ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie na Egzaminatorów ECDL 6 września 2021 r. – Katowice

 

6 września 2021 r. Koordynator ECDL Regionu Katowice zaprasza na szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzia Google Meet w godz. od 16:00 do 21:30.

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać wypełniając formularz rejestracji na szkolenie w Systemie eecdl.pl logując się na swoje konto Kandydata www.eecdl.pl

Przed szkoleniem należy dokonać przelewu na konto PTI, Santander Bank Polska S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233 oraz przesłać mailem potwierdzenie przelewu.

W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, szkolenie ECDL 6.09.2021.

Faktury wystawia Polskie Biuro ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu.

Koszt szkolenia podstawowego ECDL:

– dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto

– dla członków PTI – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto

– dla odnawiających uprawnienia: 215,25 zł brutto

– dla członków PTI odnawiających uprawnienia: 172,20 zł brutto

– dla nauczycieli, którzy pracują w szkole należącej do Klasy z ECDL: 215,25 zł brutto

W przypadku Kandydatów spoza Regionu Katowice (tj. województwa śląskiego) należy uzyskać mailem od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego:

elzbieta.bowdur@ecdl.pl, tel.: 606 230 420

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!

Elżbieta Bowdur

Koordynator Regionalny ECDL