ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów – Sopot – 10 kwietnia 2018

 

Pomorski Koordynator ECDL, we współpracy z Oddziałem Pomorskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego, organizuje w dniu 10 kwietnia 2018 r. szkolenie, na którym będzie można uzyskać uprawnienia Egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Przypominam, że jednym z warunków koniecznych do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie jednego z certyfikatów:

 

ECDL: CORE, START; BASE; STANDARD lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

 

Typ szkolenia: podstawowe szkolenie egzaminatorów ECDL

Termin: 10 kwietnia 2018 godz. 9.oo

Miejsce szkolenia: Laboratorium PL-LAB1887 LABELPOLAND.COM SZKOLENIA Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 44/1 w Sopocie

Opłata za szkolenie: 430,50 zł

Członkowie PTI z aktualnie opłaconymi składkami mają prawo do zniżki 35%, (opłata wynosi wówczas: 279,83 zł)

Wpłat należy dokonywać na konto: PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233

W tytule wpłaty proszę wpisać: imię i nazwisko, Szkolenie podstawowe egzaminatorów ECDL, 10.04.2018 SOPOT

Faktury wystawia Polskie Biuro ECDL, dane do faktury i potwierdzenie przelewu proszę przesłać w ciągu 7 dni na adres: biuro@ecdl.pl

Termin płatności: 6 kwietnia 2018

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone na stronie:

www.ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

 

Przesłanie na adres bogdan.miloch@ecdl.pl wiadomości zawierającej 3 załączniki:

  1. wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa (do pobrania z https://ecdl.pl/images/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora.pdf). Oryginał należy przynieść na szkolenie.
  2. wypełnione Karty Rejestracji Egzaminatora (do pobrania z ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora1.pdf). Oryginał należy przynieść na szkolenie.
  3. CV + potwierdzenie umiejętności merytorycznych: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera. Oryginał należy przynieść na szkolenie.

 

Dokonanie opłaty za szkolenie (należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu).

Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać  skan potwierdzenia przelewu na adres bogdan.miloch@ecdl

 

Terminy i dodatkowe informacje:

Zgłoszenia (pkt. a) prosimy dokonać do dnia 4.04.2018 r. do godz.15:00 (o przyjęciu na szkolenie może decydować kolejność zgłoszeń, szkolenie może zostać odwołane ze względu na brak wystarczającej liczby chętnych).

Informacja, czy szkolenie się odbędzie, będzie rozesłana 5.04.2018r.

 

Szczegółowych informacji udziela Koordynator ECDL Region Pomorski Bogdan Miloch

mail: bogdan.miloch@ecdl.pl

tel.: 509 341 188