ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów ECDL – S7 – OLSZTYN – 13.01.2019

 

Oddział Pomorski PTI, Koordynator Regionalny (KR) ECDL Hanna Pikus organizuje szkolenie dla kandydatów na Egzaminatorów ECDL z zakresu podstawowego oraz specjalistyczne z zakresu ECDL S7 Współpraca on-line.

Szkolenie odbędzie się w Olsztynie, w dniu 13 stycznia 2019 (niedziela) o godzinie 10:00.
Szczegółowe informacje oraz wymagania dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/
Koszt szkolenia – 430,50 zł (brutto). Członkom PTI z opłaconą składką za rok 2019 przysługuje zniżka 35% (279,83 zł brutto). Wpłaty należy dokonać na konto  PTI Warszawa, Santander Bank Polska S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, informację, że wpłata dotyczy szkolenia Egzaminatorów ECDL, 13-01-2019 w Olsztynie.


Faktury wystawia PB ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu (w tytule proszę podać imię, nazwisko, rodzaj szkolenie, datę i miejsce szkolenia).
Po dokonaniu wpłaty trzeba wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu na adres hanna.pikus@ecdl.pl

 

 

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania na adres hanna.pikus@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:
a) skan certyfikatów BASE lub ADVANCED,
b) skan potwierdzenia przelewu,
c) wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa Oryginał należy przynieść do wglądu na szkolenie,
d) wypełnioną Kartę Rejestracji Egzaminatora. Oryginał należy przynieść do wglądu na szkolenie,
e) CV

W przypadku Egzaminatorów spoza Regionu Olsztyn (tj. województwa warmińsko-mazurskie) należy mailowo uzyskać zgodę na udział w szkoleniu od właściwego KR (ze względu na miejsce zamieszkania).

Zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt: Hanna Pikusi  –  hanna.pikus@ecdl.pl,  tel. 501 073 097

Zapraszam,
Hanna Pikus Koordynator Regionalny Olsztyn