ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Warszawa – Szkolenie Egzaminatorów ECDL S10 – 10.03.2018.

 

Szkolenie dla kandydatów na Egzaminatorów z modułu ECDL S10 – Podstawy programowania
odbędzie się w Warszawie (w siedzibie PTI, ul. Solec 38 lok. 103) dnia 10 marca 2018 r. w godzinach:

11:30 – 12:00  Rejestracja uczestników 

12:00 – 15:00  Szkolenie Egzaminatorów

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, posiadające podstawowe uprawnienia Egzaminatora ECDL* oraz znajomość programowania w którymś z podstawowych języków programowania np. C, C++, Pascal, Java, Python. Przykłady kodu wykorzystywane w testach są w Pythonie, ale znajomość tego konkretnie języka nie jest niezbędna – w trakcie szkolenia będą omówione podstawy Pythona niezbędne dla Egzaminatorów i różnice pomiędzy Pythonem i innymi językami.

Chętni do zdobycia uprawnień Egzaminatora S10 proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 4 marca mailem na adres: ewa.lisowska@ecdl.pl

Liczba miejsc ograniczona.

 

* Przed szkoleniami nie trzeba mieć zdanego modułu S10, ale aby otrzymać uprawnienia Egzaminatora S10 egzamin jest wymagany.

 

Koszt udziału w szkoleniu: 246,00 zł. brutto (35% zniżki dla członków PTI z opłaconymi składkami za rok 2018)

 

ZAPRASZAMY!

 

Sylabus S10 – do pobrania