ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Pracownicy PB ECDL

Kompetencje pracowników PB ECDL

Ewa Lisowska

e-mail: ewa.lisowska@ecdl.pl

tel. 501 072 711

Sprawy dotyczące uprawnień Egzaminatorów ECDL

Sprawy formalne (umowy zlecenie, umowy o dzieło, inne)

Certyfikacja „Zgodny z ECDL”

Umowa-porozumienie o popularyzację ECDL

Współpraca z KR i KP

 

Adam Wieczorek

email: adam.wieczorek@ecdl.pl

tel. 694 606 958

Kontrola jakości procedur egzaminacyjnych

Obsługa projektów unijnych

Ochrona danych osobowych

 

Edyta Kamińska

e-mail: edyta.kaminska@ecdl.pl

tel. 501 073 036

Sprzedaż certyfikacji ECDL- faktury, korekty

Dystrybucja materiałów reklamowych

Rozliczenia miesięczne Centrów Egzaminacyjnych ECDL

Prowadzenie Projektu „Klasa z ECDL” – umowy, kontakt ze szkołami

exeBOOK – rejestracja, dostęp do platformy