ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Pracownicy PB ECDL

Kompetencje pracowników PB ECDL

Elżbieta Buk

e-mail: elzbieta.buk@ecdl.pl

tel. 22 887 31 46

Sprawy dotyczące poszerzania uprawnień CE i egzaminatorów

Rozliczenia miesięczne Centrów Egzaminacyjnych ECDL

Egzaminatorzy ECDL – umowy, uprawnienia, szkolenia egzaminatorów

Organizacja konkursów – Pan TIK

Prowadzenie Projektu „Klasa z ECDL” – Umowy, kontakt ze szkołami

exeBOOK – rejestracja, dostęp do platformy

Wsparcie marketingowe dla certyfikatów

Ewa Lisowska

e-mail: ewa.lisowska@ecdl.pl

tel. 501 072 711

Sprawy formalne (umowy zlecenie, umowy o dzieło, inne)

Certyfikacja „Zgodny z ECDL”

Umowa-porozumienie o popularyzację ECDL

Współpraca z KR i KP

Organizacja konkursów – TIK? TAK!

Adam Wieczorek

email: adam.wieczorek@ecdl.pl

tel. 694 606 958

Kontrola jakości procedur egzaminacyjnych

Umowy na projekty unijne

Wystawianie certyfikatów zamówionych do Centrum Egzaminacyjnego przy PTI

 

Edyta Kamińska

e-mail: edyta.kaminska@ecdl.pl

tel. 501 073 036

Faktury

Dystrybucja materiałów reklamowych

Wystawianie certyfikatów zamówionych do Centrum Egzaminacyjnego przy PTI