ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Uroczyste wręczenie certyfikatów ECDL w Ratuszu w Siemianowicach Śląskich

 

W Siemianowicach Śląskich realizowany jest od września projekt „Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Podziałania 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT ”. W ramach tego przedsięwzięcia mieszkańcy miasta zostają przeszkoleni z zakresu umiejętności komputerowych i zdobywają certyfikaty ECDL. 5 listopada 2018 r. zostały wręczone uroczyście certyfikaty dla 4 grup, które z sukcesem ukończyły kursy i zdobyły certyfikaty.
Uczestnicy szkoleń są bardzo zadowoleni i chętnie korzystają z tej możliwości, a nawet chcą uczyć się dalej. Wykonawcą szkoleń oraz certyfikacji jest Śląskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS wraz z zespołem Egzaminatorów.
Podczas uroczystości pani wiceprezydent miasta Anna Zasada-Chorab gratulowała mieszkańcom i wręczała certyfikaty ECDL. Zakończenie projektu przewidujemy równie uroczystym spotkaniem w Ratuszu w połowie grudnia 2018r.

Więcej szczegółów na stronie Ratusza: http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/pierwsza-tura-szkolen-juz-za-nami.13007/fbclid=IwAR3DXzdmZOSZF_tmiDFBtJXoqToDN19L7fcOvE9ahFxr4R02Xymu1JKVFiM