ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

XVII Regionalny Konkurs Informatyczny Dzień Bezpiecznego Komputera

 

XVII Regionalny Konkurs Informatyczny Dzień Bezpiecznego Komputera

17 lutego 2021 roku w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 104 laureatów z 42 szkół Lublina i województwa lubelskiego uczestniczyło w zdalnych eliminacjach XVII Regionalnego Konkursu Informatycznego “Dzień Bezpiecznego Komputera”. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem: Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, oddział lubelski i Microsoft Polska.

Konkurs jest inicjatywą lokalną organizowaną w ramach światowego Dnia Bezpiecznego Internetu przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Promuje bezpieczne korzystanie z sieci, środków multimedialnych, wskazuje na zagrożenia, przedstawia prawne aspekty działań użytkowników, inspiruje prezentując ciekawe zastosowania TIK.
Przy realizacji konkursu szkoła współpracowała ze specjalistami w zakresie tematyki bezpieczeństwa sieciowego z Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie, Straży Miejskiej w Lublinie, Polskim Towarzystwem Informatycznym, Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, firmami i instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem w Internecie m.in. Microsoft Polska.

W szkolnym etapie konkursu uczestniczyło 1187 uczniów z Lublina i woj. lubelskiego, w tym 24 szkół podstawowych, 10 liceów ogólnokształcących, 8 techników.

W przygotowanie uczniów do konkursu zaangażowanych było 52 nauczycieli.

Testy konkursowe przesłało 104 uczestników konkursu, w tym 63 uczniów szkół podstawowych, 21 uczniów liceów ogólnokształcących, 20 uczniów technikum.

Podczas konkursu uczestnicy wysłuchali wykładów tematycznych

Wykład I, Bezpieczeństwo w sieci, Pani Sylwia Kuc, Zastępca Naczelnika Oddziału Szkolno-Profilaktycznego Straży Miejskiej Miasta Lublin

Wykład II, Cyberprzestępczość i jej konsekwencje, sierż. Mateusz Chmielewski, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Wydział do Walki z Cyberprzestępczością

Wykład III, Sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo, Pani Pamela Krzypkowska, Microsoft Polska

Wykład IV, Certyfikacja umiejętności informatycznych, Pan Wojciech Kulik Regionalny Koordynator ECDL w Lublinie, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

19.02.2021 roku w formie on-line, odbyła się konferencja podsumowująca XVII Regionalny Konkurs Informatyczny Dzień Bezpiecznego Komputera, który organizowany był pod honorowym patronatem: Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, oddział lubelski i Microsoft Polska.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili:

Pan Eugeniusz Pylak, Lubelski Wicekurator Oświaty

Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

Pan Wojciech Kulik, Regionalny Koordynator ECDL w Lublinie

Pani Agata Kapica, Manager Programu Microsoft dla Edukacji, Microsoft Polska

podkom. Marcin Czuryszkiewicz, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Pani Sylwia Kuc, Zastępca Naczelnika Wydziału Oddziału Szkolno – Profilaktycznego Straży Miejskiej Miasta Lublin

Pan Mirosław Jarosiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin

Pani Sylwia Ginejko-Prażmo, Dyrektor firmy Super iQ w Lublinie

oraz współorganizatorzy przedsięwzięcia

Pani Anna Smolińska, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

Pan Krzysztof Staruch, Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Uczestnicy konferencji wysłuchali informacji na temat działań dotyczących bezpieczeństwa sieciowego podejmowanych przez Komendę Wojewódzką Policji, Oddział Szkolno-Profilaktyczny Straży Miejskiej, Microsoft Polska i Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz wykładu dotyczącego certyfikacji umiejętności informatycznych.

Kulminacyjnym punktem konferencji było ogłoszenie wyników XVII Regionalnego Konkursu Informatycznego Dzień Bezpiecznego Komputera, które dostępne są na stronie szkoły https://zsen.lublin.eu/xvii-regionalny-konkurs-informatyczny-dzien-bezpiecznego-komputera-konferencja-podsumowujaca/

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Radę Rodziców Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, vouchery na egzaminy certyfikujące ufundowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

3 szkoły z największą liczbą uczniów przystępujących do konkursu otrzymały do biblioteki szkolnej,  specjalne wydanie książek dotyczących historii informatyki wydanych przez PTI.

Bezpośrednio za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialni byli Pan Bożena Jarmuł i Pan Leszek Widz z Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.