ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie egzaminatorów – ECDL podstawowy – 23.01.2020 – Katowice

 

Szkolenie na Egzaminatorów ECDL w Katowicach 23 stycznia 2020 r.
23 stycznia 2020 r. Koordynator ECDL Regionu Katowice zaprasza na szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego. Szkolenie odbędzie się w Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS w Katowicach, ul. Lompy 2/10 (https://centrum.kiss.pl/kontakt.html) w godz. od 10:00 do 16:00.

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na adres email: elzbieta.bowdur@ecdl.pl wraz ze skanami:
• wypełnionej Karty Rejestracji Kandydata na Egzaminatora ECDL
• certyfikatu ECDL;
• potwierdzenia przelewu na konto PTI, Santander Bank Polska S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.
W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, szkolenie egzaminatorów 23 stycznia 2020.
Faktury wystawia Polskie Biuro ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu.

 

Koszt szkolenia podstawowego ECDL:
– dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto
– dla członków PTI – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto
– dla odnawiających uprawnienia: 215,25 zł brutto
– dla członków PTI odnawiających uprawnienia: 172,20 zł brutto
– dla nauczycieli, którzy pracują w szkole należącej do Klasy z ECDL: 215,25 zł brutto

Dodatkowo, przed rozpoczęciem szkolenia proszę o przygotowanie dokumentów potwierdzających umiejętności merytoryczne (dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź min 2-letniego stażu pracy jako trenera).

W przypadku Kandydatów spoza Regionu Katowice (tj. województwa śląskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Ewentualne pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego:
elzbieta.bowdur@ecdl.pl, tel.: 606 230 420

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!
Elżbieta Bowdur
Koordynator Regionalny ECDL