ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów ECDL w Katowicach

 

Koordynator Regionalny ECDL regionu Katowice, we współpracy z Polskim Biurem ECDL, organizuje 09.04.2016 r. (Sb) szkolenie, które jest niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL.Szkolenie odbędzie się w Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS w godzinach od 10.00 do 16.00. Szczegółowe informacje dla kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami oraz formularzami do wypełnienia dostępne są na stronie:

http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL jest posiadanie jednego z certyfikatów:
• ECDL CORE lub START; BASE; STANDARD
• lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie na adres elzbieta.bowdur@ecdl.pl wiadomości zawierającej 3 załączniki:
a. wypełniony i podpisany skan Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa (http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem)
b. wypełniony i podpisany skan Karty Rejestracji Egzaminatora (http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem)
c. skan potwierdzenia przelewu

Dokonania opłaty za egzamin należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po dokonaniu opłaty proszę wysłać skan potwierdzenia przelewu na adres elzbieta.bowdur@ecdl.pl.

2. Terminy i dodatkowe wskazówki
Wpłat w wysokości 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) należy dokonywać przed szkoleniem na konto:
PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.
W tytule przelewu należy podać: rodzaj szkolenia, datę szkolenia, miejsce szkolenia: Katowice, Imię i nazwisko kandydata na egzaminatora; np.:
Szkolenie – PODSTAWOWY ECDL , 21.12.2015, Katowice, xxxx xxxx

Dane do faktury z potwierdzeniem przelewu proszę przesłać mailem w ciągu 7 dni od wpłaty na adres: biuro@ecdl.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych. Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego ECDL: elzbieta.bowdur@ecdl.pl

Tel. : 606 230 420