ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie egzaminatorów EPP e-Nauczyciel we Wrocławiu

 

12.04.2016 r. (wtorek) we Wrocławiu odbędzie się szkolenie dla kandydatów na Egzaminatorów EPP e-Nauczyciel.
W szkoleniu mogą brać udział jedynie Egzaminatorzy ECDL z aktualnymi uprawnieniami (ECDL Podstawowy), którzy posiadają certyfikat z produktu e-Nauczyciel.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu, ul. Łukasiewicza 5, bud. B-4, pok. 4.18, w godz. 17:00-19:15.

Odpłatność za szkolenie wynosi 369 zł brutto (dla członków PTI z opłaconą składką za 2016 r. jest 35% zniżki, czyli opłata wynosi 239,85 zł).
Wpłatę za szkolenie należy wnieść przed szkoleniem na konto ODS PTI:

Bank Zachodni WBK, 88 1090 1056 0000 0001 1134 3209
ul. Tczewska 14, 51-429 Wrocław

Proszę także wydrukować swój Aneks do Umowy Egzaminatora w dwóch egzemplarzach (jest on do wydrukowania bezpośrednio z systemu eecdl.pl po zalogowaniu się jako egzaminator), wypełnić go i zabrać ze sobą na szkolenie.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o przesłanie zgłoszenia i dowodu wpłaty za szkolenie na adres mazur.zygmunt@gmail.com.

Zygmunt Mazur

Koordynator Regionalny