ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów – Szczecin – 21 kwietnia 2018

 

Zachodniopomorski Koordynator ECDL, we współpracy z Zachodniopomorskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, organizuje w dniu 21 kwietnia 2018r. (sobota) szkolenie, na którym będzie można uzyskać uprawnienia Egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Szkolenie odbędzie się w Szczecinie, w godzinach od 10:00 do 16:00 na Uniwersytecie Szczecińskim, ul. Mickiewicza 64. Dokładna lokalizacja zostanie przesłana uczestnikom szkolenia w późniejszym terminie. Przypominam, że jednym z warunków koniecznych do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie jednego z certyfikatów:

Pozostałe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie: www.ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Dodatkowymi warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:

 

  1. Przesłanie na adres zajdel@ecdl.pl wiadomości zawierającej 3 załączniki:
    1. wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa (do pobrania z https://ecdl.pl/images/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora.pdf). Oryginał należy przynieść na szkolenie.
    2. wypełnione Karty Rejestracji Egzaminatora (do pobrania z ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora1.pdf). Oryginał należy przynieść na szkolenie.
    3. CV + potwierdzenie umiejętności merytorycznych: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera. Oryginał należy przynieść na szkolenie.
  2. Dokonanie opłaty za szkolenie (należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu). Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać  scan potwierdzenia przelewu na adres zajdel@ecdl.pl.

Terminy i dodatkowe wskazówki

Szczegółowych informacji udziela Koordynator ECDL Region Szczecin Mirosław Zajdel

Kontakt:

Mirosław Zajdel

Koordynator Regionalny ECDL, Region Szczecin

mail: miroslaw.zajdel@ecdl.pl

tel. 501-072-951, 605-686-797,  www.ecdl.pl