ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

VIII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu w Kielcach

 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

W ramach DBI Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach organizują – już po raz ósmy – Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: Dzień Bezpiecznego Internetu. Działajmy razem!

Wydarzenia zaplanowane w ramach VIII Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu, to m.in. konkurs, zajęcia warsztatowe, wykłady, prezentacje itp., których wspólnym przesłaniem jest upowszechnianie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz poszanowanie praw i godności innych jego użytkowników. Odbędą się one 4 lutego 2019 r. w siedzibie WSEPiNM w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A. Głównym punktem programu będzie rozstrzygnięcie konkursu – Dzień Bezpiecznego Internetu. Działajmy razem! Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, przy czym uczniowie starszych grup wiekowych przygotowują (do wyboru): film/spot reklamowy, animację  komputerową, piosenkę, teledysk; młodsi – animację komputerową w programie Scratch lub rysunek w programie Paint.  Konkurs cieszy się dużym powodzeniem. W tegorocznej edycji uczestniczy ok. 50 szkół regionu świętokrzyskiego, a w przygotowanie prac konkursowych zaangażowanych jest ponad 600 uczniów.

ECDL Polska objął patronatem medialnym imprezę, na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

Więcej informacji na stronach: www.sdbi.wsepinm.edu.pl oraz www.sodmidn.kielce.eu