ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Rekomendacje

„…konieczne jest uznanie jednolitego punktu odniesienia dla powszechnych umiejętności w zakresie technik informatycznych (np. wprowadzanego przez Unię Europejską tzw. ECDL) oraz systemu stopni specjalizacyjnych dla informatyków. Certyfikaty te mogą pomóc w określaniu kwalifikacji i odpowiedzialności pracowników zatrudnianych m. in. w administracji publicznej…”

„Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce”, KBN, 2000.


„Przeciętny pracownik spędza 38 minut dziennie przy rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą komputera, zarówno własnych jak i swoich współpracowników. To około 3 godziny w tygodniu, 12 godzin w miesiącu czy też 20 dni w roku. Certyfikat, ECDL/ICDL obejmuje swoim zakresem 80% tych komputerowych umiejętności, których brak u pracowników powoduje największe straty czasu ich pracy”

CAP Gemini Ernest & Young Study, Norway, listopad 2001


„…[egzaminatorzy ECDL] są niezwykle życzliwi, wykazują nieustanną gotowość niesienia pomocy, nawet jeden z egzaminów pozwolili mi zdawać w domu, gdy źle się czułam. Myślę, że taki certyfikat da mi większe możliwości znalezienia pracy, którą będę mogła wykonywać w domu.”

Krystyna z Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo


„W przypadku zmiany pracy certyfikat jest wiarygodnym dokumentem potwierdzającym umiejętność posługiwania się komputerem”

Piotr, urzędnik państwowy.