ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Warszawa – Szkolenie Egzaminatorów ECDL – 22 lipca 2017 r.

 

Zapraszam na szkolenie dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL uprawnienia podstawowe

Miejsce: Warszawa, ul. Emilii Plater 28 (I piętro),  SOFTRONIC
Data: 22 lipca 2017 r.
Czas: 9:30 – 15:15

 
Szczegółowe informacje oraz wymagania dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Proszę o:
1. Przesłanie na adres strawinski.p@gmail.com wiadomości zawierającej 3 załączniki:
a) wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa Oryginał należy przynieść na szkolenie.
b) wypełnione Karty Rejestracji Egzaminatora. Oryginał należy przynieść na szkolenie.
c) CV

 

 

2. Dokonanie opłaty za egzamin w wysokości 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) na konto:

Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Mazowiecki
Solec 38/103, 00-394 Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
03 1090 1056 0000 0001 1121 2237

3. Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać  scan potwierdzenia przelewu na adres strawinski.p@gmail.com .Oryginał proszę przynieść na szkolenie.

 
Paweł Strawiński
Mazowiecki Koordynator ECDL
strawinski.p@gmail.com
608 166 165