ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów ECDL S10 – Kraków

 

Szkolenie z nowego modułu egzaminacyjnego ECDL

 S10 „Podstawy programowania” (ECDL Computing).
23.09.2017 (sobota) godz. 14:00- 17:00 w Katedrze Informatyki AGH Kraków, ul. Kawiory 21
Koszt: 246 brutto (35% zniżki dla członków PTI)
wpłaty na konto PB ECDL: Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233 w tytule: imię nazwisko nr egzaminatora Szkolenie S10.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, posiadające uprawnienia egzaminatora ECDL oraz znajomość programowania w jednym z podstawowych języków programowania: np. C, C++, Pascal, Java, Python. Przykłady kodu wykorzystywane w testach są w Pythonie, ale znajomość tego konkretnie języka nie jest niezbędna – w trakcie szkolenia będą omówione podstawy Pythona niezbędne dla egzaminatorów i różnice pomiędzy Pythonem i innymi językami.

Chętni do nabycia uprawnień podczas szkolenia wdrożeniowego proszę o zgłoszenia mailem beata.chodacka@ecdl.pl oraz o potwierdzenie zgłoszenia poprzez zapisanie się: https://goo.gl/forms/1lOZEryyCMmjxF1X2 do 19.09.2017 (wtorek).
Egzamin S10 jest w cennikowej grupie podstawowej (jak B1-B4, S1-S3, S7, S9), ze względu na duże nim zainteresowanie w programie Klasa z ECDL.

Sylabus modułu S10 do pobrania .

Przy szkoleniu wdrożeniowym otrzymają Państwo Voucher na egzamin, który należy zdać w ciągu miesiąca.
Beata Chodacka
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Koordynator Regionalny ECDL w Małopolsce
Tel: 502 390 129