ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

XV lubelski konkurs „Rok przed dyplomem”

 

8 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja podsumowująca wyniki

XV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”, organizowanego przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu i podsumowano przebieg etapu regionalnego. W szkolnym etapie konkursu w roku 2020/21 uczestniczyło 984 uczniów z Lublina i woj. lubelskiego. W etapie regionalnym uczestniczyło 202 uczniów, 69 zespołów reprezentujących 25 szkół technicznych województwa lubelskiego, rywalizujących w 15 kwalifikacjach. Wyłoniono 68 laureatów i 31 wyróżnionych.

W konferencji uczestniczył Pan Wojciech Kulik Koordynator Regionalny ECDL, który przybliżył uczestnikom możliwości międzynarodowej certyfikacji umiejętności informatycznych i w imieniu Polskiego Towarzystwa Informatycznego przekazał uczniom w zawodzie technik informatyk vouchery na egzaminy certyfikujące. Vouchery uzyskali uczniowie

Informacje o wynikach konkursu i konferencji dostępne są na stronach organizatorów

https://lscdn.pl/pl/wydarzenia/relacje/lublin/12561,XV-lubelski-miedzyszkolny-konkurs-zawodowy-quotRok-przed-dyplomem-podsumowanie.html