ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

XIX Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”

 

10 lutego 2023 roku, 123  laureatów z 41 szkół Lublina i woj. lubelskiego uczestniczyło w XIX Regionalnym Konkursie Informatycznym “Dzień Bezpiecznego Komputera” organizowanym przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacji VCC.

Polskie Towarzystwo Informatyczne reprezentował Pan Wojciech Kulik, regionalny koordynator ECDL, który wygłosił referat na temat certyfikacji umiejętności informatycznych. Uczestnicy przedsięwzięcia wysłuchali również wykładów  z zakresu bezpieczeństwa sieciowego, odpowiedzialności karnej za przestępstwa komputerowe, sztucznej inteligencji, wygłoszonych przez przedstawicieli Straży Miejskiej, Wojewódzkiej i Miejskiej Komendy Policji, Fundacji VCC, pracowników wyższych uczelni.

Podczas konkursu uczniowie wykazali się doskonałą wiedzą z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, poszanowania wizerunku, certyfikacji umiejętności informatycznych i zawodowych.

Łącznie w 3 kategoriach, komisja konkursowa wyłoniła 11 laureatów, którzy otrzymali vouchery na egzaminy certyfikujące umiejętności informatyczne ECDL.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora https://zsen.lublin.eu/kategoria/wydarzenia/

 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu i wpisało się w kalendarium  wydarzeń Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023