ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie egzaminatorów ECDL S4 – Katowice – 30.07.2018

 

Koordynator Regionalny z okręgu Katowice organizuje w dniu 30.07.2018 r. szkolenie na uprawnienia z zakresu S4 Edycja Obrazów. Szkolenie odbędzie się w Katowicach, w Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS, ul. Lompy 2/10, w godz. 13.00 do 16.00.

W szkoleniu mogą uczestniczyć aktywni egzaminatorzy ECDL z uprawnieniami podstawowymi, którzy zdali egzamin z modułu S4.
Wymagane dokumenty:
1. Dowód wpłaty na kwotę 246 zł brutto
2. Wygenerowany z systemu aneks do umowy w 2 egzemplarzach

W programie szkolenia zostaną omówione procedury przeprowadzania egzaminów z modułu S4 oraz wymagania związane z oprogramowaniem w laboratorium ECDL.
Uwaga – zgłoszenia przyjmowane będą do 30.07.2018 do godz. 10.00.

Zainteresowani proszeni są o bezpośredni kontakt:
Elżbieta Bowdur
elzbieta.bowdur@ecdl.pl
tel. 606 230 420

Konto:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
00-394 Warszawa
Ul. Solec 38/103
Bank Zachodni WBK S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
Tytuł wpłaty: imię, nazwisko, szkolenie S4 Katowice
Członkom PTI, z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi, przysługuje 35% zniżki w opłacie.

 

Po dokonaniu wpłaty należy wysłać e-mail na adres biuro@ecdl.pl, podając dane do faktury.