ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie egzaminatorów – ECDL S4 Edycja Obrazów – Katowice – 6.06.2019

 

Koordynator Regionalny z okręgu Katowice organizuje szkolenie na dodatkowe uprawnienia z zakresu S4 Edycja obrazów.
W szkoleniu mogą uczestniczyć aktywni egzaminatorzy ECDL z uprawnieniami podstawowymi, którzy zdali egzamin z modułu S4.

Termin szkolenia:
czwartek, 6 czerwiec 2019, w godz. 14:00-16:00

Miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS w Katowicach, ul. Lompy 2/10.

Wymagane dokumenty:
1. Dla Egzaminatorów na dodatkowe uprawnienia należy wygenerować z systemu egzaminatora Aneks do Umowy Egzaminatora ECDL w 2 egzemplarzach wypełnionych i podpisanych
2. Ksero swojego certyfikatu lub numer zdanego i prawomocnego egzaminu S4
3. Dowód wpłaty za szkolenie z opisem (imię, nazwisko, data i rodzaj szkolenia, miejscowość szkolenia)

 

 

Koszt szkolenia:
246 zł brutto
*Członkom PTI, z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi, przysługuje 35% zniżki w opłacie.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
Polskie Towarzystwo Informatyczne

00-394 Warszawa
ul. Solec 38/103
Santander Bank Polska S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
W tytule należy wpisać: imię, nazwisko, datę i miejsce szkolenia.

Faktury wystawia PB ECDL w ciągu 7 dni od wpłaty. Dane do wystawienia faktury wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres: biuro@ecdl.pl

Przypomnienie: zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

W razie pytań proszę o kontakt:
Elżbieta Bowdur – elzbieta.bowdur@ecdl.pl, tel. 606 230 420