logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Programy szkoleń

Programy szkoleniowe zgodne z ECDL.

Lista instytucji posiadających dla swoich programów szkoleniowych ważny certyfikat „Zgodny z ECDL”

Programy szkoleń zgodne z ECDL PTI STANDARD:

Lp. Instytucja Adres data ważności certyfikatu

 

 

Programy szkoleń ECDL e-lerningowych:
Lp. Instytucja Adres data ważności certyfikatu
Instytut Maszyn Matematycznych
(moduły B1, B2, B3, B4, S1, S2, S7, A1, A2, A3, A4)
ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa bezterminowo