ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

JAKI CERTYFIKAT ECDL PROFILE DIGCOMP WYBRAĆ DO PROJEKTU?

 

Podstawowym certyfikatem, skierowanym do osób wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. do osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku 50 lat i więcej, obejmującym swoim zakresem trzy obszary ramy DIGCOMP ma poziomie zaawansowania A (podstawowym) jest certyfikat e-Obywatel (e-Citizen), który może być wydawany jako ECDL PROFILE DIGCOMP 0 (e-Citizen). Obejmuje on wszystkie kompetencje z obszarów: Informacja + Komunikacja + Bezpieczeństwo oraz dodatkowo kompetencję 3.1. Egzamin e-Obywatel wraz z certyfikatem kosztuje netto 117,89 PLN (normalny) i 73,17 PLN (ulgowy). Opłaty ulgowe przysługują uczniom oraz studentom wszystkich typów studiów w wieku poniżej 26 lat, posiadającym odpowiednie legitymacje, a także emerytom 60+ posiadającym legitymację emerycką.

 

Aby ułatwić dopasowanie istniejących certyfikatów ECDL Profile DIGCOMP do kompetencji zaplanowanych w projekcie, przedstawiliśmy w poniższej tabeli wszystkie certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP (dolny wiersz tabeli) na kanwie ramy kompetencji DIGCOMP. Na zielono zaznaczono te certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP, które wpisują się we wszystkie 13 kompetencji odniesienia z pierwszych 3 obszarów ramy na poziomie zaawansowania A+B. Na czerwono – certyfikaty, które wpisują się we wszystkie 21 kompetencji odniesienia wszystkich 5 obszarów ramy na poziomie A i/lub B; na fioletowo zaś – certyfikaty, które wpisują się we wszystkie 21 kompetencji odniesienia wszystkich 5 obszarów ramy na poziomie A i B. Kolorem niebieskim oznaczono wszystkie  inne certyfikaty.

Kolejna tabela pokazuje najpopularniejsze obecnie certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP, moduły ECDL które trzeba zdać by dany certyfikat uzyskać, oraz ceny netto poszczególnych certyfikatów (normalne i ulgowe). I tak jak w poprzedniej tabeli – na zielono zaznaczono te certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP, które wpisują się we wszystkie 13 kompetencji odniesienia z pierwszych 3 obszarów ramy na poziomie zaawansowania A+B; na czerwono – certyfikaty, które wpisują się we wszystkie 21 kompetencji odniesienia wszystkich 5 obszarów ramy na poziomie A i/lub B a na fioletowo – certyfikaty, które wpisują się we wszystkie 21 kompetencji odniesienia wszystkich 5 obszarów ramy na poziomie A i B. Kolorem niebieskim oznaczono certyfikat ECDL Profile DIGCOMP 0, czyli e-obywatel.

dig_cert_pl

Obecnie ogłaszane konkursy dotyczą podstawowych umiejętności komputerowych, nie ma więc potrzeby wskazywania pokrycia kompetencji odniesienia ramy DIGCOMP certyfikatami ECDL na poziomie C, nie ma zresztą egzaminów i certyfikatów w ramach ECDL, które mogłyby być użyte do sprawdzania wszystkich kompetencji na tym poziomie (są dostępne jedynie dla niektórych kompetencji jak np. 3.1 i 3.2 z poziomu C) – poziomie, który jest poziomem zawodu informatyka – nie są też znane profesjonalne systemy certyfikacji, które by ten obszar w pełni zagospodarowały.

Opis poszczególnych certyfikatów ECDL Profile DIGCOMP znajduje się tutaj.