ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów ECDL S4, S7 – 5.06.2018 r. – Warszawa

 

Mazowiecki Oddział PTI, wraz z Koordynatorem Regionalnym ECDL przy współpracy z Polskim Biurem ECDL, organizuje szkolenia dla kandydatów na Egzaminatora:
• S4 – Edycja obrazów
• S7 – Współpraca online

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 r. (wtorek) w Centrum Edukacyjnym Żelazna, ul. Hoża 66/68 w Warszawie,
S4 – godz. 16:00 – 18:00
S7 – godz. 18:10 – 20:10

 

Zainteresowani proszeni są o bezpośredni kontakt z Pawłem Strawińskim
e-mail: pawel.strawinski@ecdl.pl
tel. 608 166 165

 

 

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL S4 lub S7 jest posiadanie uprawnień Egzaminatora ECDL (aktywnych) oraz:
• Moduł S4 – wymagane posiadanie certyfikatu S4
• Moduł S7 – wymagane posiadanie certyfikatu S7

 

Zapraszam
Paweł Strawiński
Mazowiecki Koordynator ECDL