ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

XVIII Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”

 

11 lutego odbył się XVIII Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”

136 laureatów z 48 szkół Lublina i województwa lubelskiego uczestniczyło on-line w eliminacjach XVIII Regionalnego Konkursu Informatycznego “Dzień Bezpiecznego Komputera”. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Konkurs jest inicjatywą lokalną organizowaną w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jego celem jest promowanie bezpiecznego korzystania z sieci, środków multimedialnych, wskazywanie zagrożeń, przedstawianie prawnych aspektów działań użytkowników Internetu, inspirowanie poprzez prezentację ciekawych zastosowań TIK.

15 laureatów otrzymało vouchery na egzaminy certyfikujące ECDL

W szkolnym etapie konkursu uczestniczyło 1121 uczniów z 53 szkół Lublina i woj. lubelskiego, w tym z 36 szkół podstawowych, 8 liceów ogólnokształcących oraz 9 techników.
W przygotowaniu uczniów do konkursu zaangażowanych było 56 nauczycieli.
Do etapu regionalnego przystąpiło 136 uczniów, w tym 88 uczniów szkół podstawowych, 21 uczniów liceów ogólnokształcących i 24 uczniów technikum.

Polskie Towarzystwo Informatyczne reprezentował Pan Wojciech Kulik, regionalny koordynator ECDL, który wygłosił referat na temat: Certyfikacja umiejętności Informatycznych.

Łącznie podczas regionalnego konkursu on-line na wydarzenie zalogowało się 207 osób, w tym 131 osób w części dla szkół podstawowych i 76 osób w części dla szkół ponadpodstawowych.

Wyniki konkursu udostępnione są na stronie szkoły

https://zsen.lublin.eu/wyniki-xviii-regionalnego-konkursu-informatycznego-dzien-bezpiecznego-komputera/

Lista szkół, które przystąpiły do konkursu udostępniona jest na stronie szkoły

https://zsen.lublin.eu/xviii-regionalny-konkurs-informatyczny-dzien-bezpiecznego-komputera-2/

Wyróżnieni voucherami uczniowie mogą przystąpić do egzaminów certyfikujących w laboratorium edukacyjnym Zespołu Szkół Energetycznych lub w innym, które są wymienione na stronie ecdl.pl