ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów EPP GIS – Warszawa – 28.02.2020

 


Koordynator Produktu GIS wraz z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenie dla osób chcących zdobyć uprawnienia Egzaminatora GIS. Szkolenie skierowane jest także do aktualnych Egzaminatorów ECDL, którzy chcieli by poszerzyć swoje uprawnienia o uprawnienia GIS.

INFORMACJE O SZKOLENIU
• TERMIN SZKOLENIA – 28 luty (piątek) 2019 r. w godzinach 15:00-19:00
• MIEJSCE SZKOLENIA – Warszawa, Plac Politechniki 1, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, sala 403 (czwarte piętro)
• Kandydat musi mieć założone Konto Kandydata w systemie www.eecdl.pl
• Kandydat musi mieć zaliczone i prawomocne wszystkie 3 egzaminy GIS lub posiadać certyfikat GIS
• Wymagane dokumenty:
1) ksero swojego certyfikatu GIS lub numery zdanych i prawomocnych wszystkich egzaminów GIS,
2) ksero dowodu wpłaty za szkolenie/szkolenia z opisem (imię i nazwisko, data i rodzaj szkolenia, miejscowość szkolenia),
3) umowa Egzaminatora GIS – 2 egzemplarze wypełnione i podpisane (dotyczy osób, które nie są Egzaminatorami ECDL) lub Aneks do Umowy Egzaminatora ECDL – 2 egzemplarze wypełnione i podpisane (dotyczy Egzaminatorów ECDL)

 

PROGRAM SZKOLENIA
15:00-17:00 – szkolenie uzupełniające z obsługi systemu www.eecdl.pl
17:00-19:00 – szkolenie egzaminatora EPP GIS

KOSZT SZKOLENIA*:
Dla osób nie będących Egzaminatorem ECDL (uprawnienia tylko GIS):
Kandydat musi przejść szkolenie uzupełniające z systemu www.eecdl.pl (koszt to 246,00 zł brutto, trwa 2 godziny) oraz szkolenia na Egzaminatora GIS (koszt to 246,00 zł brutto, trwa 2 godziny). Szkolenie uzupełniające z systemu www.eecdl.pl jest obowiązkowe dla kandydatów na Egzaminatora GIS, którzy nie są Egzaminatorami ECDL.
Dla aktywnych Egzaminatorów ECDL:
Kandydat musi przejść szkolenie Egzaminatora GIS (koszt to 246,00 zł brutto, trwa 2 godziny)

*Członkom PTI z opłaconymi składkami oraz z opłaconą składką za rok 2019 przysługuje zniżka 35%

Wpłaty prosimy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
00-394 Warszawa
Ul. Solec 38/103
Santander Bank Polska S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
W tytule proszę wpisać: imię nazwisko, data i miejsce szkolenia.
Faktury wystawia PB ECDL. Dane do wystawienia faktury proszę przesłać na adres biuro@ecdl.pl wraz z potwierdzeniem przelewu.

Przypomnienie:
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt:

Andrzej Borkowski – andrzej.borkowski@ecdl.pl, tel. 516 328 234