ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Tuchola – Szkolenie egzaminatorów ECDL S4,S6,S7 – 29.07.2017

 

Oddział Kujawsko-Pomorski PTI i Koordynator ECDL Regionu Kujawsko-Pomorskiego, we współpracy z Polskim Biurem ECDL, organizują 29 lipca 2017 (sobota) szkolenie, które jest niezbędne do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL w zakresie modułów S4 (Edycja Obrazów), S6 (Web Editing) i S7 (Współpraca Online).

Szkolenie odbędzie się o godz. 10:00 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej, przy ul. Świeckiej 89a w Tucholi.

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie: www.ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem.

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL w zakresie podanych modułów jest posiadanie uprawnień podstawowych oraz odpowiednich certyfikatów (S4, S6 i/lub S7, w zależności od zakresu szkolenia, w którym kandydat chce uczestniczyć), których skan(y) należy przesłać wraz z zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu na adres piotr.woronowicz@ecdl.pl. Przewiduje się możliwość zdawania egzaminu przed szkoleniem.

 

 
Odpłatność wynosi:
– na uprawnienia ECDL Edycja obrazów (S4) – 246 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki – opłata wynosi 159,90 zł)
– na uprawnienia ECDL Web Editing (S6) – 246 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki – opłata wynosi 159,90 zł)
– na uprawnienia ECDL Współpraca online (S7) – 246 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki – opłata wynosi 159,90 zł)

Po dokonaniu opłaty za szkolenie (którą należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu) proszę wysłać skan potwierdzenia przelewu na adres piotr.woronowicz@ecdl.pl wraz z danymi do ewentualnej faktury. Zniżki przysługują tym członkom PTI, którzy nie mają zaległości w opłatach składek członkowskich i wpisowego oraz opłacili składkę członkowską za rok, w którym odbywa się szkolenie.

Wpłaty prosimy wnosić na konto:
Oddział Kujawsko-Pomorski PTI, ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń, 13 1090 1056 0000 0001 1121 2154 (Bank Zachodni WBK S.A.).

W tytule przelewu należy podać: rodzaj szkolenia, datę szkolenia, miejsce szkolenia: Tuchola, Imię i nazwisko kandydata na egzaminatora; np.: Szkolenie – ECDL S4, 29.07.2017, Tuchola, imię nazwisko.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w części lub w całości w przypadku braku wystarczającej ilości chętnych. Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego: piotr.woronowicz@ecdl.pl.