ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Mapa Partnerów

legenda:
legenda centrum

Centrum egzaminacyjne

legenda edukacja

Laboratorium egzaminacyjne

legenda laboratorium

Laboratorium edukacyjne