ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

V edycja Wojewódzkiego Konkursu w Piotrkowie Trybunalskim 13.03.2019

 

W dniu 13 marca 2019 roku odbędzie się już 5 edycja Wojewódzkiego Konkursu, której organizatorem Prywatne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Magdaleny Jakubiak z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38 D.

Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Biura ECDL. Konkurs jest przeprowadzany w Prywatnej Szkole Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 38 d.

Początek zawodów 13 marca 2019 r. godzina 12:00. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego, polegający na wykonaniu zadań z określonego działu wiedzy, który jest jednym z modułów zaliczanych w trakcie certyfikacji ECDL PROFILE.

V edycja Konkursu obejmuje zagadnienia związane z podstawami programowania w oparciu o język programowania PYTHON. Stanowi to odpowiednik MODUŁU S10 certyfikacji PROFILE.

Konkurs będzie miał charakter indywidualny i drużynowy – każda szkoła może zgłosić jedną, 3-osobową drużynę;
Oceny prac dokonują członkowie Komisji Konkursowej. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
Przewidywane są nagrody rzeczowe dla laureatów i dyplomy dla wszystkich uczestników Konkursu.

Uroczyste podsumowanie V edycji Konkursu odbędzie się w dniu 20 marca o godzinie 13.30 w siedzibie Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Dmowskiego 38D.