ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów EPP GIS – Katowice

 

Zapraszam na szkolenie  dla Egzaminatorów EPP GIS:

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest potwierdzona obecność co najmniej 5 uczestników.
Szkolenia odbędą się w Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS, ul. Lompy 2/10, 40-040 Katowice (https://goo.gl/maps/1TSkHFkvTdB2).
Poniżej  znajdują się wymagania dla kandydatów na egzaminatorów EPP GIS oraz do pobrania formularz zgłoszeniowy.

Dokumenty poświadczające spełnienie wymagań oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać bezpośrednio na adres leszek.litwin@ecdl.pl (skany oryginałów) a oryginały zabrać ze sobą na szkolenie.

Opłatę za szkolenie Egzaminatorów EPP GIS w wysokości 246,00 należy wpłacić na konto: PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233 – w tytule przelewu należy wpisać: Egzaminator  EPP GIS, Katowice,  imię i nazwisko oraz  datę szkolenia.

Przedstawienie dowodu wpłaty jest warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu.

Wymagania dla kandydatów na egzaminatora EPP GIS:

1. Ukończenie wyższej uczelni na kierunku (specjalizacji) związanej z GIS, np.: geodezja i kartografia, geografia, geologia, ochrona środowiska, geoinformacja, GIS, planowanie przestrzenne, itd. spełnienie warunku:  przedstawienie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia

2. Udokumentowanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy zawodowej i/lub dydaktycznej z wykorzystaniem aplikacji GIS, udziału w projektach GIS, publikacji, itd. spełnienie warunku:  krótki opis przebiegu pracy dydaktycznej i/lub zawodowej związanej z wykorzystaniem narzędzi GIS, zawierający charakterystykę wykonanych projektów GIS ze wskazaniem aplikacji wykorzystanych do ich wykonania, swojej roli w projekcie, zakresu zadań, itd. – potwierdzony przez pracodawcę,

3. Zdanie egzaminu EPP GIS spełnienie warunku:  certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu EPP GIS Dokumenty poświadczające spełnienie wymagań należy przesłać na adres: leszek.litwin@ecdl.pl

Organizator/prowadzący  szkolenie – Leszek Litwin

POBIERZ:                 Formularz zgłoszeniowy |  Wymagania