ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Umiejętności cyfrowe 2017.pl

 

W dniu 21 czerwca br. odbyła się w Warszawie konferencja „Umiejętności cyfrowe 2017.pl”, zorganizowana przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Podczas konferencji zaprezentowano diagnozę umiejętności cyfrowych w Polsce i w Unii Europejskiej. Eksperci dyskutowali o najnowszych trendach  w technologiach informacyjnych i ich wpływie na życie obywateli, na rynek pracy oraz życie zawodowe Polaków.

Konferencja była okazją do rozmowy o pomysłach na podniesienie umiejętności cyfrowych. O ich realizacji dyskutowali eksperci oraz przedstawiciele administracji publicznej m.in. urzędów marszałkowskich, Ministerstw: Cyfryzacji, Rozwoju, Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Edukacji Narodowej, środowiska akademickiego, biznesu i organizacji społecznych.

Na zakończenie konferencji ogłoszono listę 100 osób (dostępna pod linkiem), które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Nominacji do listy dokonują doświadczeni eksperci, praktycy w działaniach na rzecz upowszechniania partycypacji cyfrowej, osoby które potrafią ocenić i docenić osiągnięcia.

Na liście znalazł się także OK ECDL, Jacek Pulwarski.

 

20170621_113558