ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie egzaminatorów ECDL w Poznaniu w dniu 8 kwietnia 2017

 

Koordynator ECDL region Poznań we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje 6-godzinne szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL w dniu 8 kwietnia 2017 od godziny 15.00. Szkolenie odbędzie się w siedzibie koordynatora przy ul. Lubeckiego 16 w Poznaniu.

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/ .

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest wykształcenie informatyczne i/lub udokumentowane doświadczenie trenerskie w zakresie IT oraz posiadanie jednego z certyfikatów:

 

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania  na adres ewa.sumowska@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:

  1. wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa (do pobrania ze strony http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/karta_rejestracji_egzaminatora.pdf.). Oryginał należy przynieść na szkolenie.
  1. wypełnionej Karty Rejestracji Egzaminatora (do pobrania ze strony http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/karta_rejestracji_egzaminatora.pdf ). Oryginał należy przynieść na szkolenie. 
  2. potwierdzenie umiejętności merytorycznych: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera
  3. CV
  4. skan certyfikatu/certyfikatów;dla nowych kandydatów w wysokości 430,50 zł brutto
    dla egzaminatorów odnawiających uprawnienia 215,25 zł brutto

    skan potwierdzenia przelewu na konto  PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 00000001 1121 2233 W tytule przelewu należy podać: rodzaj szkolenia, datę szkolenia, miejsce szkolenia, imię i nazwisko kandydata na egzaminatora; np.: Szkolenie – PODSTAWOWY ECDL , 14.01.2016, Poznań, Jaś Kowalski

Członkom PTI przysługuje zniżka w wysokości 35%.

 

Faktury wystawia PB ECDL więc dane do faktury i potwierdzenie przelewu proszę przesłać mejlem na adres biuro@ecdl.pl .

W przypadku kandydatów spoza Regionu Poznań (tj województwa wielkopolskiego i lubuskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych. Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego

ewa.sumowska@ecdl.pl (kontakt mejlowy preferowany)

tel. : 501074058

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!

 

Ewa Sumowska