ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Mapa certyfikacji

 

Od października 2013 r. Fundacja ECDL wprowadziła tzw. Nowy ECDL, charakteryzujący się większą elastycznością i lepszym dopasowaniem do potrzeb rynku pracy. Pojawiły się wtedy nowe certyfikaty – ECDL Profile i rekomendowane ECDL Base (czteromodułowy) i ECDL Standard (siedmiomodułowy); rozpoczęto wycofywanie „starych” certyfikatów, czyli ECDL Start i ECDL Core. Wycofywanie nie oznacza utraty ważności – certyfikaty te pozostają ważne bezterminowo, natomiast w niektórych krajach zezwolono na kontynuację wydawania starych certyfikatów, w przypadkach wcześniejszego ich zakontraktowania w różnych projektach. W Polsce, ze względu na zaplanowane już wcześniej projekty unijne, dopuszczono możliwość rozpoczynania starej ścieżki certyfikacyjnej ECDL Start/ECDL Core – jedynie w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Niezależnie od tego wszyscy, którzy rozpoczęli zdawanie egzaminów ECDL przed wejściem w życie Nowego ECDL (przed październikiem 2013 r.), mogą kontynuować uzyskiwanie certyfikatów ECDL Start/ECDL Core. Mogą też (do czego zachęcamy) realizować proces certyfikacji po nowemu: moduły B3, B4, S1, S2, zdane nie wcześniej niż na 3 lata przed ostatnim egzaminem, zostają zaliczone na poczet certyfikatów ECDL Base czy ECDL Standard; natomiast ci, którzy zdali moduły 1, 2 lub 7 ECDL Core/ECDL Start, muszą ponownie zdać egzaminy z tej tematyki, czyli moduły B1 i B2.

W sposób naturalny nasuwa się pytanie, czy nowy 4-modułowy certyfikat ECDL Base jest równoważny ECDL Start? Otóż nie. Mimo zachowania przez PTI tej samej ceny pełnej certyfikacji, certyfikat ECDL Base obejmuje wiedzę i umiejętności znacznie szersze (pięciu „starych” modułów 1,2,3,4,7), podczas gdy ECDL Start obejmował tylko cztery. Poza tym kompetencje walidowane certyfikatem ECDL Base są o wiele bardziej aktualne, niż to było w przypadku ECDL Start.

Nasuwa się też pytanie, czy nowy 7-modułowy ECDL Standard jest równoważny ECDL Core? Również nie. Mimo zachowania przez PTI tej samej ceny pełnej certyfikacji, certyfikat ECDL Standard to więcej niż ECDL Core – obejmuje kompetencje odpowiadające starym ośmiu modułom (a także dotychczasowym egzaminom specjalistycznym); aby umożliwić kandydatom starającym się o certyfikat ECDL Standard uzyskanie go w dotychczasowej cenie, Polskie Towarzystwo Informatyczne wprowadziło certyfikat ECDL PTI Standard o określonym składzie – pełen ECDL Standard pozwala, poza obowiązkowymi egzaminami składającymi się na ECDL Base, wybrać trzy dowolne egzaminy z ośmiu z grupy S, w którym oprócz zaktualizowanej zawartości starego ECDL Core doszedł jeszcze moduł specjalistyczny S3 – IT Security.