ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Procedury certyfikacyjne

Procedura certyfikacji programów szkoleń

1. Polskie Towarzystwo Informatyczne przeprowadza certyfikację programów szkoleń z punktu widzenia słuchacza kursu, który ma na celu zdobycie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów ECDL. Ocena dotyczy dwóch aspektów: zgodności tematycznej z aktualnym Syllabusem i organizacji szkolenia.
Procedura certyfikacji programów szkoleń ma na celu ich weryfikację pod kątem zgodności z wymaganiami ECDL. W wyniku certyfikacji instytucje szkoleniowe uzyskują potwierdzenie, że przedstawiony program szkoleń spełnia wymogi ECDL i przygotowuje uczestników szkolenia do zdania egzaminów ECDL. Istotnym rezultatem certyfikacji jest możliwość użycia przez instytucję szkoleniową znaku: Zgodny z ECDL, a także loga ECDL i PTI. Użycie znaków ECDL musi być zgodne z wymogami Fundacji ECDL (patrz DISCLAIMER TEXT).
2. Procedura certyfikacji jest zgodna z procedurą wprowadzoną przez Fundację ECDL (European Computer Driving License Foundation).
3. Procedurę certyfikacji programów szkoleniowych realizuje recenzent PTI powołany każdorazowo przez Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL z grona członków PTI.
4. Procedurę inicjuje formalne zgłoszenie instytucji w formie pisemnej oraz wniesienie opłaty na podstawie Faktury VAT wystawionej przez PTI. Zgłoszenie powinno być skierowane na adres Polskiego Biura ECDL: ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa.
5. Podstawą do certyfikacji są następujące materiały:
– szczegółowe programy szkoleń,
– materiały używane do ćwiczeń i przekazywane słuchaczom,
– inne materiały wspomagające proces edukacyjny w instytcji (np. materiały multimedialne, książki, skrypty, taśmy wideo itp.).
6. Recenzent na podstawie dostarczonych przez instytucję materiałów sporządza raport.
7. Raport recenzenta jest przesłany do instytucji, która w okresie 2 tygodni od jego otrzymania ma możliwość poprawy programu szkolenia oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
8. Po spełnieniu wymogów certyfikacji programów szkoleń, Ogólnopolski Koordynator ECDL wydaje decyzję o przydzieleniu certyfikatu Zgodny z ECDL dla certyfikowanego programu szkolenia.
9. Certyfikat jest ważny 2 lata od daty jego wydania.
10. Cennik:

CERTYFIKACJA ZGODNY Z ECDL
Certyfikat Cena brutto Cena brutto dla CE/LAB ECDL
ECDL PTI STANDARD 2341,92 zł 1756,44 zł
ECDL BASE 1495,68 zł 1121,76 zł
Pojedynczy moduł ECDL  B1-B4, S1-S3, S9, S11 393,60 zł 295,20 zł
Pojedynczy moduł ECDL S4-S7, S10 688,80 zł 516,60 zł
ECDL CAD (S8) 1205,40 zł 904,05 zł
Pojedynczy moduł ECDL Advanced 688,80 zł 516,60 zł
e-Citizen 590,40 zł 442,80 zł
EPP GIS 2341,92 zł 1756,44 zł
EPP e-Nauczyciel 1254,60 zł 940,95 zł
EPP e-Urzędnik 688,80 zł 516,60 zł

 

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT

Procedura wznawiania certyfikacji programów szkoleń (recertyfikacji)

Procedura wznowienia certyfikatu Zgodny z ECDL przeznaczona jest dla instytucji, których certyfikaty wygasły. Procedura wznowienia certyfikatu Zgodny z ECDL jest następująca:
1. Procedurę inicjuje formalne zgłoszenie instytucji w formie pisemnej oraz wniesienie opłaty na podstawie Faktury VAT wystawionej przez PTI. Zgłoszenie powinno być skierowane na adres Polskiego Biura ECDL: ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa.
1.1. Zgłoszenie powinno zawierać:
– Informację-oświadczenie instytucji o braku zmian w programach szkoleń, materiałach wspomagających proces edukacyjny w stosunku do stanu z czasu certyfikacji. Program szkoleń musi być zgodny z aktualnym Syllabusem.
– W przypadku zmian w programach lub innych ocenianych elementach programów szkoleń na znak Zgodny z ECDL procedura wznowienia staje się procedurą certyfikacji i obowiązuje dla niej pełna procedura certyfikacji programów szkoleń, zgodna z aktualnym Syllabusem.
2. Wznowienie certyfikatu Zgodny z ECDL następuje na kolejne 2 lata.
3. Cennik:

RECERTYFIKACJA ZGODNY Z ECDL
Certyfikat Cena brutto Cena brutto dla CE/LAB ECDL
ECDL PTI STANDARD 1756,44 zł 1317,33 zł
ECDL BASE 1121,76 zł 841,32 zł
Pojedynczy moduł ECDL B1-B4, S1-S3, S9, S11 295,20 zł 221,40 zł
Pojedynczy moduł ECDL S4-S7, S10 516,60 zł 387,45 zł
ECDL CAD (S8) 904,05 zł 678,04 zł
Pojedynczy moduł ECDL Advanced 516,60 zł 387,45 zł
e-Citizen 442,80 zł 332,10 zł
EPP GIS 1756,44 zł 1317,33 zł
EPP e-Nauczyciel 940,95 zł 705,71 zł
EPP e-Urzędnik 516,60 zł 387,45 zł

 

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT