ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Terminale w służbie szkoły – relacja

 

W imieniu KR ECDL Hanny Pikus oraz Warmińsko-Mazurskiego Koła Polskiego Towarzystwa Informatycznego chcemy zaprosić do przeczytania relacji ze spotkania „Terminale w służbie szkoły”.

Relacja pod poniższym adresem:

https://zsz-orneta.edu.pl/a,226,terminale-w-sluzbie-szkoly