ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Jakość

Fundacja ECDL wdrożyła System Zarządzania Jakością, wg normy ISO 9001:2015. Certyfikat to potwierdzający (ważny do roku 2020) pokazany jest poniżej.

Jakość jest podstawowym czynnikiem podczas wdrażania Programu ECDL we wszystkich krajach. Neutralność wobec producentów rozwiązań, których testy opracowane przez Fundację ECDL mogą dotyczyć oraz wartości społeczne i właśnie jakość – tworzą unikalną wartość Programu ECDL. Operatorzy Krajowi, akredytowane Centra Egzaminacyjne, producenci rozwiązań oraz Fundacja ECDL zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby zarówno osoby indywidualne jak i organizacje oraz społeczności skupione wokół Programu ECDL wykorzystały jak najwięcej swojego doświadczenia, umiejętności i wiedzy. Cel ten można osiągnąć poprzez konsekwentne stosowanie norm zapewniających jakość w połączeniu z naciskiem na stałą poprawę zarówno kompetencji Kandydata jak i efektywności operacyjnej. 

Dokumentem, który stanowi zestaw fundamentalnych zasad, dotyczących jakości w Programach ECDL jest Karta Jakości.