ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie egzaminatorów – ECDL podstawowy – Kraków – 24.06.2019

 

Szkolenie zostało odwołane z powodu małej ilości zgłoszeń.

___

 

KRAKÓW – SZKOLENIE DLA EGZAMINATORA ECDL – 24.06.2019
Oddział Małopolski PTI i Koordynator Regionalny ECDL Region Kraków we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenie dla kandydatów na Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego.

Zainteresowanych proszę o kontakt beata.chodacka@ecdl.pl (tel. 502-390-129) – kontakt mailowy preferowany.
Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie: www.ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

TERMIN SZKOLENIA: poniedziałek, 24 czerwca 2019 w godzinach 9:00-16:00

MIEJSCE SZKOLENIA: w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym w Krakowie ul. Stefana Batorego 1/3, 31-135 Kraków (I piętro).

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Przesłanie na adres beata.chodacka@ecdl.pl  informacji o chęci uczestnictwa w szkoleniu.
2. W przypadku kandydatów spoza województwa małopolskiego należy przesłać rekomendację Koordynatora Regionalnego ze SWOJEGO Regionu (ze względu na miejsce zamieszkania).
3. Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest wykształcenie informatyczne i/lub udokumentowane doświadczenie trenerskie w zakresie IT oraz posiadanie jednego z certyfikatów:
• ECDL CORE/ START, BASE
• lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. do wglądu certyfikaty potwierdzające zdane egzaminy ECDL
2. wypełniona Karta Rejestracji Kandydata na Egzaminatora ECDL
3. dowód wpłaty za szkolenie z opisem (imię i nazwisko, data i rodzaj szkolenia, miejscowość szkolenia),
4. Przed rozpoczęciem szkolenia należy przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające umiejętności merytoryczne: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź min 2-letniego stażu pracy jako trenera.

KOSZT SZKOLENIA*:
• dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto
• dla członków PTI (przysługuje 35% zniżki konieczne uregulowane składki za bieżący rok) – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto
• dla nauczycieli z „Klas z ECDL” = 215, 25 zł
• dla odnawiających uprawnienia: 215,25 zł brutto
• dla członków PTI odnawiających uprawnienia: 172,20 zł brutto

Dla osób, które chcą odnowić uprawnienia muszą:
• legitymować się certyfikatem ECDL START lub ECDL CORE lub ECDL BASE lub ECDL STANDARD lub mieć zdane co najmniej 2 moduły ECDL ADVANCED,
• odbyć szkolenie podstawowe (cena specjalna – 215,25 zł brutto, dla członków PTI – 172,20 zł brutto),

Wpłaty prosimy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
00-394 Warszawa
Ul. Solec 38/103
Bank Zachodni WBK S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
Tytuł wpłaty: imię, nazwisko, szkolenie ECDL Kraków

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Przypomnienie:
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.
Dane do wystawienia faktury proszę przesłać na adres biuro@ecdl.pl wraz z potwierdzeniem przelewu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych.

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.
Beata Chodacka beata.chodacka@ecdl.pl (kontakt mailowy preferowany)
Tel. 502 390 129
Koordynator Regionalny ECDL w Małopolsce