ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie egzaminatorów – ECDL podstawowy – 23.01.2020 – OLSZTYN

 

Koordynator ECDL Regionu Olsztyn we współpracy z OP PTI organizuje szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego (23 stycznia 2020 w godzinach 9.00-15.00). Planowane jest również uruchomienie szkoleń specjalistycznych z zakresu: S4- Edycja obrazów, S5- Zarządzanie projektami , S6-Web editing, S7- Współpraca Online i EPP e-Nauczyciel (w dniach 24 lub 25.01 przy odpowiedniej liczbie kandydatów).

Szkolenie rozpocznie się w dniu 23 stycznia 2020 o godzinie 9.00 w Olsztynie ul. Warmińska 14/5.

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/ .

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania na hanna.pikus@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:

  1. a) wypełnionej Karty Rejestracji Kandydata na Egzaminatora ECDL
  2. b) skan certyfikatu/certyfikatów ECDL;
  3. c) skan potwierdzenia przelewu na konto PTI, Santander Bank Polska S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.
    W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko Kandydata na Egzaminatora, rodzaj szkolenia, datę i miejsce szkolenia.

Koszt szkolenia podstawowego ECDL:

– dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto

– dla członków PTI – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto

– dla odnawiających uprawnienia: 215,25 zł brutto

– dla członków PTI odnawiających uprawnienia: 172,20 zł brutto

Dodatkowo, przed rozpoczęciem szkolenia proszę o przygotowanie dokumentów potwierdzających umiejętności merytoryczne (dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź min 2-letniego stażu pracy jako trenera).

Faktury wystawia PB ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu (w tytule proszę podać imię, nazwisko, rodzaj szkolenie, datę i miejsce szkolenia).

W przypadku Kandydatów spoza Regionu Olsztyn (tj. województwa warmińsko-mazurskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Ewentualne pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego:
hanna.pikus@ecdl.pl (kontakt mailowy preferowany), tel. : 501073097

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!

Hanna Pikus

Koordynator Regionalny ECDL