ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie na Egzaminatorów ECDL w Poznaniu 18.09.2020

 

Zmiana terminu szkolenia!

Na prośbę osób zainteresowanych termin szkolenia uległ zmianie i szkolenie odbędzie się w dniu 18 września (piątek) w godzinach 16:00 – 22:00. Zainteresowanych serdecznie zapraszam!

************

15 września 2020 r. Koordynatorka ECDL Regionu Poznań zaprasza na szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzia ZOOM w godz. od 14:00 do 20:00.

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na adres email: ewa.sumowska@ecdl.pl wraz ze skanami:

W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, szkolenie egzaminatorów 15 września 2020 18 września 2020 .

Faktury wystawia Polskie Biuro ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu.

Koszt szkolenia podstawowego ECDL:

 – dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto

 – dla członków PTI – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto

– dla nauczycieli, którzy pracują w szkole należącej do Klasy z ECDL: 215,25 zł brutto

W przypadku Kandydatów spoza Regionu Katowice (tj. województwa śląskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego:

ewa.sumowska@ecdl.pl , tel.: 501074058

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!

Ewa Sumowska

Koordynatorka Regionalna ECDL