ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Wersja 2.0 RAMY DIGCOMP

 

W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska opublikowała wersję 2.0 ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP. Podkreślono, że jest to rama kompetencji dla obywateli, w odróżnieniu od ram dla użytkowników czy informatyków-profesjonalistów. Na razie pojawiła się część pierwsza – referencyjny model pojęciowy. Część druga, zawierająca opisy poziomów zaawansowania, ma pojawić się na jesieni bieżącego roku. Poniższa tabela zawiera nazwy obszarów kompetencji (nadal jest ich 5) i poszczególnych kompetencji ramowych (nadal jest ich 21). Zmiany w stosunku do wersji 1.0 z roku 2013 zaznaczono kursywą i przekreśleniem w zamieszczonej poniżej tabeli.

Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie obszaru Informacja o umiejętność korzystania z danych i obszaru Komunikacja o współpracę (online). Podkreślono też cyfrowy charakter treści, których kompetencje dotyczą. Kompetencję Ochrona danych osobowych rozszerzono o ochronę prywatności. Uszczegółowione zostały opisy poszczególnych kompetencji ramowych.
Dużo większe zmiany pojawią się w drugiej części opracowania, gdyż (zgodnie z zapowiedziami) zamiast 3 poziomów zaawansowania rama będzie rozpisana na osiem poziomów zaawansowania, zgodnie z Europejską i Polską Ramą Kompetencji, przy czym dwa najwyższe nie będą dotyczyć powszechnych kompetencji cyfrowych „dla obywateli”.