ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie egzaminatorów – ECDL podstawowy – Poznań – 11.05.2019

 

Koordynatorka ECDL regionu Poznań we współpracy z OW PTI w dniu 11 maja 2019 r. organizuje 6-godzinne szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL.
Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godzinę 9.30. Zastrzegamy sobie prawo zmiany w razie potrzeby uczestników. Miejsce szkolenia będzie uzależnione od liczby zgłoszeń.

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/.

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest wykształcenie informatyczne i/lub udokumentowane doświadczenie trenerskie w zakresie IT oraz posiadanie jednego z certyfikatów:
• ECDL CORE/ START, BASE
lub
• minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

 

 

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania na adres ewa.sumowska@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:
1. wypełnionej Karty Rejestracji Kandydata na Egzaminatora ECDL
2. skan certyfikatu/certyfikatów ECDL;
3. skan potwierdzenia przelewu na konto PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.
W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko kandydata na egzaminatora, rodzaj szkolenie, datę i miejsce szkolenia.

Koszt szkolenia:
• dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto
• dla członków PTI – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto
• dla odnawiających uprawnienia: 215,25 zł brutto
• dla członków PTI odnawiających uprawnienia: 172,20 zł brutto
• dla nauczycieli z „Klas z ECDL” = 215, 25 zł

Przed rozpoczęciem szkolenia należy przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające umiejętności merytoryczne: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź min 2-letniego stażu pracy jako trenera.

Faktury wystawia PB ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu (w tytule proszę podać imię, nazwisko, rodzaj szkolenie, datę i miejsce szkolenia).

W przypadku kandydatów spoza Regionu Poznań (tj województwa wielkopolskiego i lubuskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego:
ewa.sumowska@ecdl.pl (kontakt mailowy preferowany) tel. : 501074058

Zapraszam serdecznie!
Ewa Sumowska