ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów – ECDL podstawowy – Olsztyn – 5.07.2019

 

Zapraszamy na szkolenie dla Egzaminatorów ECDL – poziom podstawowy dla trenerów/instruktorów/ nauczycieli.
Oddział Pomorski PTI i Koordynator Regionalny ECDL Hanna Pikus 05 lipca 2019 (piątek) organizuje szkolenie dla Egzaminatorów ECDL- poziom podstawowy.

Termin:
5 lipca 2019 (piątek), w godz. 9:00 – 16:00

Miejsce:

Szkolenie odbędzie się w Olsztynie w Centrum Szkoleniowym EDUGIKA przy ul. Warmińskiej 14/5.

Warunki uczestnictwa:
Kandydaci zobowiązani są do przesłania na adres hanna.pikus@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:
a) skan certyfikatów potwierdzających zdanie egzaminu
b) skan potwierdzenia przelewu
Szczegółowe informacje dotyczące spełnienia warunków dla kandydatów oraz opłat oraz dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Koszt szkolenia:
• dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto
• dla członków PTI – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto

Faktury wystawia PB ECDL w ciągu 7 dni od wpłaty. Dane do wystawienia faktury wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres: biuro@ecdl.pl
Wpłaty prosimy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
00-394 Warszawa
Ul. Solec 38/103
Bank Santander S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
Tytuł wpłaty: imię, nazwisko, szkolenie ECDL Olsztyn

 

Zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt w celu dopełnienia formalności: Hanna Pikus  –  hanna.pikus@ecdl.pl,  tel. 501 073 097

 

Zapraszam,

Hanna Pikus
Koordynator Regionalny Olsztyn