ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie na egzaminatorów ECDL w Łodzi 02.10.2020

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Regionalny Koordynator ECDL Łódź przy współpracy z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Informatycznego organizuje szkolenie egzaminatorów ECDL niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL.

Szkolenia z podstawowego zakresu ECDL odbędzie się 02.10.2020 roku (piątek) w BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej, 93-485 Łódź, ul. Kutnowska 11 w godzinach 09:00 – 15:00.

 

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na adres email: biuro-krlodz@ecdl.pl wraz ze skanami:

Faktury wystawia Polskie Biuro ECDL. Na adres biuro-krlodz@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu.

Wysokość opłaty w wysokości 430,50 zł brutto. Członkom PTI (niezalegającym ze składkami) przysługuje 35% zniżki (opłata 279,83 zł), nauczycielom ze szkół uczestniczących w programie „Klasa z ECDL” przysługuje 50% zniżki (opłata 215,25 zł)

W przypadku Kandydatów spoza Regionu Łódź (tj. województwa łódzkiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego:

Beata Ostrowska

Regionalny Koordynator ECDL, Region Łódź

Biuro: e-mail biuro-krlodz@ecdl.pl

tel. 603650065

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!

Beata Ostrowska

Koordynator Regionalny ECDL – region Łódź