logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Szkolenie Egzaminatorów S6 Web Editing w Warszawie

 

Polskie Biuro ECDL organizuje szkolenie dla kandydatów na Egzaminatorów ECDL S6 Web Editing. Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów S6 ECDL Web Editing.

Szkolenie odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. w godz.16.00-18.00, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie, ul Solec 38 lok. 103

Egzaminatorem ECDL S6 Web Editing mogą zostać osoby, które spełniają następujące wymagania (łącznie):
• mają uprawnienia Egzaminatora ECDL,
• zdały egzamin ECDL Web Editing.

Odpłata za szkolenie wynosi 246 zł brutto (35% zniżki dla członków PTI).
Wpłat należy dokonywać na konto
PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233

Osoby zainteresowane proszę o nadsyłanie zgłoszeń na adres pawel.strawinski@ecdl.pl .
Prośbę o wystawienie faktury proszę kierować na adres biuro@ecdl.pl podając konieczne dane do wystawienia faktury.

Paweł Strawiński
Mazowiecki Koordynator ECDL