ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

SZKOLENIE EGZAMINATORÓW ECDL – WARSZAWA – 08.12.2018

 

Oddział Mazowiecki PTI, Koordynator Regionalny (KR) ECDL Paweł Strawiński przy współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenie dla kandydatów na Egzaminatorów ECDL z zakresu podstawowego.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w dniu 8 grudnia 2018 (sobota) o godzinie 10:00.

Szczegółowe informacje oraz wymagania dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Koszt szkolenia – 430,50 zł (brutto). Członkom PTI z opłaconą składką za rok 2018 przysługuje zniżka 35% (279,83 zł brutto). Wpłaty należy dokonać na konto  PTI Warszawa, Santander Bank Polska S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, informację, że wpłata dotyczy szkolenia Egzaminatorów ECDL, 08-12-2018 w Warszawie.

Faktury wystawia PB ECDL. Po dokonaniu wpłaty trzeba wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu na adres biuro@ecdl.pl

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania na adres pawel.strawinski@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:
a) skan certyfikatów BASE lub 2 ADV,
b) skan potwierdzenia przelewu,
c) wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa Oryginał należy przynieść na szkolenie,
d) wypełnioną Kartę Rejestracji Egzaminatora. Oryginał należy przynieść na szkolenie,
e) CV

W przypadku Egzaminatorów spoza Regionu Warszawa (tj. województwa mazowieckiego) należy mailowo uzyskać zgodę na udział w szkoleniu od właściwego KR (ze względu na miejsce zamieszkania).

Zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt:
Paweł Strawiński  –  pawel.strawinski@ecdl.pl,  tel. 608-166-165

Zapraszam,
Koordynator Regionalny Paweł Strawiński