ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Lista projektów unijnych z ECDL

RPO – Regionalny Program Operacyjny

POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

(N) – egzaminy normalne

(U) – egzaminy ulgowe

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

 

Data rozpoczęcia projektu Data wygaśnięcia projektu Certyfikacja Nazwa projektu Program Operacyjny
20.01.2020 31.01.2020 ECDL (N i U) Krok po kroku do aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 7.1. RPO Podlaskie
20.01.2020 29.02.2020 ECDL (N i U) KIERUNEK RYNEK PRACY 2.0 8.2. RPO Małopolskie
20.01.2020 24.01.2020 ECDL (N i U) AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ! 2.1. RPO Podlaskie
20.01.2020 22.02.2020 ECDL (N i U) JA – jestem aktywny! 11.1.1. RPO Warmińsko-Mazurskie
16.01.2020 30.03.2020 ECDL (N i U) Łamiemy bariery 1.2. POWER
16.01.2020 31.03.2020 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa młodych Subregionu Tarnowskiego 1.2. POWER
14.01.2020 28.02.2020 ECDL (N i U) Twój cel – PRACA – kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
14.01.2020 30.01.2020 ECDL (N i U) Młodzi i aktywni – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II edycja 1.2.1 POWER
14.01.2020 31.01.2020 ECDL (N i U) Ponowny start w aktywność zawodową 8.2. RPO Małopolskie
13.01.2020 31.01.2020 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa młodych Subregionu Tarnowskiego 1.2. POWER
10.01.2020 31.01.2020 ECDL (N i U) Zaktywizowany – Zatrudniony 8.2. RPO Dolnośląskie
2.01.2020 10.01.2020 ECDL (N i U) Zmotywowany – gotowy do pracy 7.1 RPO Podkarpackie
23.12.2019 31.01.2020 ECDL (N i U) Od (Ważni) społecznie i zawodowo! 9.1.2. RPO Łódzkie
20.12.2019 15.02.2020 ECDL (N i U) Twój czas na pracę 1.2. POWER
20.12.2019 31.01.2020 ECDL (N i U) Stop bierności, czas aktywności 2 7.1.3. RPO Śląskie
18.12.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Kierunek Kariera 10.3. RPO Małopolskie
16.12.2019 22.12.2019 ECDL (N i U) Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie 3.1 POWER
16.12.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Kompetentni zawodowi 11.2.2. RPO Śląskie
13.12.2019 21.12.2019 ECDL (N i U) Chcę lepiej! 9.1.6 RPO Śląskie
12.12.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Daj sobie szansę – program integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym II 11.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
12.12.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Strefa Kobiet 7.1. RPO Podkarpackie
10.12.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Nowa szansa na zatrudnienie 6.2. RPO Wielkopolskie
10.12.2019 17.12.2019 ECDL (N i U) AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ! 2.1. RPO Podlaskie
9.12.2019 19.12.2019 ECDL (N i U) Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obszarem nowych możliwości – II edycja 7.1.1. RPO Śląskie
9.12.2019 18.12.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (IV) 1.1.1. POWER
9.12.2019 18.12.2019 ECDL (N i U) Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obszarem nowych możliwości – II edycja 7.1.1. RPO Śląskie
9.12.2019 15.12.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Podkarpacie stawia na pracę! 7.1. RPO Podkarpackie
9.12.2019 30.12.2019 ECDL (N i U) Praca na horyzoncie! 8.2. RPO Małopolska
6.12.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Cenne kwalifikacje 7.1. RPO Podkarpackie
6.12.2019 31.01.2021 ECDL (N i U) Aktywni, solidni, kompetentni ! 7.1. RPO Podkarpackie
4.12.2019 10.12.2019 ECDL (N i U) Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 3.2.2. RPO Podlaskie
4.12.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Integracja, aktywność, praca 9.1.1. RPO Dolnoślaskie
4.12.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Nowe horyzonty 9.1.1. RPO Małopolskie
4.12.2019 15.12.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 9.1.6. RPO Śląskie
4.12.2019 31.03.2020 ECDL (N i U) Nowa praca – lepsza przyszłość 7.1.3. RPO Śląskie
2.12.2019 23.12.2019 ECDL (N i U) NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych 7.1. RPO Zachodniopomorskie
2.12.2019 30.06.2021 ECDL (N i U) Certyfikat ECDL PROFILE dla mieszkańców 50+ Piotrkowa Trybunalskiego i okolic 11.2.1. RPO Łódzkie
2.12.2019 14.12.2019 ECDL (N i U) Chcę pracować – Nowy Ja 7.1 RPO Podkarpackie
1.12.2019 30.12.2019 ECDL (N i U) Wsparcie osób niepełnosprawnych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 7.1.2. RPO Wielkopolska
29.11.2019 28.02.2021 ECDL (N i U) Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia 3.5. POWER
29.11.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Szansa na rynku pracy! 7.1. RPO Podkarpackie
28.11.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Aktywni od zaraz! 7.1. RPO Podkarpackie
27.11.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Program aktywnej integracji w Gminie Wieleń 7.1. RPO Wielkopolskie
27.11.2019 31.01.2020 ECDL (N i U) Krok po kroku do aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 7.1. RPO Podlaskie
27.11.2019 22.12.2019 ECDL (N i U) Stawiam na rozwój 7.1 RPO Podlaskie
26.11.2019 02.12.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (V) 9.2. RPO Lubelskie
26.11.2019 29.11.2019 ECDL (N i U) Kurs kadrowo-płacowy z egzaminem ECDL 6.1 RPO Wielkopolskie
22.11.2019 25.11.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (V) POWER
22.11.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego 1.2. POWER
22.11.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Białowieska 9.1. RPO Podlaskie
22.11.2019 03.12.2019 ECDL (N i U) Twój Cel-PRACA – kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
22.11.2019 03.12.2019 ECDL (N i U) MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku 11.1.3 RPO Warmińsko-Mazurskie
22.11.2019 30.06.2020 ECDL (N i U) Stawiam na aktywność – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia 11.1.3 RPO Warmińsko-Mazurskie
22.11.2019 31.12.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Daj sobie szansę! 11.1. RPO Lubelskie
22.11.2019 31.12.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 9.1.6. RPO Śląskie
22.11.2019 30.11.2020 ECDL (N i U) Twoja nowa szansa 11.4. RPO Lubelskie
22.11.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Twoja nowa szansa 11.4. RPO Lubelskie
22.11.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Podejmij wyzwanie-praca bez barier! 11.1. RPO Lubelskie
21.11.2019 21.11.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (V) 6.2. RPO Wielkopolskie
21.11.2019 06.12.2019 ECDL (N i U) Czas na sukces 8.2. RPO Małopolska
21.11.2019 20.12.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Uwierz w siebie 9.1.1. RPO Małopolskie
21.11.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Sukces na obcasach 7.1. RPO Podkarpackie
21.11.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Kobieca Akademia Sukcesu 7.1. RPO Podkarpackie
20.11.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Aktywni od zaraz! 7.1. RPO Podkarpackie
19.11.2019 29.11.2019 ECDL (N i U) Otwarty katalog możliwości 1.2. POWER
19.11.2019 29.11.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (V) 6.1 RPO Wielkopolskie
19.11.2019 29.11.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V) 6.1. RPO Wielkopolskie
18.11.2019 29.11.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V) 1.1. POWER
18.11.2019 30.12.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V) 1.1. POWER
18.11.2019 22.11.2019 ECDL (N i U) CIS-aktywnie i skutecznie 9.1. RPO Małopolskie
18.11.2019 29.11.2019 ECDL (N i U) Aktywny krok w stronę lepszych perspektyw 9.1. RPO Polaskie
15.11.2019 22.11.2019 ECDL (N i U) Agencja Zatrudnienia Osób Młodych Niepełnosprawnych 1.2. POWER
15.11.2019 02.12.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (IV) 1.1. POWER
15.11.2019 05.12.2019 ECDL (N i U) Nowy zawód, nowy POWER – edycja II 1.2. POWER
15.11.2019 20.11.2019 ECDL (N i U) CIS szansą mieszkańców Białegostoku 7.1. RPO Podlaskie
15.11.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w województwie lubuskim 8.5. RPO Lubuskie
15.11.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Nowe kwalifikacje na start w województwie lubuskim 8.5. RPO Lubuskie
14.11.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Azymut Praca 7.1 RPO Podkarpackie
14.11.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Superwoman na rynku pracy 7.1 RPO Podkarpackie
14.11.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) (Re)start zawodowy 7.1 RPO Podkarpackie
14.11.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Kierunek-Kariera 7.1 RPO Podkarpackie
13.11.2019 05.12.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (IV) 1.1.1. POWER
13.11.2019 30.11.2019 ECDL Profile (N i U) Wielkopolskie stawia na kwalifikacje! BIS 6.2. RPO Wielkopolskie
12.11.2019 30.01.2020 ECDL (N i U) Kierunek – aktywizacja 7.1. RPO Podlaskie
7.11.2019 12.11.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ 9.1. RPO Mazowieckie
7.11.2019 31.07.2020 ECDL (N i U) AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU 9.1.1. RPO Łódzkie
6.11.2019 12.11.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (V) 6.1. RPO Wielkopolskie
5.11.2019 29.11.2019 ECDL (N i U) Nowa szansa na zatrudnienie 6.2. RPO Wielkopolskie
4.11.2019 12.11.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie śremskim (V) 1.1.1 POWER
31.10.2019 10.10.2022 ECDL (N i U) Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy 2.6. POWER
30.10.2019 30.06.2020 ECDL e-Citizen (N i U) AS Aktywny Społecznie 9.1.6. RPO Śląskie
29.10.2019 31.11.2019 ECDL (N i U) Śląski Program Reintegracji 9.1.5. RPO Śląskie
29.10.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) NOWA PERSPEKTYWA 9.1. RPO Mazowieckie
28.10.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Podejmij wyzwanie-praca bez barier! 11.1. RPO Lubelskie
25.10.2019 28.10.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (V) 6.1. RPO Wielkopolskie
25.10.2019 28.10.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego 1.2. POWER
25.10.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) Sprzedawca z kursem ECDL” w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kościańskim (V) 1.1. POWER
24.10.2019 28.02.2020 ECDL (N i U) OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA – II edycja 9.1.5. RPO Śląskie
24.10.2019 28.02.2020 ECDL (N i U) Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego. 11.1.1. RPO Warmińsko-Mazurskie
22.10.2019 29.11.2020 ECDL (N i U) Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim 3.3.1. RPO Pomorskie
21.10.2019 25.10.2020 ECDL Profile (N i U) AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJACYCH PRACY W POWIECIE WRZESIŃSKIM (V) 6.1 RPO Wielkopolskie
21.10.2019 30.06.2020 ECDL (N i U) Młody i aktywny – III edycja 1.2 POWER
21.10.2019 23.10.2019 ECDL (N i U) Nowy Zawód – Nowe Możliwości 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
21.10.2019 23.10.2019 ECDL (N i U) Inwestuję w siebie – edycja II 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
21.10.2019 23.10.2019 ECDL (N i U) Inwestuję w siebie – edycja II 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
18.10.2019 30.11.2020 ECDL (N i U) Powrót do aktywności 11.1.1. RPO Warmińsko-Mazurskie
18.10.2019 30.11.2020 ECDL (N i U) Powrót do aktywności 11.1.1. RPO Warmińsko-Mazurskie
18.10.2019 30.11.2020 ECDL (N i U) Nowa perspektywa 11.1.1. RPO Warmińsko-Mazurskie
17.10.2019 30.11.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Młodzi i aktywni – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II edycja 1.2.1 POWER
17.10.2019 30.11.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Twój cel – PRACA – kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
17.10.2019 17.10.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotowskim (V) 1.1. POWER
17.10.2019 31.01.2020 ECDL (N i U) Ponowny start w aktywność zawodową 8.2. RPO Małopolska
17.10.2019 19.10.2019 ECDL (N i U) Języki i komputer kluczem do kariery 5.5 RPO Pomorskie
16.10.2019 31.12.2019 ECDL Base (N i U) Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
16.10.2019 31.01.2020 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa młodych Subregionu Tarnowskiego 1.2. POWER
15.10.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) AKTYWNI-POZYTYWNI! 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
11.10.2019 30.11.2019 ECDL Base (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (V) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (V) 1.1. POWER
11.10.2019 25.10.2019 ECDL Profile Digcomp (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (V) 1.1. POWER
11.10.2019 30.10.2019 ECDL (N i U) Azymut Praca 7.1 RPO Podkarpackie
11.10.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Motywacja, aktywizacja, Sukces 7.1 RPO Podkarpackie
11.10.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) Potencjał jest w nas! 7.1 RPO Podkarpackie
11.10.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) Sukces jest kobietą! 7.1 RPO Podkarpackie
11.10.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Sukces na obcasach 7.1 RPO Podkarpackie
10.10.2019 18.10.2019 ECDL (N i U) Doradztwo – Szkolenia – Praca 8.2 RPO Małopolskie
9.10.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) Kobieca Akademia Sukcesu 7.1. PRO Podkarpackie
9.10.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Zaprojektuj karierę z POWEREM 1.2. POWER
9.10.2019 30.10.2019 ECDL (N i U) 30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot(II) 5.2.1. RPO Pomorskie
7.10.2019 31.11.2019 ECDL (N i U) Postaw na swój rozwój 1.2 POWER
4.10.2019 31.01.2020 ECDL (N i U) KIERUNEK RYNEK PRACY 2.0 8.2 RPO Małopolskie
3.10.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) Wielkopolskie stawia na kwalifikacje! BIS 6.2. RPO Wielkopolskie
1.10.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) Proaktywni na plus 8.2. RPO Małopolska
1.10.2019 31.01.2020 ECDL (N i U) AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH mieszkańców woj. świętokrzyskiego – obszar OSI (gmina Łopuszno, Mniów Smyków, Radoszyce, Ruda Maleniecka i Słupia Konecka) 8.4.2. RPO Świętokrzyskie
30.09.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Młodzieżowy drogowskaz zawodowy 1.2 POWER
30.09.2019 15.12.2020 ECDL (N i U) Dobry klimat dla zawodowców” – wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego. 8.9. RPO Zachodniopomorskie
26.09.2019 27.09.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (V) 6.2 RPO Wielkopolskie
25.09.2019 29.09.2019 ECDL (N i U) Od szkolenia do zatrudnienia 7.1.3. RPO Śląskie
25.09.2019 17.10.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotomyskim (V) 6.1. RPO Wielkopolskie
24.09.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia 8.2.1. RPO Kujawsko-Pomorskiego
24.09.2019 27.09.2019 ECDL Base (N i U) Doradztwo – Szkolenia – Praca 8.2 RPO Małopolskie
24.09.2019 05.11.2019 ECDL (N i U) Idę do pracy 11.1.3 RPO Warmińsko-Mazurskie
23.09.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych 5.5 RPO Pomorskie
23.09.2019 30.09.2019 ECDL Base, Advanced (N i U) Dobra praca? To możliwe! 7.1.3. RPO Śląskie
23.09.2019 30.09.2019 ECDL Base, Advanced (N i U) Czas na zmiany 7.4.2. RPO Śląskie
20.09.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) Ponowny start w aktywność zawodową 8.2. RPO Małopolska
20.09.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) Tacy sami, bez ściany między nami 9.1.6. RPO Śląskie
19.09.2019 30.09.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Podejmij wyzwanie-praca bez barier! 11.1. RPO Lubelskie
19.09.2019 29.02.2020 ECDL (N i U) Nauczanie rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu. 10.3.1. RPO Mazowieckie
19.09.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 7.1. RPO Podlaskie
19.09.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Białowieska 9.1. RPO Podlaskie
18.09.2019 30.09.2019 ECDL Profile (N i U) Wielkopolskie stawia na kwalifikacje! BIS 6.2. RPO Wielkopolska
17.09.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE 9.1.1. RPO Łódzkie
16.09.2019 6.10.2019 ECDL (N i U) Stawiam na aktywność – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia 11.1.3 RPO Warmińsko-Mazurskie
16.09.2019 29.09.2019 ECDL (N i U) Zmotywowany – gotowy do pracy 7.1 RPO Podkarpackie
13.09.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) Daj sobie szansę- program integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrozonych ubóstwiem lub wykluzeniem społecznym II 11.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
11.09.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego. 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
5.09.2019 10.10.2019 ECDL (N i U) Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca! 7.1 RPO Podkarpackie
4.09.2019 30.10.2019 ECDL (N i U) Stawiam na aktywność – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
3.09.2019 19.09.2019 ECDL (N i U) Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 3.2.2. POWER
2.09.2019 10.10.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia z województwa podkarpackiego 7.1. RPO Podkarpackie
2.09.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) Kobieca Akademia Sukcesu 7.1. RPO Podkarpackie
29.08.2019 30.08.2019 ECDL (N i U) Gryfno robota – aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy 7.1.3. RPO Śląskie
27.08.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych w WTZ MALWA PLUS i świetlicy integracyjnej 9.1. RPO Mazowieckie
27.08.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów 1.2 POWER
27.08.2019 30.08.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kościańskim (V) 1.1. POWER
23.08.2019 01.09.2019 ECDL EPP e-Nauczyciel (N i U) Cyfryzacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu 8.3.3 RPO Świętokrzyskie
21.08.2019 14.09.2019 ECDL (N i U) Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie 11.4.1 RPO Śląskie
21.08.2019 26.08.2019 ECDL (N i U) Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących 9.1. RPO Mazowieckie
20.08.2019 23.08.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (V) 8.1 RPO Małopolskie
16.08.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) Strefa Kobiet 7.1 RPO Podkarpackie
14.08.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy – II edycja 6.2 RPO Wielkopolskie
14.08.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) Nowy start w przyszłość dla 60 młodych osób biernych zawodowo z województwa wielkopolskiego w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 1.3.1 POWER
13.08.2019 30.05.2020 ECDL (N i U) Droga w lepszą przyszłość 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
13.08.2019 30.11.2020 ECDL (N i U) I TY możesz być aktywny zawodowo 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
13.08.2019 30.10.2020 ECDL (N i U) Nowe umiejętności dla nowych wyzwań na rynku pracy 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
13.08.2019 30.10.2020 ECDL (N i U) Z nową wiedzą nowa praca 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
13.08.2019 30.11.2020 ECDL (N i U) Klucz do lepszego życia 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
13.08.2019 30.09.2020 ECDL (N i U) Kształcenie i rozwój 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
13.08.2019 30.11.2020 ECDL (N i U) Odnaleźć siebie 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
13.08.2019 30.11.2020 ECDL (N i U) Aktywność przeciwko wykluczeniu 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
13.08.2019 30.10.2020 ECDL (N i U) Samodzielnie w przyszłość 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
13.08.2019 31.05.2020 ECDL (N i U) Zacznij od siebie 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
13.08.2019 30.06.2020 ECDL (N i U) Ostrołęckie Szkoły Kompetencji 10.1.1 RPO Mazowieckie
13.08.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) Program aktywnej integracji w Gminie Białośliwie 7.1.2. RPO Wielkopolska
9.08.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Nowy zawód – nowy start 6.2 RPO Wielkopolska
7.08.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) Azymut praca 7.1 RPO Podkarpackie
7.08.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) (Re)start zawodowy 7.1 RPO Podkarpackie
7.08.2019 10.08.2019 ECDL (N i U) Akademia aktywności 5.2. RPO Pomorskie
6.08.2019 13.08.2019 ECDL (N i U) Nowy Zawód – Nowe Możliwości 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
5.08.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) Nowa szansa na zatrudnienie 6.2 RPO Wielkopolskie
2.08.2019 30.06.2020 ECDL (N i U) Aktywność – to się opłaca! 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
1.08.2019 31.09.2019 ECDL (N i U) Postaw na rozwój, postaw na kompetencje 5.5 RPO Pomorskie
1.08.2019 30.07.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego 6.2 RPO Wielkopolska
1.08.2019 13.08.2019 ECDL (N i U) Aktywni-młodzi 1.2.1. POWER
1.08.2019 30.08.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie śremskim (V) 6.1 RPO Wielkopolskie
1.08.2019 30.08.2020 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie śremskim (V) 6.1 RPO Wielkopolskie
31.07.2019 23.08.2020 ECDL (N i U) Aktywizacja bezrobotnych powyżej 30 roku życia z terenu powiatu kościerskiego (IV) 5.1.2 RPO Pomorskie
30.07.2019 31.12.2020 ECDL (N i U) Masz POWER – masz pracę! 1.2 POWER
30.07.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Chcę pracować – Nowy Ja 7.1 RPO Podkarpackie
30.07.2019 30.11.2019 ECDL Profile (N i U) Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin(V) 6.5. RPO Zachodniopomorskie
24.07.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE 9.1.1 RPO Łódzkie
24.07.2019 20.08.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ. 9.1 RPO Mazowieckie
23.07.2019 29.07.2019 ECDL (N i U) Kierunek praca III 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
22.07.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Mój sukces 11.1.1. RPO Warmińsko-Mazurskie
20.07.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Krok po kroku do aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 7.1 RPO Podlaskie
19.07.2019 05.08.2019 ECDL BASE (N i U) Rozwój i praca to się opłaca 7.1.3. RPO Śląskie
18.07.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Młodzi – kompetentni 1.2. POWER
18.07.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (V) 10.1. RPO Warmińsko-mazurskie
18.07.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) Nowe otwarcie 8.1. RPO Podkarpackie
18.07.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) Droga do aktywności 9.1. RPO Podkarpackie
18.07.2019 31.08.2019 ECDL BASE (N i U) Bierni wczoraj, aktywni dziś 9.1. RPO Podkarpackie
18.07.2019 31.08.2019 ECDL BASE (N i U) Dać szansę 9.1. RPO Podkarpackie
18.07.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca! 7.1. RPO Podkarpackie
17.07.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) Aktywni na rynku pracy 11.1.1. RPO Warmińsko-Mazurskie
17.07.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Sukces na obcasach 7.1. RPO Podkarpackie
17.07.2019 30.07.2019 ECDL (N i U) POTENCJAŁ JEST W NAS! 8.1 RPO Podkarpackie
17.07.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Motywacja, aktywizacja, Sukces! 7.1. RPO Podkarpackie
15.07.2019 19.07.2019 ECDL (N i U) Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących 9.1. RPO Mazowieckie
15.07.2019 19.07.2019 ECDL (N i U) Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących 9.1. RPO Mazowieckie
12.07.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Postaw na swój rozwój 1.2. POWER
11.07.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Od szkolenia do zatrudnienia – EFS 1.2. POWER
10.07.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego 6.2 RPO Wielkopolska
10.07.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) DNA kariery 7.1. RPO Podkarpackie
10.07.2019 20.07.2019 ECDL (N i U) Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki „ARTCOM” Roman 7.1. RPO Podkarpackie
09.07.2019 21.12.2019 ECDL (N i U) Chcę lepiej! 9.1. RPO Śląskie
09.07.2019 05.08.2019 ECDL BASE (N i U) Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obszarem nowych możliwości 7.1.1 RPO Śląskie
08.07.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) RAZEM możemy więcej! 8.2. RPO Małopolska
05.07.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Kierunek-aktywizacja 2 6.2. RPO Wielkopolska
05.07.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ 9.1.1 RPO Łódzkie
05.07.2019 12.07.2019 ECDL (N i U) Dołącz do pracujących 8.2. RPO Małopolska
04.07.2019 31.07.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Uzupełnij swoją wiedzę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
3.07.2019 5.07.2019 ECDL (N i U) Aktywni młodzi 1.2.1. POWER
2.07.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w województwie lubuskim 8.5. RPO Lubuskie
1.07.2019 30.08.2019 ECDL (N i U) Możesz więcej 1.2 POWER
1.07.2019 14.08.2019 ECDL Web Editing, Edycja Obrazów (N i U) Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie 11.2. RPO Śląskie
28.06.2019 8.07.2019 ECDL (N i U) Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca! 7.1 RPO Podkarpackie
27.06.2019 31.07.2020 ECDL Profile (N i U) LAJK – Lubuska Akademia Językowo Komputerowa 8.3 RPO Lubuskie
27.06.2019 6.07.2019 ECDL (N i U) Nie bądź elwer, idź do pracy! – program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia na Śląsku 7.1.3. RPO Śląskie
27.06.2019 10.07.2019 ECDL (N i U) Sprzedawca z obsługą komputera – ECDL BASE 1/POWER/(V)/2019 i 10/WRPO(V)/2019
27.06.2019 30.06.2019 ECDL e-Citizen (N i U) AS Aktywny Społecznie 9.1.6 RPO Śląskie
26.06.2019 30.07.2019 ECDL (N i U) Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w województwie lubuskim 8.5. RPO Lubuskie
24.06.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Wybierz drogę kariery – wsparcie osób po 30 roku życia poszukujących zatrudnienia 7.1.3. RPO Śląskie
24.06.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Owa Perspektywa 9.1. RPO Mazowieckie
24.06.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Twoja ścieżka kariery! 1.2.1. POWER
24.06.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) Krok do aktywności 1.2.1 POWER
24.06.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Pewnym krokiem w przyszłość 12.4. RPO Lubelskie
19.06.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Dobre i TIKi i obce języki – realizacja wysokiej jakości szkoleń dla mieszkańców woj. Pomorskiego 5.5 RPO Pomorskie
19.06.2019 31.12.2020 ECDL Advanced, CAD, e-Urzędnik (N i U) Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu 3.5 POWER
19.06.2019 31.07.2019 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim 6.1 RPO Wielkopolskie
19.06.2019 28.06.2019 ECDL Profile (N i U) Azymut: praca 5.2.2. RPO Pomorskie
19.06.2019 02.07.2019 ECDL (N i U) Kierunek praca III 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
18.06.2019 28.06.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku od 30 roku życia, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim (V) 8.1. RPO Dolnośląskie
18.06.2019 30.06.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Reintegracja, aktywność, praca 9.1. RPO Dolnośląskie
18.06.2019 18.06.2019 ECDL (N i U) Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego 10.2.2 RPO Małopolskie
18.06.2019 1.07.2019 ECDL (N i U) Nowe umiejętności szansą na sukces 12.4. RPO Lubelskie
17.06.2019 21.06.2019 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (IV) 1.1.1 POWER
14.06.2019 17.06.2019 ECDL (N i U) Szansa na start 1.2.1 POWER
14.06.2019 12.07.2019 ECDL (N i U) Stawiam na aktywność – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
14.06.2019 12.07.2019 ECDL (N i U) MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja 1.2 POWER
30.06.2019 4.07.2019 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Krasnostawskim (IV) 1.1.1 POWER
13.06.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) NAUKA JEST WARTOŚCIĄ – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE 3.3 RPO Podlaskie
12.06.2019 27.06.2019 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (V) 9.2. RPO Lubelskie
11.06.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) KAN – Klub Aktywnych Niepełnosprawnych 7.1.2 RPO Wielkopolska
11.06.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa młodych Subregionu Tarnowskiego 1.2.1 POWER
11.06.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Historyczno – Socjologicznego, Filologicznego oraz Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku 3.1 POWER
11.06.2019 31.12.2020 ECDL (N i U) ABC… Uczę się… 10.1.2 RPO Mazowieckie
7.06.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+ 7.1 RPO Podkarpackie
6.06.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) Droga do zatrudnienia! 6.2. RPO Wielkopolska
6.06.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) Dobre wykształcenie -lepsza praca 11.2.1 RPO Śląskie
5.06.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Dolnośląski Klaster Edukacyjny 10.4.1 RPO Dolnośląskie
5.06.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Ponowny start w aktywność zawodową 8.2 RPO Małopolskie
5.06.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) CISERWIS 9.1. RPO Małopolskie
5.06.2019 31.12.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Nowy zawód – nowy start! 10.2 RPO Lubelskie
5.06.2019 27.06.2019 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (V) 6.1 RPO Wielkopolskie
5.06.2019 31.06.2019 ECDL (N i U)</td Postaw na rozwój – zwiększ możliwość! 8.2 RPO Małopolskie
5.06.2019 10.06.2019 ECDL Profile (N i U) Aktywna integracja w powiecie sejneńskim 7.1 RPO Podlaskie
4.06.2019 31.12.2019 ECDL e-Nauczyciel (N i U) Cyfrowa Jedynka 8.3.3 RPO Świętokrzyskie
4.06.2019 10.06.2019 ECDL (N i U) Nowe umiejętności szansą na sukces 12.4 RPO Lubelskie
4.06.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Aktywność – to się opłaca! 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
31.05.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Młodzi bliżej rynku pracy 1.2.1 POWER
31.05.2019 30.06.2019 ECDL BASE (N i U) Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina 12.2 RPO Lubelskie
31.05.2019 14.06.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja bezrobotnych powyżej 30 roku życia z terenu powiatu kościerskiego (IV) 5.1.2 RPO POmorskie
31.05.2019 14.06.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kościerskim (IV) 1.1.1 POWER
31.05.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w województwie lubuskim 8.5 RPO Lubuskie
31.05.2019 29.02.2020 ECDL (N i U) Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego 11.4.3 RPO Śląskie
30.05.2019 21.06.2019 ECDL Profile (N i U) Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja 7.1.2 RPO Wielkopolska
30.05.2019 14.06.2019 ECDL Advanced (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (IV) 1.1 POWER
29.05.2019 07.06.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Ja=Sukces 9.1.6 RPO Śląskie
29.05.2019 02.05.2019 ECDL (N i U) Kompetentny uczeń – wykwalifikowany pracownik 3.1.1 RPO Podlaskie
28.05.2019 30.07.2019 ECDL (N i U) Samodzielni na start 7.1 RPO Podkarpackie
28.05.2019 14.06.2019 ECDL (N i U) Dobry krok w przyszłość 7.1 RPO Podkarpackie
28.05.2019 24.06.2019 ECDL BASE (N i U) Kierunek aktywność 8.1 RPO Podkarpackie
27.05.2019 31.05.2019 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (IV) 1.1.1 POWER
28.05.2019 31.05.2019 ECDL BASE (N i U) Aktywni 2017 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
27.05.2019 30.05.2019 ECDL Profile (N i U) Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV) 8.1 RPO Kujawsko-Pomorskie
27.05.2019 31.10.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Przygotuj się na przyszłość 3.1 POWER
24.05.2019 30.05.2019 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (V) 6.1 RPO Wielkopolskie
23.05.2019 31.05.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Nowym Sączu (IV) 1.1.1 POWER
23.05.2019 31.05.2019 ECDL (N i U) Wiedza i doświadczenie szansą na zatrudnienie! 7.1.3 RPO Śląskie
23.05.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Inwestuję w swoją przyszłość 9.1.1 RPO Dolnośląskie
22.05.2019 30.06.2019 ECDL BASE (N i U) Stawiam na aktywność – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
22.05.2019 30.06.2019 ECDL BASE (N i U) Młodzi i aktywni – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II edycja 1.2.1 POWER
22.05.2019 7.06.2019 ECDL Profile (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (V) 1.1.1 POWER
22.05.2019 30.06.2019 ECDL Standard (N i U) Zadbaj o swoją przyszłość 11.2.3 RPO Śląskie
21.05.2019 30.05.2019 ECDL Profile (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wolsztyńskim (IV) 1.1.1 POWER
21.05.2019 29.02.2019 ECDL BASE (N i U) Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obszarem nowych możliwości 7.1.1 RPO Śląskie
21.05.2019 31.05.2019 ECDL BASE (N i U) Rozwój i praca to się opłaca 7.1.3 RPO Śląskie
21.05.2019 29.02.2020 ECDL (N i U) Wykaż się, a będziesz mieć pracę – szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni 1.2 POWER
21.05.2019 31.05.2019 ECDL (N i U) Rozwijamy skrzydła 3.1 RPO Podlaskie
20.05.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) Inkubator kompetencji – Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile 3.5 POWER
20.05.2019 31.05.2019 ECDL (N i U) Krok po kroku do aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 7.1 RPO Podlaskie
20.05.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu łobeskiego 8.9 RPO Zachodniopomorskie
20.05.2019 30.06.2019 ECDL e-Nauczyciel (N i U) Bezpiecznie serfujemy w cyfrowej chmurze 8.3.3 Świętokrzyskie
16.05.2019 28.06.2019 ECDL (N i U) KOMPETENTNY PROFESJONALISTA – nowoczesne kwalifikacje zawodowe 5.5. RPO Pomorskie
16.05.2019 20.05.2019 ECDL (N i U) Nowy zawód nowe możliwości 6.2 RPO Wielkopolskie
16.05.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych 3.5 POWER
15.05.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Szkoła kompetencji językowych i komputerowych 10.3 RPO Dolnośląskie
15.05.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa młodych Subregionu Tarnowskiego 1.2 POWER
14.05.2019 15.05.2019 ECDL (N i U) Wykwalifikowani i doświadczeni – sprawni i pracujący 6.2 RPO Wielkopolskie
14.05.2019 8.11.2019 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V) 1.1.1 POWER
14.05.2019 29.05.2019 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (IV) 1.1 POWER
14.05.2019 31.08.2020 ECDL (N i U) Dobry zawód jest kluczem do sukcesu 11.3.1 RPO Łódzkie
14.05.2019 31.12.2020 ECDL e-Nauczyciel (N i U) Szkoła TIK na TAK! 8.3.3 RPO Świętokrzyskie
14.05.2019 30.05.2019 ECDL (N i U) Akademia aktywności 5.2.2 RPO Pomorskie
13.05.2019 13.05.2019 ECDL (N i U) Nasz Klub Integracji Społecznej 7.1.2 RPO Wielkopolska
13.05.2019 17.05.2019 ECDL CAD (N i U) Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy 11.2.2 RPO Śląskie
10.05.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków 10.2.1 RPO Małopolskie
9.05.2019 30.09.2019 ECDL BASE (N i U) Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym 8.6 RPO Zachodniopomorskie
8.05.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osob bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (V) 1.1 POWER
7.05.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego 8.4 RPO Świętokrzyskie
6.05.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Rozwój kompetencji studentów kierunków stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe Wydziału Politologii UMCS 3.1 POWER
6.05.2019 31.05.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego 6.2 RPO WIelkopolskie
30.04.2019 31.05.2019 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV) 1.1 POWER
26.04.2019 30.11.2019 ECDL Profile (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (IV) 1.1 POWER
26.04.2019 30.04.2019 ECDL BASE (N i U) Odnaleźć siebie 6.1.2 RPO Pomorskie
26.04.2019 31.05.2019 ECDL (N i U) Droga do zatrudnienia 6.2 RPO Wielkopolskie
26.04.2019 30.04.2019 ECDL (N i U) Lepsze jutro – kompleksowy program wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia 6.2 RPO Wielkopolskie
25.04.2019 30.05.2019 ECDL (N i U) Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie 7.2 RPO Zaochodniopomorskie
24.04.2019 27.14.2019 ECDL (N i U) Włączeni do działania 11.1. RPO Lubelskie
24.04.2019 31.08.2019 ECDL e-Urzędnik (N i U) Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Legnicy i Lubinie 10.4 RPO Dolnośląskie
24.04.2019 31.07.2019 ECDL Profile (N i U) Aktywni na rynku pracy 9.2 RPO Kujawsko-Pomorskie
24.04.2019 30.05.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Aktywność to podstawa, praca to równowaga 11.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
24.04.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Otwórz drzwi i pracuj! 7.1 RPO Podlaskie
23.04.2019 31.05.2019 ECDL (N i U) PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE 9.1.1 RPO Łódzkie
19.04.2019 31.15.2019 ECDL (N i U) Komputerowe ABC 8.4 RPO Świętokrzyskie
18.04.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) Graj z nami w „TIK-i”, będziesz mieć wyniki 8.4.3 RPO Świętokrzyskie
18.04.2019 29.14.2019 ECDL (N i U) Pozytywnie w przyszłość 7.1 RPO Podlaskie
17.04.2019 19.14.2019 ECDL (N i U) Nowy zawód nowe możliwości 6.2 RPO Wielkopolskie
15.04.2019 31.05.2019 ECDL (N i U) NOWY START – program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 7.1 RPO Podlaskie
15.04.2019 29.04.2019 ECDL (N i U) Twarde uprawnienia – podstawą efektywnej aktywizacji zawodowej 7.1.3 RPO Śląskie
12.04.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (V) oraz Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim 6.1 RPO Wielkopolskie
11.04.2019 31.05.2019 ECDL (N i U) Krok w przyszłość 7.1 RPO Wielkopolskie
9.04.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) MAM MOC – Mogę, Odkrywam, Chcę 5.2.2 RPO Pomorskie
9.04.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy 8.3.1 RPO Wielkopolskie
9.04.2019 30.04.2019 ECDL (N i U) Ruda Śląska dla społeczności lokalnych 9.1 RPO Śląskie
9.04.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) AS Aktywny Społecznie 9.1 RPO Śląskie
8.04.2019 19.05.2019 ECDL (N i U) Twój Cel-PRACA – kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
5.04.2019 20.04.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego 6.2 RPO Wielkopolskie
5.04.2019 22.04.2019 ECDL (N i U) Praca aktywizacja 1.2.1 POWER
4.04.2019 30.04.2019 ECDL (N i U) Wiecznie młodzi – kreatywni 7.1.3 RPO Śląskie
3.04.2019 30.04.2019 ECDL (N i U) Nowa szansa na zatrudnienie 6.2 RPO Wielkopolskie
2.04.2019 30.04.2019 ECDL (N i U) Aktywni niepełnosprawni w Wielkopolsce 7.1 RPO Wielkopolskie
2.04.2019 30.04.2019 ECDL (N i U) Aktywni niepełnosprawni w Wielkopolsce 7.1 RPO Wielkopolskie
2.04.2019 9.04.2019 ECDL (N i U) Sprzedawca z obsługą komputera – ECDL BASE 1.2 POWER
1.04.2019 31.05.2019 ECDL (N i U) Kobiety Sukcesu-program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych kobiet w wieku 30+ z województwa podkarpackiego &.1 RPO Podkarpackie
28.03.2019 39.03.2019 ECDL (N i U) Z nami budujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+ 5.2.1 RPO Pomorskie
27.03.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Edukacja jest kobietą – Postaw z nami na rozwój!!! 6.2 RPO Wielkopolskie
25.03.2019 30.04.2019 ECDL (N i U) Od (Ważni) społecznie i zawodowo! 9.1.2 RPO Łódzkie
25.03.2019 26.03.2019 ECDL (N i U) Nowy zawód nowe możliwości 6.2 RPO Wielkopolskie
25.03.2019 26.03.2019 ECDL (N i U) Bądź aktywna/aktywny na rynku pracy 6.2 RPO Wielkopolskie
20.03.2019 31.03.2019 ECDL (N i U) Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim 7.3.2 RPO Wielkopolskie
19.03.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) Pozytywnie w przyszłość 7.1 RPO Podlaskie
18.03.2019 14.03.2019 ECDL (N i U) DROGA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu kolbuszowskiego 7.1 RPO Podkarpackie
18.03.2019 31.03.2019 ECDL Base (N i U) Integracja, aktywność, praca 9.1 RPO Dolnośląskie
18.03.2019 28.03.2019 ECDL (N i U) Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy. 9.1 RPO Małopolskie
18.03.2019 10.04.2019 ECDL (N i U) Wsparcie dla osób wykluczonych na terenie powiatu otwockiego 9.1 RPO Mazowieckie
18.03.2019 31.03.2019 ECDL PTI Standard(N i U) Kierunek -> PRACA II. Wsparcie aktywizacyjne dla biernych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego 6.5 RPO Zachodniopomorskie
18.03.2019 30.04.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Aktywność to podstawa, praca to równowaga 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
15.03.2019 31.05.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa młodych Subregionu Tarnowskiego 7.1.1 RPO Śląskie
14.03.2019 15.03.2019 ECDL (N i U) Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obszarem nowych możliwości! 7.1.1 RPO Śląskie
11.03.2019 31.03.2019 ECDL (N i U) Praca na horyzoncie! 8.2 RPO Małopolskie
11.03.2019 30.04.2019 ECDL (N i U) Aktywnie przez życie 9.1 RPO Mazowiekie
11.03.2019 31.03.2019 ECDL (N i U) BLIŻEJ PRACY – aktywizacja zawodowa mieszkańców woj. Małopolskiego 8.2 RPO Małopolskie
8.03.2019 31.03.2020 ECDL (N i U) Regionalne wsparcie, europejskie perspektywy 7.1.3 RPO Śląskie
7.03.2019 31.03.2020 ECDL (N i U) Inwestycja w siebie 11.1.1 RPO Warmińsko Mazurskie
7.03.2019 29.02.2020 ECDL (N i U) Bądź gotowy na zmiany 11.1.1 RPO Warmińsko Mazurskie
7.03.2019 29.02.2020 ECDL (N i U) Szansa na sukces 11.1.1 RPO Warmińsko Mazurskie
7.03.2019 31.01.2020 ECDL (N i U) Lepsze jutro 11.1.1 RPO Warmińsko Mazurskie
7.03.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Droga do aktywności zawodowej 11.1.1 RPO Warmińsko Mazurskie
7.03.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Twoje nowe możliwości 11.1.1 RPO Warmińsko Mazurskie
7.03.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) W stronę sukcesu 11.1.1 RPO Warmińsko Mazurskie
7.03.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) Twoja przyszłość 11.1.1 RPO Warmińsko Mazurskie
7.03.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) Droga do kariery 11.1.1 RPO Warmińsko Mazurskie
5.03.2019 31.04.2019 ECDL (N i U) Zatrudnienie? Nic prostszego! 1.2 POWER
6.03.2019 30.02.2019 ECDL (N i U) Zatrudnienie? Nic prostszego! 11.1.1 RPO Warmińsko Mazurskie
6.03.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia 3.5 POWER
5.03.2019 30.11.2020 ECDL (N i U) Sukces to TY 11.1.1 RPO Warmińsko Mazurskie
5.03.2019 31.04.2019 ECDL (N i U) Zmień swoją przyszłość 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
5.03.2019 31.05.2019 ECDL (N i U) Recepta na sukces 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
5.03.2019 31.12.2020 ECDL (N i U) Uwierz w siebie 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
5.03.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) Czas na zmiany 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
5.03.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) Od szkolenia do zatrudnienia 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
5.03.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) Z nami zmienisz postawę na aktywną 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
5.03.2019 28.03.2019 ECDL (N i U) Aktywnie działamy, Pozytywnie wspieramy, Lokalnie zmieniamy 9.1 RPO Małopolskie
5.03.2019 6.03.2019 ECDL (N i U) Bądź aktywna/aktywny na rynku pracy 6.2 RPO Wielkopolskie
5.03.2019 10.04.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Twój cel – PRACA – kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
4.03.2019 31.10.2019 ECDL PROFILE (N i U) E-kompetentni 8.4.RPO Świętokrzyskie
5.03.2019 31.10.2019 ECDL (N i U) Perpektywa na lepsze jutro 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
1.03.2019 30.04.2019 ECDL e-Urzędnik (N i U) Zawód to podstawa 2 11.3 RPO Łódzkie
28.02.2019 29.03.2019 ECDL e-Citizen (N i U) Twoje życie – Twój wybór 9.1.6 RPO Śląskie
28.02.2019 31.03.2019 ECDL (N i U) Wielkopolskie stawia na kwalifikacje! BIS 6.2 RPO Wielkopolskie
28.02.2019 31.08.2019 ECDL BASE (N i U) Aktywni na rynku pracy 7.1 RPO Podkarpackie
28.02.2019 38.02.2019 ECDL (N i U) Mazowiecka akademia sukcesu 10.2 RPO Mazowieckie
27.02.2019 28.02.2019 ECDL (N i U) Strefa aktywizacji 9.1 RPO Łódzkie
27.02.2019 31.03.2019 ECDL e-Citizen(N i U) Nowa szansa – lepsze jutro! 11.1 RPO Lubelskie
27.02.2019 30.05.2019 ECDL (N i U) Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim 10.2.2 RPO Małopolskie
22.02.2019 31.03.2019 ECDL (N i U) Młodzi – aktywni – kreatywni 1.2 POWER
21.02.2019 28.02.2019 ECDL (N i U) Mazowiecka akademia sukcesu 10.2 RPO Mazowieckie
21.02.2019 31.03.2020 ECDL (N i U) Dobry START! 1.2 POWER
21.02.2019 28.02.2019 ECDL (N i U) Czas na zmianę 6.2 RPO Wielkopolskie
21.02.2019 28.02.2019 ECDL (N i U) Ścieżka sukcesu!!! 6.2 RPO Wielkopolskie
21.02.2019 28.02.2019 ECDL (N i U) Wracamy na rynek pracy!!! 6.2 RPO Wielkopolskie
21.02.2019 15.07.2019 ECDL ADVANCED (N i U) Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 11.3 RPO Łódzkie
20.02.2019 30.06.2019 ECDL ADVANCED (N i U) Kompleksowego program rozwoju Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie 11.3 RPO Łódzkie
19.02.2019 13.03.2019 ECDL BASE (N i U) Rozwój i praca to się opłaca 7.1.3 RPO Śląskie
19.02.2019 15.03.2019 ECDL BASE (N i U) Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obszarem nowych możliwości 7.1.1 RPO Śląskie
19.02.2019 22.02.2019 ECDL (N i U) Proaktywni na plus 8.2 RPO Małopolskie
19.02.2019 5.03.2019 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (IV) 1.1.1 POWER
18.02.2019 28.02.2019 ECDL ADVANCED (N i U) Drzewniak stawia na kwalifikacje 11.3 RPO Łódzkie
18.02.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) Powiedz TAK aktywności 9.1 RPO Łódzkie
20.02.2019 31.12.2020 ECDL (N i U) SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki 3.3.1 RPO Podlaskie
18.02.2019 30.06.2019 ECDL BASE (N i U) Czas na ZAWODOWCA 8.8 RPO Zachodniopomorskie
14.02.2019 28.02.2019 ECDL BASE (N i U) Szkolenie – staż – etat – edycja II 7.1 RPO Podkarpackie
14.02.2019 15.02.2019 ECDL PROFILE(N i U) Z nami budujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+ 5.2.1 RPO Pomorskie
14.02.2019 15.02.2019 ECDL PROFILE (N i U) ODKRYJ SIEBIE – POKONAJ BARIERY 7.1 RPO Zachodniopomorskie
13.02.2019 17.02.2019 ECDL (N i U) Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy 5.6 RPO Pomorskie
12.02.2019 31.03.2019 ECD BASE, Standard (N i U) Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym 9.1.1 RPO Śląskie
12.02.2019 31.03.2019 ECDL (N i U) WRACAMY NA RYNEK PRACY 6.2 RPO Wielkopolskie
12.02.2019 31.03.2019 ECDL (N i U) WRACAMY 6.2 RPO Wielkopolskie
12.02.2019 31.03.2019 ECDL (N i U) Ścieżka sukcesu!!! 6.2 RPO Wielkopolskie
12.02.2019 31.03.2019 ECDL (N i U) Czas na zmianę 6.2 RPO Wielkopolskie
12.02.2019 15.02.2019 ECDL (N i U) Celem jest praca 9.1 RPO Mazowieckie
12.02.2019 15.02.2019 ECDL (N i U) Bądź aktywna/aktywny na rynku pracy 1.1.1 RPO
12.02.2019 15.02.2019 ECDL PROFILE(N i U) Dołącz do pracujących 8.2 RPO Małopolskie
6.02.2019 15.03.2019 ECDL (N i U) Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego 6.2 RPO Wielkopolskie
6.02.2019 22.06.2019 ECDL PROFILE(N i U) SIŁA KOMPETENCJI CYFROWYCH. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w Zespole Edukacyjnym w Brójcach 8.2.1 RPO Lubuskie
6.02.2019 30.09.2019 ECDL STANDARD (N i U) Interdyscyplinarny wymiar kompetencji w krajowych inteligentnych specjalizacjach 3.1 POWER
6.02.2019 9.02.2019 ECDL PROFILE(N i U) Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy 5.6 RPO Pomorskie
29.01.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Nowy zawód – nowa praca! 7.1 RPO Podkarpackie
28.01.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) Akademia równych szans 11.1 RPO Lubelskie
25.01.2019 28.02.2019 ECDL BASE (N i U) Chcę więcej-mogę więcej! 9.1 RPO Małopolskie
25.01.2019 30.05.2019 ECDL (N i U) ZSCL – Akademia nowoczesnego kształcenia 11.1 RPO Śląskie
25.01.2019 15.05.2021 ECDL Advanced (N i U) Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 3.5 POWER
25.01.2019 15.02.2019 ECDL BASE (N i U) Młodzi zmieniają świętokrzyski rynek pracy 1.2 RPO Świętokrzyskie
25.01.2019 28.02.2019 ECDL BASE (N i U) Chcę – mogę – potrafię 9.1 RPO Małopolskie
25.01.2019 15.02.2019 ECDL PROFILE (N i U) 30 PLUS – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 5.2.2 RPO Pomorskie
25.01.2019 30.11.2019 ECDL (N i U) Aktywne włączenie z myślą o pracy 7.1 RPO Podlaskie
25.01.2019 30.06.2019 ECDL (Ni U) Doświadczeni Technicy 11.3 RPO Łódzkie
25.01.2019 28.02.2019 ECDL BASE (N i U) Aktywne dziś – lepsze 9.1 RPO Małopolskie
25.01.2019 31.01.2019 ECDL BASE (N i U) Odnaleźć siebie 6.1.2 RPO Pomorskie
25.01.2019 29.02.2019 ECDL (N i U) Motywacja receptą na sukces 7.1 RPO Podlaskie
25.01.2019 31.03.2019 ECDL (N i U) SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ 9.1.1 RPO Łódzkie
25.01.2019 30.04.2019 ECDL BASE, EPP, e-Citizen (N i U) Aktywizacja gwarancją sukcesu! 11.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
25.01.2019 30.04.2019 ECDL (N i U) Akademia aktywności 6.2 RPO Wielkopolskie
25.01.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) Wykluczenie?-wykluczone! 11.1 RPO Lubelskie
25.01.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Komputerowe ABC 11.2 RPO Łódzkie
25.01.2019 15.02.2019 ECDL PROFILE (N i U) 30 PLUS – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 5.2.2 RPO Pomorskie
25.01.2019 30.06.2019 ECDL (N i U) Doświadczeni Technicy 11.3 RPO Łódzkie
25.01.2019 28.02.2019 ECDL BASE (N i U) Aktywne dziś – lepsze jutro 9.1 RPO Małopolskie
25.01.2019 31.01.2019 ECDL BASE (N i U) Odnaleźć siebie 6.1.2 RPO Pomorskie
25.01.2019 31.03.2019 ECDL (N i U) SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ 9.1.1 RPO Łódzkie
25.01.2019 28.02.2019 ECDL (N i U) Akademia aktywności 6.2. RPO Wielkopolskie
25.01.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) Wykluczenie?-wykluczone! 11.1 RPO Lubelskie
25.01.2019 31.08.2019 ECDL (N i U) Nowe horyzonty. Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29. roku życia. 6.2 RPO Wielkopolskie
25.01.2019 28.02.2019 ECDL (N i U) System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji 6.1.1 RPO Pomorskie
24.01.2019 31.01.2019 ECDL PROFILE (N i U) Aktywni niepełnosprawni – program aktywizacji niepełnosprawnych w powiecie czarnkowska – trzcianeckim 7.1 RPO Wielkopolskie
24.01.2019 29.01.2019 ECDL (N i U) Włączeni do działania 11.1 RPO Lubelskie
24.01.2019 29.01.2019 ECDL (N i U) Pora otworzyć się na zmiany 11.1 RPO Lubelskie
23.01.2019 31.01.2019 ECDL BASE (N i U) Success 1.2.1 POWER
23.01.2019 28.01.2019 ECDL (N i U) Aktywni zawodowo w województwie wielkopolskim 6.2 RPO Wielkopolskie
23.01.2019 28.01.2019 ECDL (N i U) Krok do zatrudnienia 7.3 RPO Lubuskie
23.01.2019 30.06.2021 ECDL PROFILE (N i U) Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu 11.2 RPO Śląskie
17.01.2019 31.01.2019 ECDL BASE (N i U) Szansa na nowy start 9.1 RPO Łódzkie
17.01.2019 30.01.2019 ECDL BASE (N i U) CIS MEA 2018 9.1 RPO Łódzkie
17.01.2019 30.01.2019 ECDL (N i U) Bartoszycki Klub Aktywności 10.1.1 RPO Warmiński-Mazurskie
16.01.2019 31.01.2019 ECDL (N i U) Wielkopolskie stawia na kwalifikacje! BIS 6.2 RPO Wielkopolskie
15.01.2019 31.12.2019 ECDL (N i U) KWALIFIKACJE-DOŚWIADCZENIE-PRACA 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
15.01.2019 31.07.2019 ECDL (N i U) AKADEMIA AKTYWNOŚCI –program zwiększania szans na rynku pracy osób powyżej 29 roku życia 10.2.1 RPO Świętokrzyskie
15.01.2019 28.02.2019 ECDL (N i U) Akademia aktywności 6.2 RPO Wielkopolskie
15.01.2019 28.01.2019 ECDL PROFILE (N i U) Azymut: Praca 5.2.2 RPO Pomorskie
14.01.2019 28.02.2019 ECDL BASE (N i U) Podnoszenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego 11.3.1 RPO Łódzkie
14.01.2019 31.03.2020 ECDL (N i U) Dobry START! 1.2 POWER
11.01.2019 14.01.2019 ECDL (N i U) Dobra zmiana 6.5 RPO Wielkopolskie
11.01.2019 19.01.2019 ECDL PROFILE (N i U) Współpraca przeciwko wykluczeniu 9.1 RPO Mazowieckie
11.01.2019 31.01.2019 ECDL (N i U) KIERUNEK RYNEK PRACY 2.0 8.2 RPO Małopoloskie
11.01.2019 15.01.2019 ECDL BASE (N i U) Warsztat pracy 7.1 RPO Wielkopolskie
11.01.2019 15.01.2019 ECDL BASE (N i U) Zmień zawód – podnieś swoje kwalifikacje 6.2 RPO Wielkopolskie
10.01.2019 31.01.2019 ECDL (N i U) Nowa szansa na zatrudnienie 6.2 RPO Wielkopolskie
9.01.2019 31.01.2019 ECDL (N i U) Aktywna integracja w gminie Goleniów 7.1 RPO Zachodniopomorskie
9.01.2019 31.03.2019 ECDL (N i U) RAZEM możemy więcej! 8.2 RPO Małopolskie
8.01.2019 31.01.2019 ECDL (N i U) Punkt zwrotny 11.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
4.01.2019 30.04.2019 ECDL PROFILE (N i U) Już tylko kr(ok!) od zatrudnienia 5.2.2 RPO Pomorskie
4.01.2019 30.06.2019 ECDL STANDARD (N i U) WIEDZA I KOMPETENGE – program podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach ogólnokształcących powiatu białostockiego 3.1 RPO Podlaskie
4.01.2019 1.02.2019 ECDL (N i U) Azymut: Praca 5.2 RPO Pomorskie
3.01.2019 30.09.2019 ECDL (N i U) Aktywni na rynku pracy 8.2 RPO Łódzkie
3.01.2019 30.04.2019 ECDL (N i U) Razem łatwiej – rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa 9.1. RPO Łódzkie
31.12.2018 31.10.2019 ECDL (N i U) Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących 9.1 RPO Dolnośląskie
21.12.2018 30.01.2019 ECDL (N i U) Praca na horyzoncie! 8.2 RPO Małopolskie
20.12.2018 30.01.2019 ECDL (N i U) CIS Puck stawiamy na Rozwój 6.1.2 RPO Pomorskie
20.12.2018 31.01.2019 ECDL BASE(N i U) Pomagamy zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – III edycja 10.5 RPO Warmińsko-Mazurskie
20.12.2018 31.12.2018 ECDL BASE(N i U) Chcę – mogę – potrafię 9.1 RPO Małopolskie
20.12.2018 13.01.2018 ECDL(N i U) Nowy zawód nowe możliwości 6.2 RPO Wielkopolskie
18.12.2018 30.06.2019 ECDL(N i U) Nowy zawód – nowa praca! 7.1 RPO Podkarpackie
18.12.2018 30.09.2019 ECDL Profile(N i U) Sięgamy wyżej – wspieramy młodych 1.2.1 POWER
14.12.2018 17.01.2019 ECDL Profile(N i U) Szansa na lepsze jutro 2 9.1 RPO Małopolskie
14.12.2018 31.12.2018 ECDL Profile(N i U) Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców! 7.1.2 RPO Wielkopolska
13.12.2018 30.09.2019 ECDL(N i U) NOWE KOMPETENCJE SZANSĄ NA ZAWODOWY SUKCES – program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu 3.1 POWER
13.12.2018 31.03.2019 ECDL BASE(N i U) W moim miejscu moja praca-wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizacyjnym gminy Blachownia 7.1 RPO Śląskie
13.12.2018 31.12.2018 ECDL BASE(N i U) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim 8.4.1 RPO Lubuskie
13.12.2018 30.06.2019 ECDL Advanced, Web Editing(N i U) Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców 9.4 RPO Podkarpackie
12.12.2018 30.12.2018 ECDL BASE(N i U) Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie 7.1 RPO Podlaskie
12.12.2018 17.01.2019 ECDL BASE(N i U) Rozwój i praca to się opłaca 7.1.3 RPO Śląskie
12.12.2018 19.12.2018 ECDL BASE(N i U) Stawiam na przyszłość 1.3 POWER
12.12.2018 28.06.2018 ECDLProfile(N i U) Nauka = praca = zawód – Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów 10.2.3 RPO Kujawsko-Pomorskie
12.12.2018 31.12.2018 ECDL BASE(N i U) Stawiam na przyszłość 1.3 POWER
11.12.2018 28.02.2018 ECDL BASE(N i U) Postaw na rozwój! 1.2.1 POWER
10.12.2018 15.12.2018 ECDL e-Citizen(N i U) Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I 9.1 RPO Śląskie
7.12.2018 31.12.2018 ECDL BASE(N i U) Stawiam na przyszłość 1.1 POWER
6.12.2018 14.12.2018 ECDL(N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV) 1.1 POWER
5.12.2018 31.12.2018 ECDL BASE(N i U) Aktywni – Włączeni 7.1 RPO Podlaskie
4.12.2018 31.12.2018 ECDL BASE(N i U) Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego (IV) 6.2 RPO Wielkopolskie
3.12.2018 31.05.2019 ECDL CAD(N i U) Nowe kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie 9.5 RPO Podkarpackie
3.12.2018 3.01.2019 ECDL(N i U) Aktywna integracja i praca szansą na sukces 7.1 RPO Podlaskie
3.12.2018 3.01.2019 ECDL(N i U) Przez integrację do sukcesu 7.1 RPO Podlaskie
30.11.2018 30.06.2018 ECDL(N i U) Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie 11.2 RPO Śląskie
30.11.2018 13.12.2018 ECDL(N i U) Autostrada do pracy 11.1 RPO Łódzkie
30.11.2018 31.12.2018 ECDL BASE(N i U) Stawiam na przyszłość 1.3 POWER
29.11.2018 31.12.2018 ECDL Profile(N i U) Wielkopolskie stawia na kwalifikacje! BIS 6.2 RPO Wielkopolskie
28.11.2018 14.12.2018 ECDL Profile(N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wolsztyńskim (IV) 6.1 RPO Wielkopolskie
28.11.2018 14.12.2018 ECDL Profile(N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wolsztyńskim (IV) 1.1.1 POWER
28.11.2018 21.12.2018 ECDL(N i U) Kierunek przemiana – aktywizacja zawodowa, edukacyjna i zawodowa 9.1 RPO Łódzkie
28.11.2018 31.12.2018 ECDL(N i U) Nowa szansa – lepsze jutro 11.1 RPO Lubelskie
28.11.2018 30.11.2018 ECDL BASE(N i U) Sięgnij po zawód 7.1. RPO Podkarpackie
26.11.2018 31.12.2018 ECDL BASE(N i U) Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi 9.1 RPO Łódzkie
23.11.2018 17.12.2018 ECDL(N i U) Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy 10. RPO Małopolskie
22.11.2018 30.11.2018 ECDL BASE(N i U) Spadochron sukcesu!!! 7.1 RPO Wielkopolskie
22.11.2018 31.12.2018 ECDL Profile(N i U) Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców gminy Rogoźno 7.1.2 RPO Wielkopolska
22.11.2018 30.11.2018 ECDL BASE(N i U) Nowe możliwości 7.1 RPO Zachodniopomorskie
21.11.2018 30.06.2019 ECDL(N i U) Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy 8.3 RPO Wielkopolska
21.11.2018 30.11.2018 ECDL BASE(N i U) Kobiety na start! 7.1 RPO Podkarpackie
20.11.2018 18.12.2018 ECDL BASE(N i U) System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I 5.2 RPO Pomorskie
19.11.2018 30.11.2018 ECDL BASE(N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących praccy w powiecie gostyńskim (VI) 1.1.1 POWER
16.11.2018 21.12.2018 ECDL(N i U) Droga do aktywności 7.1.2 RPO Wielkopolska
15.11.2018 14.12.2018 ECDL BASE(N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących praccy w powiecie słupeckim (VI) 6.1 RPO Wielkopolskie
15.11.2018 30.11.2018 ECDL BASE(N i U) Stawiam na przyszłość 1.3 POWER
14.11.2018 20.12.2018 ECDL BASE(N i U) System aktywizacji społeczno zawodowej w Gdyni 6.1 RPO Pomorskie
14.11.2018 27.11.2018 ECDL(N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie śremskim (IV) 6.1 RPO Wielkopolska
14.11.2018 20.11.2018 ECDL BASE(N i U) Cała Naprzód I 5.2.1 RPO Pomorskie
14.11.2018 15.12.2018 ECDL BASE (N i U) NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej 7.2 RPO Zaochodniopomorskie
14.11.2018 31.05.2019 ECDL BASE(N i U) Czas na zmianę – kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia 8.2 RPO Małopolskie
13.11.2018 17.11.2018 ECDL BASE(N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (IV) 1.1.1 POWER
13.11.2018 30.11.2018 ECDL BASE(N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (IV) 1.1.1 POWER
13.11.2018 28.02.2019 ECDL (N i U) Aktywnie przez życie 9.1.RPO Mazowieckie
8.11.2018 30.06.2018 ECDL BASE(N i U) W drodze do celu 9.1.RPO Mazowieckie
7.11.2018 30.11.2018 ECDL BASE (N i U) Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn 7.1 RPO Wielkopolskie
7.11.2018 30.11.2018 ECDL BASE (N i U) Stawiam na przyszłość 1.3 POWER
7.11.2018 30.11.2018 ECDL BASE (N i U) Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie 7.1 RPO Podlaskie
6.11.2018 31.12.2018 ECDL (N i U) Zryw do kariery – klucz do kariery 7.1 RPO Podkarpackie
6.11.2018 30.11.2018 ECDL BASE (N i U) Stawiam na przyszłość 1.3 POWER
5.11.2018 30.11.2018 ECDL BASE (N i U) Wiecznie młodzi – kreatywni 7.1.3 RPO Śląskie
31.10.2018 31.05.2019 ECDL(N i U) Przeprowadzenie kursów ECDL na bazie AutoCad z elementami 3D 10.2.1 RPO Małopolska
30.10.2018 8.11.2018 ECDL BASE(N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV) 1.1 POWER
30.10.2018 31.10.2018 ECDL(N i U) Droga do aktywności 7.1.2 RPO Wielkopolska
29.10.2018 31.12.2018 ECDL(N i U) Wielkopolskie stawia na kwalifikacje! BIS 6.2 RPO Wielkopolskie
26.10.2018 2.11.2018 ECDL BASE(N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (IV) 1.1.1 POWER
25.10.2018 16.11.2018 ECDL(N i U) Stawiam na przyszłość 1.3 POWER
25.10.2018 31.12.2018 ECDL(N i U) ECDL – stań się częścią społeczeństwa informatycznego 8.4 RPO Świętkokrzyskie
24.10.2018 31.10.2018 ECDL BASE(N i U) Mazowiecka akademia sukcesu 10.2 RPO Mazowieckie
23.10.2018 12.11.2018 ECDL(N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie śremskim (IV) 1.1.1 POWER
23.10.2018 31.12.2018 ECDL(N i U) 50+ – zdolny na rynku pracy w powiecie chrzanowskim i oświęcimskim 8.2 RPO Małopolska
23.10.2018 31.12.2018 ECDL(N i U) 50+ – zdolny na rynku pracy w powiecie miechowskim 8.2 RPO Małopolska
23.10.2018 15.12.2018 ECDL BASE(N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (IV)” oraz „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (IV)” 1.1.1 POWER
19.10.2018 31.05.2018 ECDL(N i U) Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 3.5 POWER
19.10.2018 21.10.2018 ECDL BASE(N i U) Nowa nadzieja 7.1.2 RPO Wielkopolska
19.10.2018 30.11.2018 ECDL BASE(N i U) Wykluczenie? – Wykluczone! 11.1 RPO Lubelskie
19.10.2018 31.10.2018 ECDL(N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie śremskim (IV) 1.1.1 POWER
19.10.2018 31.12.2018 ECDL(N i U) Lubuska akademia kompetencji językowych i komputerowych 8.3 RPO Lubuskie
11.10.2018 7.11.2018 ECDL(N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku 5.1.2 RPO Pomorskie
11.10.2018 29.10.2018 ECDL BASE(N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim 6.1 RPO Wielkopolskie
10.10.2018 31.12.2018 ECDL(N i U) Stop bierności, czas aktywności 7.1.3. RPO Śląskie
10.10.2018 31.10.2018 ECDL BASE(N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV) 1.1 POWER
9.10.2018 13.10.2018 ECDL Profile (N i U) Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy 5.6 RPO Pomorskie
4.10.2018 21.12.2018 ECDL BASE(N i U) Chcę lepiej! 9.1.6 RPO Kaitał Ludzki
4.10.2018 30.11.2018 ECDL BASE(N i U) Pomagamy zwalnianym – kompleskowe wsparcie adaptacyjne – III Edycja 10.5 RPO Warmińsko-Mazurskie
4.10.2018 31.10.2018 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego 6.2 RPO Wielkopolskie
04.10.2018 19.10.2018 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób młodych pozoztsających bez pracy w powiecie chodzieskim (IV) 1.1 POWER
3.10.2018 30.05.2019 ECDL BASE (N i U) Chcę więcej – mogę więcej! 9.1 RPO Małopolskie
3.10.2018 15.11.2018 ECDL Advanced, ECDL(N i U) Wybierz drogę do kariery – wsparcie osób po 30 roku życia poszukujących zatrudnienia 7.1 RPO Śląskie
3.10.2018 31.10.2018 ECDL BASE(N i U) Aktywne dziś – lepsze jutro 9.1 RPO Małopolska
3.10.2018 26.10.2018 ECDL BASE(N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (IV) 1.1.1 POWER
2.10.2018 31.10.2018 ECDL Profile (N i U) Kompetencje na miarę XXI wieku 9.3 RPO Podkarpackie
1.10.2018 31.12.2023 ECDL (N i U) 50 i więcej powodów, dla których warto obsługiwać komputer 8.10 RPO Zachodniopomorskie
1.10.2018 30.11.2018 ECDL BASE (N i U) Oda do młodości III 1.2.1 POWER
1.10.2018 31.10.2018 ECDL (N i U) Przez integrację do sukcesu 7.1 RPO Podlaskie
1.10.2018 31.03.2018 ECDL (N i U) Aktywna integracja i praca szansą na sukces 7.1 RPO Podlaskie
28.09.2018 31.10.2018 ECDL (N i U) Kierunek-Praca II. Wsparcie aktywizacyjne dla biernych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego 6.5 RPO Zachodniopomorskie
28.09.2018 30.09.2018 ECDL BASE (N i U) Młodzi -> wykwalifikowani -> zatrudnieni 1.2 POWER
28.09.2018 31.03.2019 ECDL (N i U) E-kompetentni – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w wieku 50 lat i więcej 8.10 RPO Zachodniopomorskie
27.09.2018 31.12.2018 ECDL Profile (N i U) Profesjonalista na rynku pracy 8.2 RPO Kujawsko-Pomorskie
27.09.2018 11.10.2018 ECDL BASE (N i U) Kurs komputerowy z egzaminem ECDL BASE 1.2 POWER
26.09.2018 30.09.2018 ECDL e-Citizen (N i U) Projekt: zatrudnienie! 7.2 RPO Opolskie
26.09.2018 31.10.2018 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV) 1.1 POWER
25.09.2018 30.09.2018 ECDL PROFILE (N i U) Cel praca! 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
24.09.2018 30.09.2018 ECDL BASE (N i U) Mam moc – mogę, odkrywam, chcę 5.2 RPO Pomorskie
24.09.2018 30.04.2019 ECDL BASE (N i U) Otwarci na zmiany 5.6 RPO Pomorskie
24.09.2018 30.11.2018 ECDL Standard (N i U) Interdyscyplinarny wymiar kompetencji w krajowych inteligentnych specjalizacjach 3.1 POWER
20.09.2018 30.09.2018 ECDL PROFILE (N i U) Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Chocz, Czermin oraz Nowe Miasto nad Wartą 7.1 RPO Wielkopolskie
20.09.2018 26.09.2018 ECDL PROFILE (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV) 1.1.1 POWER
19.09.2018 05.10.2018 ECDL BASE (N i U) Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie 7.1 RPO Podlaskie
19.09.2018 31.12.2018 ECDL BASE (N i U) Świętokrzyskie kuźnia zawodowców 8.5.3 RPO Świętokrzyskie
14.09.2018 17.09.2018 ECDL BASE (N i U) Rozwiń skrzydła 8.2 RPO Małopolskie
13.09.2018 30.05.2019 ECDL(N i U) Najpierw szkolenie a później zatrudnienie- Edycja 2 1.2.1 POWER
12.09.2018 30.09.2018 ECDL(N i U) Aktywna młodzież na Śląsku 1.2.1 POWER
11.09.2018 5.10.2018 ECDL(N i U) Szansa na sukces 8.1 RPO Podkarpackie
10.09.2018 31.07.2019 ECDL PROFILE (N i U) Akademia młodych profesjonalistów 1.2 POWER
7.09.2018 31.10.2018 ECDL PROFILE (N i U) Bartoszycki Klub Aktywności 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
6.09.2018 14.12.2018 ECDL BASE (N i U) Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie 11.4.1 RPO Śląskie
30.08.2018 31.08.2018 ECDL (N i U) Aktywna integracja – nowa szansa 9.1 RPO Małopolskie
29.08.2018 31.10.2018 ECDL PROFILE (N i U) Młodzi aktywni wykwalifikowani 1.2 POWER
28.08.2018 31.08.2018 ECDL PROFILE (N i U) Zmiana szansą na sukces 6.5 RPO Wielkoposlkie
24.08.2018 31.12.2018 ECDL (N i U) AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 r.ż. z województwa mazowieckiego. 1.2 POWER
23.08.2018 31.12.2018 ECDL PROFILE (N i U) E-Kompetentni po 50-tce 8.4 RPO Świętokrzyskie
23.08.2018 30.11.2018 ECDL PROFILE (N i U) Podejmij z nami wyzwanie – po 50 roku życia klikanie! 8.4 RPO Świętokrzyskie
23.08.2018 28.02.2018 ECDL PROFILE (N i U) Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić. Szkolenia komputerowe dla osób w wieku 50 lat i więcej 8.4 RPO Świętokrzyskie
23.08.2018 15.11.2018 ECDL BASE (N i U) POSTAW NA SIEBIE II 9.1.3 RPO Dolnośląskie
21.08.2018 31.08.2018 ECDL e-Citizen (N + U) Akademia aktywności Społeczno- Zawodowej w powiecie ostródzkim 11.0.0 RPO Warmińsko-Mazurskie
21.08.2018 31.08.2018 ECDL e-Citizen (N + U) Akademia aktywności w gminie Morąg – edycja 2 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
20.08.2018 30.08.2018 ECDL PROFILE (N i U) Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego 6.1.2 RPO Pomorskie
17.08.2018 28.09.2018 ECDL PROFILE (N i U) Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno 9.2 RPO Kujawsko-Pomorskie
14.08.2018 31.12.2018 ECDL PROFILE (N i U) WySTARTuj na rynku pracy! 1.2 POWER
13.08.2018 31.12.2018 ECDL PROFILE (N i U) Aktywni rodzice-nowy klub dziecięcy i oddział żłobkowy szansą na aktywność zawodową dla rodziców dzieci do 3 r.ż., zamieszkujących MOF Poznania 6.4.2 RPO Wielkopolskie
10.08.2018 15.11.2018 ECDL BASE (N i U) Bariery zmieniamy na szanse 9.1 RPO Małopolska
10.08.2018 26.08.2018 ECDL PROFILE (N i U) Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy 5.6 RPO Pomorskie
9.08.2018 30.10.2018 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (IV) 1.1.1 POWER
8.08.2018 31.08.2018 ECDL Advanced (N i U) W kierunku zatrudnienia 1.2.1 POWER
1.08.2018 31.08.2018 ECDL BASE (N i U) Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. Lubelskiego 7.3 RPO Lubuskie
1.08.2018 31.08.2018 ECDL BASE (N i U) Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. Lubuskiego 7.3 RPO Lubuskie
1.08.2018 31.08.2018 ECDL BASE (N i U) Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie 7.1 RPO Podlaskie
27.07.2018 31.07.2018 ECDL BASE (N i U) Przez aktywność do integracji 8.1 RPO Podkarpackie
27.07.2018 30.09.2018 ECDL BASE (N i U) Gotowi do pracy – program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego 7.1 RPO Podkarpackie
27.07.2018 24.08.2018 ECDL BASE (N i U) Nowa szansa 7.1.2 RPO Wielkopolska
25.07.2018 31.08.2018 ECDL BASE, Profile (N i U) Zdobywam kwalifikację – zdobywam pracę! 1.2.1 POWER
25.07.2018 31.07.2018 ECDL (N i U) AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WĄGROWIECKIM (V) 1.1.1 POWER
19.07.2018 30.09.2018 ECDL (N i U) Gotowi do pracy – program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego 7.1 RPO Podkarpackie
19.07.2018 20.12.2018 ECDL (N i U) Stop bierności, czas aktywności 7.1.3 RPO Śląskie
18.07.2018 31.07.2018 ECDL Base (N i U) Fabryka szans drogą do zatrudnienia 6.5 RPO Wielkopolska
17.07.2018 31.07.2018 ECDL Base (N i U) Nowa sznasa 6.5 RPO Wielkopolska
17.07.2018 21.07.2018 ECDL Base (N i U) Aktywność zawodowa Kobiet na Podkarpaciu 7.1 RPO Podkarpackie
16.07.2018 31.08.2018 ECDL Profile (N i U) Krok do samodzielności 7.1.2 RPO Wielkopolska
16.07.2018 20.07.2018 ECDL Base (N i U) PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 8.1 RPO Podkarpackie
13.07.2018 31.05.2019 ECDL (N i U) Biznes potrzebuje zawodowców 9.5 RPO Podkarpackie
13.07.2018 20.07.2018 ECDL (N i U) AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM (IV) 1.1.1.POWER
11.07.2018 31.07.2018 ECDL Profile (N i U) JUŻ TYLKO KR(OK!) OD ZATRUDNIENIA 5.2 RPO Ślaskie
10.07.2018 12.07.2018 ECDL Base (N i U) Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. Lubuskiego 7.3 RPO Lubuskie
9.07.2018 31.10.2018 ECDL Base (N i U) Czas na rozwój 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
9.07.2018 31.10.2018 ECDL Base (N i U) Droga do sukcesu 11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
9.07.2018 31.07.2018 ECDL Base (N i U) Chcę – mogę – potrafię 9.1. RPO Małopolskie
9.07.2018 28.06.2019 ECDL (N i U) KURS NA AKTYWNOŚĆ. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, kompetencje i doświadczenia 1.2 POWER
9.07.2018 30.09.2018 ECDL Base (N i U) Aktywizacja gwarancją sukcesu! 11.1 POWER
6.07.2018 31.05.2019 ECDL Base (N i U) Chcieć to móc 9.1 RPO Małopolskie
6.07.2018 13.07.2018 ECDL (N i U) Aktywni na rynku pracy 8.1 RPO Podkarpackie
5.07.2018 31.03.2019 ECDL (N i U) Cyfrowe okno na świat – szkolenia dla osób 50+ 5.5. RPO Pomorskie
5.07.2018 30.04.2019 ECDL (N i U) Moc cyfrowych kompetencji 5.5. RPO Pomorskie
3.07.2018 9.07.2018 ECDL Base (N i U) Droga do pracy – program na rzecz zwiększania poziomu zatrudnienia wśród nieaktywnych zawodowo mieszkańców zachodniopomorskiego powyżej 29 roku życia 6.5 RPO Zachodniopomorskie
 28.06.2018  30.09.2018 ECDL Base (N i U) Aktywność  11.1 RPO Lubelskie
 28.06.2018  30.11.2018 ECDL Profile (N i U) Przełam barierę – zbuduj swoją karierę  7.1 RPO Podkarpackie
 26.06.2018  27.06.2018 ECDL Base (N i U) Nowy Start!  7.1.3 RPO Śląskie
 25.06.2018  31.03.2018 ECDL (N i U) Postaw na rozwój, postaw na kompetencje  5.5 RPO Pomorskie
 25.06.2018  30.06.2018 ECDL Profile (N i U) Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim  10.2 RPO Małopolskie
 25.06.2018  31.07.2018 ECDL Base (N i U) Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego  6.2 RPO Wielkopolskie
 25.06.2018  30.06.2018 ECDL Base (N i U) Kuźnia zawodów III – kierunek trwałem aktywizacji zawodowej  7.1 RPO Podkarpackie
 22.06.2018  31.12.2018 ECDL Profile (N i U) Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk  7.1.2 RPO Wielkopolska
 22.06.2018  31.12.2018 ECDL (N i U) e-Kompetentni – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w wieku 50 lat i więcej  8.10 RPO Zachodniopomorskie
 21.06.2018  31.01.2019 ECDL (N i U) Akademia profesjonalistów  10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
 21.06.2018  31.03.2018 ECDL Base (N i U) Twoja zawodowa przyszłość  7.3 RPO Podkarpackie
 21.06.2018  30.06.2018 ECDL Profile (N i U) JUŻ TYLKO KR(OK!) OD ZATRUDNIENIA  5.2 RPO Śląskie
 21.06.2018  02.07.2018 ECDL Base (N i U) AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM (IV)  1.1.1 POWER
 19.06.2018  30.06.2018 ECDL Base (N i U) Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja  10.2.3 RPO Pomorskie
 18.06.2018  21.06.2018 ECDL Base (N i U) Od szkolenia do zatrudnienia – YEI  1.3.1 POWER
 13.06.2018  15.016.2018 ECDL Base (N i U) Nowa szansa  7.1.2 RPO Wielkopolskie
 12.06.2018  31.03.2018 ECDL (N i U) Kursy i szkolenia dla rozwoju branży kreatywnej w województwie pomorskim  5.5 RPO Pomorskie
 12.06.2018  22.06.2018 ECDL Profile (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim  1.1.1 POWER
 11.06.2018  2.01.2019 ECDL Profile (N i U) Komputer bez strachu i tajemnic -wsparcie rozwoju kompetencji TIK  8.4.3 RPO Świętokrzyskie
 11.06.2018  31.12.2018 ECDL Profile (N i U) Aktywny Czarnków – działania aktywnej integracji w mieście Czarnków  7.1. RPO Wielkopolska
 6.06.2018  19.06.2018 ECDL Base (N i U) Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina  12.2 RPO Lubelskie
 6.06.2018  8.06.2018 ECDL e-Citizen (N i U) Aktywność to podstawa, praca to równowaga  11.1 RPO Warmińsko- Mazurskie
 6.06.2018  22.06.2018 ECDL Base (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (III)  1.1 POWER
 05.06.2018  30.06.2018 ECDL Advanced(N i U) Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego  3.5 POWER
 30.05.2018  31.08.2018 ECDL Base, Profile(N i U) Akademia równych szans  11.1 RPO Lubelskie
 30.05.2018  30.06.2018 ECDL (N i U) Centrum rozwoju kompetencji kluczowych dla subregionu ostrołęckiego  10.2 RPO Mazowieckie
 30.05.2018  02.07.2018 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja  10.2.0 RPO Warmińsko- Mazurskie
 30.05.2018  31.12.2018 ECDL e-Urzędnik(N i U) Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi  10.1.3 RPO Kujawsko-Pomorskie
 29.05.2018  30.05.2018 ECDL (N i U)  Czas na zmiany  Wielkopolski Program Operacyjny
 29.05.2018  06.06.2018 ECDL (N i U)  Aktywność szansą na zmianę  6.1.2 RPO Pomorskie
 28.05.2018  30.05.2018 ECDL BASE (N i U)  Aktywizacja zawodowa osób bezrrobotnych powyżej 30 roku życia z Gdyni i Sopotu  5.1.1 RPO Pomorskie
 28.05.2018  30.06.2018 ECDL BASE (N i U)  Kuźnia kompetencji studentów Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Filologicznego oraz Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku  3.1 POWER
 28.05.2018  30.06.2018 ECDL BASE (N i U)  Kuźnia kompetencji studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu w Białymstoku  3.1 POWER
 28.05.2018  21.06.2018 ECDL BASE (N i U)  Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim  1.2.1 POWER
 22.05.2018  30.06.2018 ECDL (N i U)  Od zależności do samodzielności  9.1 RPO Łódzkie
 22.05.2018  31.12.2020 ECDL BASE (N i U)  Z POWERem w przyszłość!  1.2.1 POWER
 21.05.2018  30.05.2018 ECDL BASE (N i U)  Od szkolenia do zatrudnienia – YEI  1.2 POWER
 21.05.2018  21.05.2018 ECDL BASE (N i U)  Cztery kroki do aktywności  7.1 RPO Podkarpackie
 18.05.2018  8.06.2018 ECDL BASE (N i U)  Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa  5.2.2 RPO Pomorskie
 18.05.2018  15.06.2018 ECDL Base (N i U)  NOWA SZANSA – WIEDZA, ROZWÓJ, ZAWÓD  1.2 POWER
 18.05.2018  15.06.2018 ECDL BASE (N i U)  Kierunek – aktywizacja  6.2 RPO Wielkopolskie
 18.05.2018  30.06.2018 ECDL Profile (N i U)  Nowe Perspektywy  7.1 RPO Podkarpackie
 17.05.2018  28.05.2018 ECDL PROFILE , BASE (N i U)  Aktywna integracja – nowa szansa  9.1 RPO Małopolskie
 17.05.2018  25.05.2018 ECDL (N i U)  Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn  12.2 RPO Lubelskie
 16.05.2018  19.05.2018 ECDL Profile (N i U)  Szansa na przyszłość  10.3 RPO Dolnośląskie
 14.05.2018  31.05.2018 ECDL BASE (N i U)  Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier  1.2.1 POWER
 14.05.2018  31.12.2019 ECDL Base (N i U)  Szkolenia TIK szansą na wzrost atrakcyjności na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej  5.5 RPO Pomorskie
 11.05.2018  30.04.2018 ECDL Base (N i U)  Twoja droga do aktywności  9.1 RPO Łódzkie
 11.05.2018  31.12.2018 ECDL Profile (N i U)  Szkoła Umiejętności  12.4 RPO Lubelskie
 11.05.2018  28.02.2019 ECDL Base (N i U)  Kompetencje kluczowe niech wypełnią Ci głowę  10.2 RPO Mazowieckie
 11.05.2018  28.02.2019 ECDL Base (N i U)  Kompetencje językowe i komputerowe dla rozwoju Mazowsza  10.2 RPO Mazowieckie
 10.05.2018  25.05.2018 ECDL PTI STANDARD (N i U)  Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie Lubartowskim (IV)  9.2 RPO Lubelskie
 26.04.2018  31.05.2018 ECDL Base (N i U)  Od szkolenia do zatrudnienia – YEI  1.2.1 POWER
 26.04.2018  26.06.2018 ECDL Profile (N i U)  Siła kompetencji cyfrowych. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Zespole Edukacyjnym w Brójcach  8.2.1 RPO Lubuskie
 25.04.2018  6.05.2018 ECDL Profile (N i U)  Akcja aktywizacja w powiecie bartoszyckim  RPWM.10.02.00-28-0063/17-00
25.04.2018  6.05.2018 ECDL Profile (N i U)  Bartoszycki Klub Aktywności  RPWM.11.01.00
 23.04.2018  30.04.2018 ECDL Standard (N i U)  Szkolenie otwarte = otwarty rynek pracy  1.2.1 POWER
 19.04.2018  30.04.2018 ECDL Profile (N i U)  Lepsza przyszłość   7.1 RPO Śląskie
 17.04.2018  31.12.2018 ECDL Profile (N i U)  Aktywnie w przyszłość  7.1.2 RPO Wielkopolska
 17.04.2018  30.11.2018 ECDL (N i U)  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim IV   1.1.1 POWER
 17.04.2018  30.04.2018 ECDL BASE (N i U)  POWER do pracy – edycja II  1.2.1 POWER
 16.04.2018  30.04.2018 ECDL BASE (N i U)  Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych  7.1 RPO Podkarpackie
 16.04.2018  30.04.2018 ECDL Profile (N i U)  Szkolenie otwarte = otwarty rynek pracy   1.2.1 POWER
 12.04.2018  27.04.2018 ECDL Profile (N i U)  Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa  5.2.2 RPO Pomorskie
 12.04.2018  31.03.2018 ECDL Profile (N i U)  Integruj się, pracuj, wygrywaj!   7.1 RPO Podlaskie
 11.04.2018  31.12.2018 ECDL Profile (N i U)  Nowa szansa, nowe możliwości  7.1.2 RPO Wielkopolska
 09.04.2018  30.04.2018 ECDL BASE (N i U)  NOWA SZANSA – WIEDZA, ROZWÓJ, ZAWÓD  1.2 RPO Wielkopolskie
 09.04.2018  30.04.2018 ECDL BASE (N i U)  Kierunek – aktywizacja  6.2 RPO Wielkopolskie
 04.04.2018  30.04.2018 ECDL Profile (N i U)  Niepełnosprawni Aktywni na rynku pracy  6.2 RPO Wielkopolskie
 12.03.2018  31.05.2018 ECDL BASE (N i U)  Pomagamy zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – III edycja  10.5 RPO Warmińsko-Mazurskie
 12.03.2018  31.05.2018 ECDL Profile (N i U)  Od szkolenia do zatrudnienia – YEI  1.3.2 POWER
 12.03.2018  30.04.2018 ECDL BASE (N i U)  RAWA – rozwój, animacja, wiedza, aktywizacja  9.1 RPO Łódzkie
 12.03.2018  31.03.2018 ECDL BASE (N i U)  Program wspierania bezrobotnych osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego – MOTYWACJE   7.1 RPO Podkarpackie
 12.03.2018  31.06.2018 ECDL BASE (N i U)  Z wykluczenia do zatrudnienia   11.1.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
 12.03.2018 31.03.2018 ECDL BASE (N i U)  Kuźnia zawodów III – kierunek trwałem aktywizacji zawodowej  7.1 RPO Podkarpackie
 12.03.2018  31.03.2018 ECDL BASE (N i U)  Przez aktywność do integracji  8.1 RPO Podkarpackie
 12.03.2018  30.04.2018 ECDL BASE (N i U)  Droga do zmian  9.1.1 RPO Małopolskie
 12.03.2018  31.08.2019 ECDL e-Urzędnik (N)  Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach TEB  10.4.2 RPO Dolnośląskie
 12.03.2018  30.11.2018 ECDL e-Urzędznik, ECDL e-Nauczyciel (N+U)  Wzmocnienie kształcenia zawodowego kluczem do sukcesu na rynku pracy  10.4.4 Dolnośląskie
 12.03.2018  16.03.2018 ECDL BASE (N i U)  Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa  5.2.2 RPO Pomorskie
  12.03.2018  31.03.2018 ECDL STANDARD (N+U)  Szkolenie otwarte = otwarty rynek pracy   1.2.1 POWER
 12.03.2018  31.03.2018 ECDL e-Citizen (N)  Pomagamy zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – III edycja  10.5 RPO Warmińsko-Mazurskie
 12.03.2018  31.05.2018 ECDL PROFILE (N i U)  Z potencjałem i doświadczeniem łatwiej znaleźć zatrudnienie – wsparcie dla osób po 29 roku życia poszukujących pracy  7.1.3 RPO Śląskie
 12.03.2018  29.02.2020 ECDL PROFILE (N i U)  Czas na nowe kwalifikacje  5.5 RPO Pomorskie
 09.03.2018  25.03.2018 ECDL BASE (N i U)  Aktywni, potrzebni, kompetentni – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce  8.2 RPO Małopolskie
 09.03.2018  30.03.2018 ECDL BASE (N i U)  4 Kroki – Zachód  1.3.1 POWER
 08.03.2018  09.03.2018 ECDL e-Citizen (N)  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim  1.1.2 POWER
 08.03.2018  15.03.2018 EPP e-Urzędnik (N)  Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasteczko Śląskie  2.1 PRO Śląskie
 08.03.2018  17.03.2018 ECDL PTI STANDARD (N+U)  Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowywania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy  10.4.4 RPO Dolnośląskie
 08.03.2018  20.03.2018 ECDL BASE (N i U)  Aktywnie w przyszłość  7.1 RPO Zachodniopomorskie
 08.03.2018  16.03.2018 ECDL PROFILE (N i U)  Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa  5.2.2 RPO Pomorskie
 08.03.2018  30.09.2020 ECDL Adavnced (N)  motoZIP – rozwój kompetencji w zarządzaniu i produkcji dla przemysłu motoryzacyjnego  3.0.1 POWER
 06.03.2018  31.03.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 6 (N i U)  Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów  7.2.1 RPO Łódzkie
 05.03.2018  15.03.2018 ECDL BASE (N i U)  Kierunek – aktywizacja  6.2 RPO Wielkopolskie
 05.03.2018  31.03.2018 ECDL BASE (N i U)  Nowy start bez barier  1.3.1 POWER
 01.03.2018  31.03.2019  ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U)  Wybierz drogę do kariery – wsparcie osób po 30 roku życia poszukujących zatrudnienia  7.1 RPO Śląskie
 01.03.2018  3.05.2018 ECDL BASE (N i U)  Nowa szansa – wiedza, rozwój, zawód  1.2.1 POWER
 01.03.2018  30.11.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP (N i U)  Opolska cyfrowa wieś  9.3 RPO Opolskie
 27.02.2018 02.03.2018 ECDL BASE (N i U) Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa  5.2.2 RPO Pomorskie
 27.02.2018  31.05.2019 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U)  Szkoła kompetencji komputerowych  5.5 RPO Pomorskie
  26.02.2018  28.02.2018 ECDL PROFILE (N i U)  Młodzi aktywni na rynku pracy  1.2.1 POWER
  26.02.2018  31.12.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U)  Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić – szkolenia komputerowe dla mieszkańców woj. pomorskiego w wieku 50 lat i więcej  5.5 RPO Pomorskie
  26.02.2018  08.03.2018 ECDL e-Citizen (N+U)  W drodze do aktywności  11.1.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
  26.02.2018  31.03.2018 ECDL PROFILE (N i U)  Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego  6.2 RPO Wielkopolskie
  22.02.2018  01.03.2018 ECDL BASE (N i U)  Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego  7.3 RPO Lubuskie
  22.02.2018  28.02.2018 ECDL e-Urzędnik (N+U)  Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę  1.2.1 POWER
  22.02.2018  31.03.2018 ECDL BASE (N i U)  Od szkolenia do zatrudnienia – EFS  1.3.1 POWER
  21.02.2018  31.03.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 6 (N i U)  Aktywna integracja w gminie Goleniów  7.1 RPO Zachodniopomorskie
  21.02.2018  15.03.2018 ECDL ADVANCED (N i U)  Aktywni, potrzebni, kompetentni – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce  8.2 RPO Małopolskie
  20.02.2018  31.03.2018 ECDL BASE (N i U)  Niepełnosprawni kompetentni w pracy  7.1 RPO Śląskie
   20.02.2018  31.05.2018 ECDL BASE (N i U)  Od szkolenia do zatrudnienia – YEI  1.3.1 POWER
  20.02.2018  31.03.2018 ECDL BASE (N i U)  Program wspierania bezrobotnych osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego – MOTYWACJE  7.1 RPO Podkarpackie
  19.02.2018  30.06.2018 ECDL PROFILE (N i U)  CZAS NA PRACĘ- kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego  7.1.3 RPO Śląskie
  16.02.2018  31.10.2018 ECDL PROFILE (N i U)  Azymut na zmiany – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi  9.1 RPO Łódzkie
  16.02.2018  18.05.2018 ECDL STANDARD (N+U)  Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim  9.4 RPO Podkarpackie
  14.02.2018  21.02.2018 ECDL BASE (N i U)  Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa  5.2.2 RPO Pomorskie
  14.02.2018  29.02.2020 ECDL PROFILE (N i U)  Wypłyń na szerokie wody z nowymi kompetencjami  3.1 POWER
 13.02.2018  31.08.2018 ECDL PROFILE (N i U)  DZIĘKI EFS ZNALAZŁ/AM/EM SWOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
 13.02.2018  30.09.2018 ECDL BASE (N i U)  Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących 8.1 RPO Podkarpackie
 09.02.2018  28.02.2018 ECDL BASE (N i U)  Nowa Szansa – Wiedza, Rozwój, Zawód  1.2.1 POWER
 09.02.2018  28.02.2018 ECDL BASE (N i U)  NOWE JUTRO – program wsparcia rodzin w województwie wielkopolskim  7.1.2 RPO Wielkopolska
 07.02.2018  28.02.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U)  Zwiększenie kompetencji TIK osób 50+ w powiatach przemyskim i m. Przemyśl  9.3 RPO Podkarpackie
 07.02.2018  21.02.2018 ECDL PROFILE (N i U)  Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa  5.2.2 RPO Wielkopolskie
  07.02.2018  31.03.2018 ECDL STANDARD (N+U)  Szkolenie otwarte = otwarty rynek pracy  1.2.1 POWER
 07.02.2018  31.03.2018 ECDL BASE (N i U)  Nowe Kompetencje – Nowy Start  1.2.2 POWER
  06.02.2018  31.10.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 14  (N+U)  Moc cyfrowych kompetencji   9.3 RPO Opolskie
 01.02.2018  31.03.2018 ECDL STANDARD (N+U) Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim  8.5.1 RPO Świętokrzyskie
 31.01.2018  31.12.2018 ECDL PROFILE (N i U) Program aktywizacji zawodowej mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych w podregionie konińskim  6.2 RPO Wielkopolskie
 31.01.2018  30.06.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U)  Cyfrowe okno na świat – szkolenia ICT z certyfikatem dla osób dorosłych  9.3 RPO Podkarpackie
31.01.2018 31.01.2018 ECDL BASE (N i U) Szansa na lepsze jutro 9.1 RPO Dolny Śląsk
31.01.2018 28.02.2018 ECDL PROFILE (N i U) Akademia pozytywnej zmiany 1.2.2 POWER
30.01.2018 16.03.2018 ECDL BASE / ECDL PROFILE (N i U) Wyższe kwalifikacje – lepsza praca 7.1 RPO Podkarpackie
30.01.2018 16.03.2018 ECDL BASE / ECDL PROFILE (N i U) Motywacja, pewność siebie, satysfakcja – kobieta potrafi 7.1 RPO Podkarpackie
30.01.2018 31.01.2018 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego 6.2 RPO Wielkopolskie
30.01.2018 16.03.2018 ECDL BASE / ECDL PROFILE (N i U) Lepsze perspektywy – program aktywizacji zawodowej dla kobiet 7.1 RPO Podkarpackie
29.01.2018 31.01.2018 ECDL BASE (N i U) Szansa na aktywność 9.1 RPO Lubelskie
26.01.2018 31.07.2019 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N i U) Pomorska Akademia Kompetencji 5.5 RPO Pomorskie
26.01.2018 31.07.2019 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N i U) Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu 5.5 RPO Pomorskie
25.01.2018 02.02.2018 ECDL PROFILE (N i U) Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim 5.2.2 RPO Pomorskie
23.01.2018 31.05.2018 ECDL BASE / ECDL PROFILE (N i U) W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego 9.1 RPO Małopolskie
23.01.2018 31.07.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 14T (N i U) e-Edukacja – kurs ECDL 10.2 RPO Mazowieckie
23.01.2018 31.08.2018 ECDL BASE (N i U) AKTYWNI – KOMPETENTNI – SAMODZIELNI 9.1.2 RPO Małopolskie
23.01.2018 30.06.2018 ECDL BASE (N i U) POMOST – aktywne wsparcie osób karanych 9.1 RPO Łódzkie
23.01.2018 31.01.2018 ECDL PROFILE (N i U) Po prostej LINII – od Szkolenia do podjęcia zatrudnienia. Edycja 2 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
23.01.2018 31.05.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Przełącz się na komputer 8.4.2 Świętokrzyskie
23.01.2018 30.03.2018 ECDL PROFILE (N i U) brak brak
18.01.2018 30.01.2018 ECDL BASE (N i U) Nowe horyzonty – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej wychowanków pieczy zastępczej 11.1 RPO Lubelskie
15.01.2018 31.01.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Cyfrowe okno na świat – szkolenia ICT z certyfikatem dla osób dorosłych 9.3 RPO Podkarpackie
15.01.2018 30.06.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych 9.3 RPO Podkarpackie
15.01.2018 31.01.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 2 (N i U) Mama i tata wracają do pracy – nowy klub dziecięcy szansą na aktywność zawodową dla mieszkańców powiatu chodzieskiego 6.4.1 RPO Wielkopolskie
11.01.2018 31.01.2018 ECDL BASE (N i U) Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na zatrudnienie 1.2.1 POWER
11.01.2018 15.02.2018 ECDL PROFILE (N i U) CZAS NA PRACĘ- kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego 7.1.3 RPO Śląskie
10.01.2018 30.03.2018 ECDL PROFILE (N i U) brak brak
10.01.2018 31.08.2019 ECDL PROFILE (N i U) Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gorlicki 10.1.3 RPO Małopolskie
09.01.2018 28.02.2018 ECDL BASE (N i U) Aktywna integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku 8.1 RPO Podkarpackie
09.01.2018 22.01.2018 ECDL BASE (N i U) 30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (1) 5.2.1 RPO Pomorskie
05.01.2018 31.12.2018 ECDL PROFILE (N i U) Akcja cyfryzacja! 5.5 RPO Pomorskie
02.01.2018 30.06.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 lub 16 (N i U) Komputer oknem na świat dla osób dorosłych z Podkarpacia 9.3 RPO Podkarpackie
02.01.2018 31.01.2018 ECDL PROFILE (N i U) Po prostej LINII – od Szkolenia do podjęcia zatrudnienia. Edycja 2 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
29.12.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N i U) Szkoła Umiejętności 12.4 RPO Lubelskie
28.12.2017 02.01.2018 ECDL Base (N i U) Aktywna integracja – nowa szansa 9.1.2 RPO Małopolskie
28.12.2017 30.12.2017 ECDL Base (N i U) Wyższe kwalifikacje – lepsza praca nr RPPK.07.01.00-18-0154/16 7.1 RPO Podkarpackie
22.12.2017 31.12.2018 ECDL Base (N i U) CIS MEA – Aktywna Integracja III 9.1 RPO Łódzkie
22.12.2017 16.01.2018 ECDL Base (N i U) Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie 7.1.3 RPO Śląskie
22.12.2017 16.01.2018 ECDL Base (N i U) Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obszarem nowych możliwości 7.1.1 RPO Śląskie
21.12.2017 31.08.2019 ECDL PROFILE DIGCOMP (N i U) E-umiejętności z certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP 9.3 RPO Opolskie
20.12.2017 28.02.2018 ECDL BASE (N i U) Od bierności do aktywności 7.1.3 RPO Śląsk
19.12.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Zwiększenie kompetencji TIK osób 50+ w powiatach przemyskim i m. Przemyśl 9.3 RPO Podkarpackie
15.12.2017 31.01.2018 ECDL PROFILE (N i U) brak brak
14.12.2017 19.12.2017 ECDL Base (N i U) Pracownik biurowy z elementami kodeksu pracy, obsługi programów biurowych ECDL, podstaw dokumentacji ZUS brak
12.12.2017 31.12.2017 ECDL Base (N i U) MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia 1.2.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
12.12.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE (N i U) Bo jakie początki, takie będzie wszystko” – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki 3.1 RPO Pomorskie
12.12.2017 31.03.2018 ECDL PROFILE (N i U) Najpierw szkolenie a później zatrudnienie. Subregion olsztyński 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
12.12.2017 31.01.2018 ECDL PROFILE (N i U) brak brak
11.12.2017 30.06.2018 ECDL STANDARD (B1, B2, B3, B4, S2, S4, S6) (N i U) Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych 3.1.2 RPO Podlaskie
11.12.2017 30.04.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Akademia umiejętności TIK 9.3 RPO Podkarpackie
11.12.2017 31.01.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Prosta sprawa – kompetencje to podstawa 10.3 RPO Dolnośląskie
11.12.2017 22.12.2017 ECDL Base (N i U) Nowa szansa- wiedza, rozwój, zawód 1.2.1 POWER
11.12.2017 22.12.2017 ECDL Base (N i U) Kierunek-aktywizacja 6.2 RPO Wielkopolskie
07.12.2017 30.06.2018 ECDL BASE (N i U) Projekt na miarę potrzeb – szkolenia językowe i komputerowe dla osób dorosłych z województwa opolskiego 9.3 RPO Opolskie
06.12.2017 20.12.2017 ECDL e-Citizen (N i U) „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” i „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” 6.1.2 i 5.2.2 RPO Pomorskie
05.12.2017 12.12.2017 ECDL BASE (N i U) Aktywność integracja szansą na sukces 7.1 RPO Podlaskie
05.12.2017 31.05.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe szansą na zmianę mieszkańców Warszawy 10.2 RPO Mazowieckie
04.12.2017 31.03.2018 ECDL PROFILE (N i U) POWER do pracy 1.2.1 POWER
04.12.2017 30.06.2018 ECDL PROFILE (N i U) brak brak
01.12.2017 31.01.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Zwiększenie kompetencji TIK osób 50+ w powiatach przemyskim i m. Przemyśl 9.3 RPO Podkarpackie
01.12.2017 29.12.2017 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego 6.2 RPO Wielkopolskie
01.12.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE (N i U) Aktywnie do celu 7.1.3 RPO Śląsk
01.12.2017 17.12.2017 ECDL ADVANCED (N i U) Aktywni, potrzebni, kompetentni – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce 8.2 RPO Małopolskie
01.12.2017 30.04.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) E-KOMPETENTNI 9.3 RPO Podkarpackie
30.11.2017 30.09.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16T (N i U) Podkarpacka cyfrowa wieś 9.3 RPO Podkarpackie
29.11.2017 31.10.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N i U) e-Wrota drogą do kariery – szkolenia komputerowe dla osób z niepełnosprawnościami z Województwa Opolskiego 9.3 RPO Opolskie
29.11.2017 28.02.2018 ECDL BASE (N i U) Aktywna integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku 8.1 RPO Podkarpackie
29.11.2017 07.12.2017 ECDL PROFILE (N i U) Lepsza przyszłość 7.1.3 RPO Śląsk
10.11.2017 31.03.2018 ECDL BASE (N i U) Młodzi aktywnie na rynek 1.2.1 POWER
10.11.2017 30.12.2017 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 7.1 RPO Podkarpackie
10.11.2017 31.03.2018 ECDL PROFILE (N i U) Po lepsze jutro 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
10.11.2017 30.11.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 52 (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim 1.1.1 POWER
10.11.2017 31.03.2018 ECDL PROFILE (N i U) Projekt na przyszłość 2.2.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
10.11.2017 29.11.2017 ECDL BASE (N i U) Rozwiń skrzydła 7.3 RPO Lubuskie
10.11.2017 29.11.2017 ECDL BASE (N i U) Kowale własnego losu 7.3 RPO Lubuskie
10.11.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 6 (N i U) Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów 8.2.1 RPO Wielkopolskie
10.11.2017 27.11.2017 ECDL PROFILE (S6) (N i U) Szansa na lepsze jutro 7.1.3 RPO Śląsk
10.11.2017 24.11.2017 ECDL PROFILE (B3) (N i U) Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. Z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. Pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie 6.1.2 RPO Pomorskie
10.11.2017 28.11.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 6 (N i U) Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II 7.1 RPO Podlaskie
10.11.2017 31.03.2018 ECDL PROFILE (N i U) e-Lo3 2.2.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
10.11.2017 28.11.2017 ECDL PROFILE (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim III 1.1.1 POWER
10.11.2017 27.11.2017 ECDL PROFILE (N i U) Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim 5.2.2 RPO Pomorskie
10.11.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE (N i U) Najpierw szkolenie a później zatrudnienie – 30+. Subregion elbląski 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
10.11.2017 30.11.2017 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim III 6.1 RPO Wielkopolskie
10.11.2017 24.11.2017 ECDL PROFILE (N i U) Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim III 6.1 RPO Wielkopolskie
10.11.2017 24.12.2017 ECDL BASE (N i U) Lepsze perspektywy – program aktywizacji zawodowej dla kobiet 7.1 RPO Podkarpackie
10.11.2017 30.06.2018 ECDL Profile Digcomp 14 (N i U) KLIK – Podkarpackie – KLIK 9.3 RPO Podkarpackie
10.11.2017 30.11.2018 ECDL PROFILE (N i U) Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice. 7.1.2 RPO Wielkopolska
10.11.2017 31.05.2018 ECDL STANDARD (N i U) Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży 3.1.2 RPO Podlaskie
10.11.2017 31.01.2018 ECDL PROFILE (N i U) brak brak
10.11.2017 31.01.2018 ECDL PROFILE (N i U) brak brak
09.11.2017 30.11.2017 ECDL BASE (N i U) Zawodowe szanse – program aktywacji zawodowo-społecznej osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego 7.1 RPO Podkarpackie
09.11.2017 09.11.2017 ECDL PROFILE (N i U) Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie 7.1.3 RPO Śląsk
08.11.2017 30.11.2017 ECDL BASE (N i U) Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego 7.3 RPO Lubuskie
08.11.2017 31.01.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 6 (N i U) Lepsze jutro!!! 7.1.2 RPO Wielkopolska
07.11.2017 30.11.2017 ECDL PROFILE (N i U) Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż z województwa mazowieckiego 1.2.1 POWER
07.11.2017 31.11.2017 ECDL ADVANCED (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim III 1.1.1 POWER
03.11.2017 26.03.2018 ECDL PROFILE (N i U) Szkoła zawodowców 10.2 RPO Kujawsko-Pomorskie
02.11.2017 10.11.2017 ECDL PROFILE (N i U) To jest Twoja szansa 6.2 RPO Lubuskie
31.10.2017 30.06.2020 ECDL PROFILE (N i U) Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim 10.2.2 RPO Małopolskie
30.10.2017 31.08.2018 ECDL BASE (N i U) Czas na zmiany 9.1 RPO Łódzkie
26.10.2017 31.10.2017 ECDL e-Citizen (N i U) Ruda Śląska – nowa perspektywa brak
26.10.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE (N i U) Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim 6.1 RPO Wielkopolskie
26.10.2017 31.05.2019 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 i 16 (N i U) Pomorska akademia TIK 5.5 RPO Pomorskie
25.10.2017 31.12.2018 e-Citizen, ECDL PROFILE, ECDL PROFILE DIGCCOMP 16T (N i U) Mistrzowie klawiatury – bezpłatne szkolenia ICT dla dorosłych 10.3 RPO Dolnośląskie
25.10.2017 31.12.2017 e-Nauczyciel (N i U) Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych 3.1.2 RPO Podlsakie
24.10.2017 27.10.2017 ECDL PROFILE (N i U) Zawód z SENSEm – program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy 6.2 RPO Wielkopolskie
24.10.2017 30.11.2017 ECDL BASE (N i U) Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej 9.1.6 RPO Śląskie
23.10.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE (N i U) brak brak
23.10.2017 31.12.2017 ECDL eCitizen (N i U) Nowe Kwalifikacje dla Twojego sukcesu – program rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z terenu powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego 8.2 RPO Małopolskie
22.10.2017 30.10.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 5 i 6 (N i U) Nowa perspektywa 6.1.2 RPO Pomorskie
17.10.2017 30.10.2017 ECDL Profile (N i U) Wygraj przyszłość!!! 9.1.1 RPO Łódzkie
17.10.2017 30.10.2017 ECDL Profile (N i U) Lepsze jutro!!! 9.1.1 RPO Łódzkie
17.10.2017 31.12.2017 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim III 1.1.1 POWER
16.10.2017 30.06.2018 ECDL BASE (N i U) Akcja-Kwalifikacja 10.1.3 RPO Kujawsko-Pomorskie
16.10.2017 24.11.2017 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego 6.2 RPO Wielkopolskie
13.10.2017 30.04.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Po 50 roku życia klikanie? Podejmij z nami to wyzwanie! 5.5 RPO Pomorskie
13.10.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE (N i U) Szkolenie podstawowe ECDL brak
13.10.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Dolnośląska akademia ICT 10.3 RPO Dolnośląskie
13.10.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Dolnośląska akademia ICT 10.3 RPO Dolnośląskie
12.10.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE (N i U) Nowe kwalifikacje – nowe możliwości 8.2 RPO Mazowieckie
12.10.2017 30.11.2017 ECDL Advanced (N i U) ECDL-Advanced POWER
10.10.2017 31.12.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu 9.3 RPO Podkarpackie
10.10.2017 30.06.2022 ECDL BASE, ECDL PROFILE (N i U) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim 8.4.1 PRO Lubuskie 2020
10.10.2017 27.10.2017 ECDL PROFILE (N i U) Kierunek praca! 7.1 RPO Podkarpackie
09.10.2017 31.02.2019 ECDL BASE (N i U) Bariery zamieniamy na szanse 9.1 RPO Małopolskie
06.10.2017 31.12.2018 ECDL ADVANCED (N i U) brak brak
04.10.2017 31.12.2018 ECDL BASE (N i U) Nowy Zawód – Lepsza Praca 5.2 RPO Pomorskie
28.09.2017 30.09.2017 ECDL BASE (N i U) Zawodowe szanse – program aktywizji zawodowo – społecznej osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego 7.1 RPO Podkarpackie
27.09.2017 31.07.2018 ECDL BASE (N i U) System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim – AKTYWATOR 6.1.1 RPO Pomorskie
27.09.2017 30.09.2017 ECDL PROFILE (N i U) Kierunek praca! 7.1 RPO Podkarpackie
27.09.2017 31.08.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 16T (N i U) Aktywny obywatel – Kompetencje ICT 9.3 RPO Podkarpackie
27.09.2017 31.08.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 16T (N i U) Aktywny obywatel – Kompetencje ICT 9.3 RPO Podkarpackie
27.09.2017 30.09.2017 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu Lęborskiego 6.1.2 i 5.2.2 RPO Pomorskie
25.09.2017 30.09.2017 ECDL PROFILE (N i U) Nowe wyzwania nowa szansa. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z województwa podkarpackiego 7.1 RPO Podkarpackie
25.09.2017 31.12.2017 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (III) 1.1.1 POWER
25.09.2017 31.12.2017 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (III) 1.2.2 POWER
22.09.2017 29.09.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N i U) Młodzież NEET chętna do działania 1.2.2 POWER
21.09.2017 10.10.2017 ECDL BASE (N i U) Praca – to się opłaca 1.2.2 POWER
20.09.2017 31.12.2017 ECDL PTI STANDARD  (N i U) Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 2.1 RPO Podlaskie
18.09.2017 30.09.2017 ECDL BASE (N i U) Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Komputerowych BASE PUP Tarnowskie Góry
15.09.2017 18.09.2017 ECDL DIGCOMP 1 (N i U) Aktywność szansą na zmianę 6.1.2 RPO Pomorskie
13.09.2017 31.12.2018 ECDL PROFILE (N i U) Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu 8.3.2 RPO Wielkopolskie
08.09.2017 30.09.2017 ECDL e-Citizen (N i U) Pomagamy zwalnianym – kompleskowe wsparcie adaptacyjne – III edycja 10.5 RPO Warmińsko-Mazurskie
08.09.2017 30.09.2017 ECDL BASE (N i U) Nowa perspektywa 6.1.2 RPO Pomorskie
08.09.2017 30.09.2017 ECDL BASE (N i U) Integracja w stronę zatrudnienia 6.1.2 RPO Pomorskie
05.09.2017 19.09.2017 ECDL BASE (B1) (N i U) To jest Twoja szansa 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
05.09.2017 21.09.2017 Web Editing (N i U) Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostajacych bez zatrudnienia
04.09.2017 31.12.2018 ECDL BASE (N i U) E-kompetencje 5.5 RPO Pomorskie
04.09.2017 06.10.2017 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób łodych pozostających bez pracy w powiecie śremskim (III) 1.1.1 POWER
04.09.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE (N i U) Aktywna integracja mieszkańców powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego 9.1 RPO Małopolskie
31.08.2017 30.04.2018 ECDL PROFILE (N i U) Kierunek Praca 7.1 RPO Podkarpackie
30.08.2017 29.12.2017 ECDL Base (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecei gnieźnieńskim (III) 1.1.1 POWER
29.08.2017 31.12.2017 ECDL Base (N i U) Obsługa programów biurowych na poziomie kwalifikacji ECDL BASE 05.02.02 Aktywacja zawodowa osoób pozostajacych bez pracy
29.08.2017 31.12.2017 ECDL BASE (TYFLO) (N i U) PracujeMy, Równe szanse, Samodzielnie w przyszłość, Akademia kobiet sukcesu 6.1 Aktywna Integracja, 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa
28.08.2017 31.10.2017 e-Citizen (N i U) Realizacja szkolenia w toku indywidualnym dla powiatu limanowskiego powiat limanowski
25.08.2017 31.12.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N i U) Komputerowe vademecum dla każdego 9.3 RPO Opolskie
25.08.2017 25.09.2017 ECDL e-Citizen (N i U) Bieslko-Biała łączy ludzi 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
23.08.2017 31.12.2017 EPP e-Nauczyciel TEST, EPP e-Nauczyciel  (N i U) Nauka przez działanie RPO Warmińsko- Mazurskie
23.08.2017 31.08.2017 ECDL BASE  (N i U) Kwalifikacje szansą na zatrudnienie 7.1 RPO Podkarpackie
23.08.2017 31.08.2017 ECDL BASE  (N i U) Pracujące kobiety Podkarpacia – program zwiększenia możliwości zatrudnienia mieszkanek województwa 7.1 RPO Podkarpackie
23.08.2017 30.06.2018 ECDL (N i U) Zaplanuj swoją przyszłość 1.2.1 Power
23.08.2017 31.09.2017 ECDL BASE  (N i U) Drogowskaz 9.1.6 RPO WSL
22.08.2017 30.09.2017 ECDL BASE  (N i U) Aktywna integracja – nowa szansa 9.1.2 RPO Małopolskie
22.08.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE (N i U) Stawiamy na rozwój RPO Warmińsko- Mazurskie
21.08.2017 31.08.2017 ECDL PROFILE DOGCOMP 14  (N i U) Osoby młode na rynku pracy 1.2.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
21.08.2017 30.09.2017 ECDL BASE  (N i U) Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w powiecie jarosławskim 9.4 RPO Podkarpackie
21.08.2017 29.09.2017 ECDL Base (N i U) Lepsze perspektywy- program atywizacji zawodowej dla kobiet 7.1 RPO Podkarpackie
21.08.2017 29.09.2017 ECDL Base (N i U) Wyższe kwalifikacje – lepsza praca 7.1 RPO Podkarpackie
21.08.2017 29.09.2017 ECDL Base (N i U) Motywacja, pewność siebie, satysfakcja – kobieta potrafi 7.1 RPO Podkarpackie
17.08.2017 31.08.2017 ECDL Base (N i U) Młodzi na start – kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców subregionu konińskiego 1.2.1 POWER
17.08.2017 30.10.2017 ECDL BASE (N i U) Nowe szanse – nowy start 1.2.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
16.08.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE  (N i U) Dzięki EFS znalazł/am/em swoje miejsce na rynku pracy 10.2 RPO Warmińsko- Mazurskie
11.08.2017 31.08.2017 ECDL BASE (N i U) Indywidualna i kompleksowa  aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę 1.2.1 POWER
10.08.2017 30.06.2018 ECDL PROFILE  (N i U) ECDL- Udany start 10.2 RPO Mazowsze
09.08.2017 30.11.2019 ECDL Profile S8 (N i U) Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy 10.2 RPO Małopolskie
09.08.2017 30.09.2017 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 7.1 RPO Podkarpackie
09.08.2017 31.03.2018 ECDL ADVANCED (N i U) Projektowanie i kosztorysowanie w budownictwie 10.3.4 RPO Mazowsze
08.08.2017 31.07.2018 ECDL BASE, ECDL PROFILE (N i U) Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie 11.3 RPO Śląskie
03.08.2017 31.12.2017 ECDL BASE (N i U) Zawód z SENSEm – program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy 6.2 RPO Wielkopolskie
02.08.2017 30.06.2018 ECDL BASE (N i U) Kwalifikacje szansą na pracę – program aktywizacji zawodowej osób dorosłych z woj. dolnośląskiego 8.2 RPO Dolnośląskie
02.08.2017 31.09.2017 ECDL PROFILE (N i U) Reaktywizator 7.1 RPO Podkarpackie
31.07.2017 31.12.2019 ECDL BASE (N i U) Program rozwoju kompetencji studentów UR 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
28.07.2017 31.10.2017 ECDL BASE (N i U) Telekariera dla Młodej Generacji 1.2.1 POWER
27.07.2017 31.12.2017 ECDL PTI Standard (N i U) Kierunek -> PRACA. Wsparcie aktywizacyjne dla biernych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 6.5 RPO Zachodniopomorskie
27.07.2017 30.01.2018 ECDL PROFILE, e-Urzędnik (N i U) Dolnośląska akademia e-kompetencji 10.3 RPO Dolnośląskie
27.07.2017 15.09.2017 ECDL BASE (N i U) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i certyfikatem ECDL Base UP Mława
25.07.2017 30.09.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N i U) Młodzi NEET-owcy gotowi do działania 1.2.2 POWER
24.07.2017 31.07.2017 ECDL PROFILE (N i U) Nowe wyzwania, nowa szansa. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnychpowyżej 50 roku życiu z województwa podkarpackiego 7.1 RPO Podkarpackie
21.07.2017 06.08.2017 ECDL PROFILE (N i U) W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego. 9.1.2 RPO Małopolska
21.07.2017 31.12.2018 ECDL PROFILE (N i U) Zdobądź e-Umiejętności, zyskaj nowe możliwości 10.3 RPO Dolnośląskie
18.07.2017 31.07.2017 ECDL BASE (N i U) Inkubator Kwalifikacji 9.1 RPO Podkarpackie
17.07.2017 31.03.2017 ECDL e-Citizen (N + U) Akademia kompetencji językowych i komputerowych 8.3 RPO Lubuskie
14.07.2017 27.07.2017 ECDL BASE (N i U) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wejherowskim (III) 1.1.1 POWER
14.07.2017 28.02.2018 ECDL ADVANCED (N i U) Wykaż się , a będziesz mieć pracę – szkolenia i staże szansą na START ZAWODOWY absolwentów wyższych uczelni 1.2.2 POWER
12.07.2017 31.12.2017 ECDL BASE (N i U) „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” 9.1.6 RPO Śląsk
12.07.2017 31.07.2017 ECDL BASE (N i U) Akcja Aktywizacja – EFS 1.3.1 POWER
11.07.2017 31.12.2018 ECDL PROFILE (N i U) Kierunek kariera 10.3 RPO Małopolska
11.07.2017 31.07.2017 ECDL e-Citizen   (N i U) „Szansa na zatrudnienie!” 6.2 RPO Wielkopolskie
10.07.2017 31.08.2017 ECDL BASE i PROFILE  (N i U) Motywacja, pewność siebie, satysfakcja – kobieta potrafi 7.1 RPO Podkarpackie
07.07.2017 31.07.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Kompetencje ICT podstawową umiejętnością XXI wieku 9.3 RPO Podkarpackie
06.07.2017 31.12.2017 ECDL PTI Standard (N i U) Twoja szansa na karierę !!! 6.2 RPO Wielkopolskie
06.07.2017 31.12.2017 ECDL PTI Standard (N i U) Nowe kompetencje – dobry zawód. Aktywizacja osób defeworyzowanych na rynku pracy w woj.. Wielkopolskim 6.2 RPO Wielkopolskie
06.07.2017 31.08.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 5 (N i U) Czas na aktywność 8.2 RPO Mazowieckie
04.07.2017 31.08.2017 ECDL PROFILE (N i U) Młodzi na starcie z kompleksowym wsparciem 1.2.2 POWER
04.07.2017 31.07.2017 ECDL PROFILE (N i U) Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim 3.3.1 RPO Pomorskie
30.06.2017 30.06.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Mazowiecka Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych 10.2 RPO Mazowieckie
27.06.2017 31.01.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Po 50 roku klikanie? Z nami to nie jest wielkie wyzwanie! 10.3 RPO Dolnośląskie
26.06.2017 07.07.2017 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie starogardzkim (III) 1.1.1 POWER
26.06.2017 30.09.2017 ECDL BASE (N i U) NOWE JUTRO – program wsparcia rodzin w województwie wielkopolskim 7.1.2 RPO Wielkopolska
26.06.2017 30.06.2017 ECDL BASE (N i U) Szkoła na miarę XXI wieku brak
23.06.2017 31.10.2017 ECDL PROFILE (N i U) Innowacyjny region częstochowski 1.2.1 POWER
20.06.2017 31.12.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N i U) Moc cyfrowych kompetencji 10.3 RPO Dolnośląskie
19.06.2017 30.07.2017 ECDL PTI STANDARD (N i U) Zdobądź kwalifikacje – bądź cenny na rynku pracy 7.1.3 RPO Śląsk
19.06.2017 30.07.2017 eCitizen (N i U) kurs komputerowy ECDL E-Citizen wraz z egzaminem certyfikującym 7.1.3 RPO Śląsk
16.06.2017 30.07.2017 eCitizen, ECDL BASE (N i U) brak brak
22.06.2017 31.07.2017 ECDL BASE (N i U) Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia 9.1 RPO Lubelskie
09.06.2017 30.11.2019 ECDL BASE (N i U) Zdobądź własny szczyt – nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej 9.1.2 RPO Małopolska
12.06.2017 30.06.2017 ECDL e-Citizen  (N i U) Ośrodek SzkolenAktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskimiowy przy Boss Komputer 8.2 RPO Małopolskie
08.06.2017 31.12.2017 ECDL PTI STANDARD  (N i U) „Kurs komputerowy z egzaminem ECDL” brak
08.06.2017 31.12.2017 ECDL STANDARD (N i U) Nasza Jakość- Twoja szansa-kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego 11.2.1 RPO Śląskie
08.06.2017 30.09.2019 ECDL PROFILE (N i U) Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces 12.4.0. RPO Lubelskie
07.06.2017 30.04.2018 ECDL Profile DIGCOMP 12,  ECDL Profile S4, S5, S6  (N i U) Cyfrowa Szkoła Sukcesu – rozwój oferty kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu RPO Dolnośląskie
01.06.2017 31.08.2017 ECDL PROFILE (B4,S1) (N i U) Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż z województwa mazowieckiego 1.2.1 POWER
01.06.2017 31.12.2017 ECDL BASE (N i U) Przez aktywność do zatrudnienia 7.1 RPO Podkarpackie
31.05.2017 30.06.2017 ECDL BASE (N i U) „Szkoła na miarę XXI wieku” RPO Warmińsko- Mazurskie
01.06.2017 30.06.2017 ECDL BASE (N i U) Niepełnosprawni na start 7.1 RPO Podkarpackie
31.05.2017 31.12.2017 ECDL BASE (N i U) Samodzielnie w przyszłość 9.2.1 RPO Kujawsko-Pomorskie
31.05.2017 31.12.2017 ECDL e-urzędnik,ECDL e-nauczyciel (N i U) Wzmocnienie kształcenia zawodowego kluczem do sukcesu na rynku pracy 10.4.4 RPO Dolnośląskie
30.05.2017 31.12.2017 ECDL BASE (N i U) Nowy start bez barier 1.3.1 POWER
30.05.2017 30.06.2017 ECDL BASE (N i U) Nauka, praktyka, zawód, praca 11.3 RPO Łódzkie
25.05.2017 31.01.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 5 (N i U) Niepełnosprawni na start 8.10.0 RPO Zachodniopomorskie
29.05.2017 30.04.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Z ICT za pan brat 10.2 RPO Mazowieckie
25.05.2017 31.12.2017 ECDL BASE , e-Citizen (N i U) NEED zamiast NEET – Lubuskie! 1.2.2 POWER
29.05.2017 01.02.2018 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja osób bezrobotnych z niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego szansą na podniesienie kwalifikacji i powrót na rynek pracy 7.1.3 RPO Śląsk
29.05.2017 30.09.2017 ECDL BASE (N i U) Z widokiem na dobra przyszłość 7.1.3 RPO Śląsk
29.05.2017 30.06.2017/td> ECDL BASE (N i U) Szansa na aktywizację 9.1 RPO Lubelskie
24.05.2017 31.12.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Zdobądź e-umiejętności 10.3 RPO Dolnośląskie
22.05.2017 30.06.2017 ECDL PROFILE (N i U) brak brak
22.05.2017 31.12.2017 ECDL STANDARD (N i U) Kwalifikacje na miarę potrzeb 1.2.1 POWER
18.05.2017 31.10.2017 ECDL BASE (N i U) O krok do przodu 9.1.6 RPO Śląskie
18.05.2017 30.06.2017 e-Citizen (N i U) brak brak
18.05.2017 25.12.2017 Profile Digcomp 16 (N i U) Język Angielski i komputer – mówię i rozumiem! 10.3 RPO Dolnośląskie
24.04.2017 30.06.2017 ECDL BASE (N i U) Aktywizacja-Integracja-Zmiana 9.1 RPO Mazowieckie
15.05.2017 31.12.2017 ECDL BASE (N i U) Kwalifikacje szansą na zatrudnienie 7.1 RPO Podkarpackie
15.05.2017 30.06.2017 e-Citizen (N i U) Kus komputrowy ECDL e-Citizen wraz z egzaminem certyfikującym 9.1 RPO Śląskie
15.05.2017 31.12.2018 ECDL BASE (N i U) Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość 9.4 RPO Podkarpackie
11.05.2017 30.11.2017 ECDL BASE (N i U) PARA – partnerstwo, animacja, rozwój, aktywizacja 9.1.1 RPO Łódzkie
11.05.2017 28.02.2018 ECDL PROFILE (B1, B3) (N i U) Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki 7.1.3 RPO Śląsk
11.05.2017 30.06.2018 ECDL BASE (N i U) Dzieciaki Bystrzaki brak
11.05.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE (S2,S3,A2, e-U) lub (S5,S7,A1) (N i U)) Uni-Komp-As 3.1 POWER
05.05.2017 30.06.2017 ECDL BASE (N i U) AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO 11.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
24.04.2017 31.05.2017 ECDL ADVANCED (N i U) Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej 7.3.2 RPO Wielkopolska
05.05.2017 30.08.2017 ECDL PROFILE (B1-B4) (N i U) Najpierw szkolenie a później zatrudnienie 1.2.2 POWER
05.05.2017 30.08.2017 ECDL PROFILE (3/4 ECDL BASE) (N i U) Po prostej LINII – od szkolenia do podjęcia zatrudnienia 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
24.04.2017 30.04.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 4 (N i U) Kompetencje językowe i TIK dla Wielkopolan 8.2 RPO WLKP
17.05.2017 30.11.2017 ECDL BASE (N i U) Kreator możliwości 8.3.4 RPO Świętokrzyskie
02.05.2017 30.05.2017 ECDL Profile (N i U) ECDL BASE (N i U) 5.2.2 RPO Pomorskie
25.04.2017 31.12.2017 ECDL STANDARD (N i U) Kierunek aktywizacja 6.2 RPO Wielkopolskie
21.04.2017 31.12.2017 ECDL Profile (N i U) Wrocław miastem @ktywnych 9.1 RPO Dolnyśląsk
24.04.2017 30.06.2017 ECDL BASE (N i U) Aktywne perspektywy 8.2 RPO Małopolska
20.04.2017 28.02.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N i U) Po 50 roku klikanie? Z nami to nie jest duże wyzwanie! 8.2 RPO Zachodniopomorskie
20.04.2017 31.12.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N i U) Akademia kompetencji językowych i cyfrowych dla dorosłych 10.2 RPO Mazowieckie
20.04.2017 30.09.2017 ECDL BASE (N i U) Akcja Aktywizacja – EFS 1.3.1 POWER
20.04.2017 28.02.2018 ECDL BASE (N i U) kompleksowa aktywizacja 9.1.2 RPO Małopolska
20.04.2017 28.02.2018 ECDL BASE (N i U) Wyklucz wykluczenie 9.1.2 RPO Małopolska
24.04.2017 10.05.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 6 (N i U) Aktywizacja osób o niskich kwalifikacjach z powiatu Bartoszyckiego 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
18.04.2017 30.06.2017 ECDL PTI STANDARD (N i U) Wsparcie w aktywnym starcie 1.2.1 POWER
07.04.2017 30.04.2018 ECDL BASE (N i U) APAP świętokrzyski – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych 1.2.1 POWER
06.04.2017 31.07.2017 ECDL BASE (N i U) Obudź swój potencjał – EFS 1.3.1 POWER
07.04.2017 30.04.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N i U) Młodzież NEET gotowa do działania 1.2.2 POWER
04.04.2017 31.12.2018 ECDL PROFILE, ECDL STANDARD Staże szansą na stabilizację 7.1 RPO Podkarpackie
03.04.2017 31.07.2017 ECDL BASE (N i U) Włącz się ! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach 9.1.6 RPO Śląskie
04.04.2017 28.02.2018 ECDL BASE i E-Citizen (N i U) OK – Ośrodek Kompetencji Cyfrowych 10.3 RPO Dolnośląskie
20.04.2017 30.10.2017 ECDL PROFILE (B1,B2,B3,S3) (N i U) Umiem więcej – mogę więcej 12.3 RPO Lubelskie
03.04.2017 31.03.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP Kompetencje drogą do pracy – bezpłatny kurs komputerowy lub języka angielskiego 10.2 RPO Mazowieckie
30.03.2017 31.05.2017 ECDL BASE (N i U) Nowe kwalifikacje – większe możliwości 1.2.2 POWER
30.03.2017 31.10.2018 e-Citizen (N i U) Profesjonalna Opiekunka 50+ 8.2.1 RPO Łódzkie
31.03.2017 31.12.2017 ECDL BASE N Zawodowa przyszłość w Twoich rękach 1.2.2 POWER
18.04.2017 30.06.2022 ECDL PROFILE (B4, A1, A2) (N i U) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim 8.4.1 RPO Lubuskie
29.03.2017 31.12.2017 ECDL e-Citizen (N i U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim 1.2.2 POWER
21.03.2017 31.12.2017 ECDL PTI STANDARD (N i U) Nowe kompetencje – dobry zawód. Aktywizacja osób defaworyzowanych na rynku pracy w woj. wielkopolskim 6.2 RPO Wielkopolskie
21.03.2017 31.12.2017 ECDL PTI STANDARD (N i U) Twoja szansa na karierę !!! 6.2 RPO Wielkopolskie
21.03.2017 31.12.2017 ECDL PTI STANDARD (N i U) Kierunek -> PRACA. Wsparcie aktywizacyjne dla biernych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego 6.5.0 RPO Zachodniopomorskie
20.03.2017 30.04.2018 ECDL STANDARD (N+U) Siła kompetencji 8.4.2 RPO Małopolskie
20.03.2017 31.07.2017 ECDL PROFILE (B1-B4,S3,S9) (N+U) Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić – szkolenia komputerowe dla osób po 50 roku życia 10.2 RPO Mazowieckie
21.03.2017 30.06.2018 ECDL BASE, ECDL PROFILE (S2,S4,S5) (U) Nauka, praktyka, zawód, praca 11.2 RPO Łódzkie
17.03.2017 30.06.2017 ECDL BASE (N) Najtrudniejszy pierwszy krok 6.1.2 Pomorskie
17.03.2017 30.09.2017 ECDL BASE, ECDL ADVANCED (N) Europejskie Wsparcie Młodych 1.2.1 POWER
17.03.2017 30.06.2017 ECDL BASE (N) Społecznie Aktywni! 6.1.2 RPO Pomorskie
15.03.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N+U) ECDL – stań się częścią społeczeństwa informatycznego 10.2 RPO Mazowieckie
07.03.2017 30.06.2018 e-Obywatel, ECDL PROFILE (B1-B4,S3) (N+U) Aktywuj się! 1.2 POWER
13.03.2017 31.12.2019 ECDL PTI STANDARD (N) STO Marzeń 3.2.1 RPO Pomorskie
17.03.2017 31.08.2018 ECDL PROFILE (B1,B3,B4,S2) (N) Wsparcie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców 5.2.2 RPO Pomorskie
06.03.2017 31.03.3018 ECDL PROFILE (N+U) Kompetencje cyfrowe dla Mazowsza 10.2 RPO Mazowieckie
06.03.2017 31.03.2017 e-Nauczyciel (N) Pobudzeni do działania przez TIK 2.2.1 RPO Warmińsko-Mazurskie
06.03.2017 30.06.2018 ECDL BASE (N) Naprzeciw zmianom 8.2 RPO Małopolska
02.03.2017 31.03.2017 ECDL BASE (N+U) ECDL BASE 5.2.2 RPO Pomorskie
01.03.2017 30.03.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 6 i e-Citizen (N) Od Bierności do aktywności – wzrost potencjału zatrudnieniowego biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich woj. mazowieckiego 8.2 RPO Mazowieckie
01.03.2017 31.12.2018 ECDL PROFILE (B2,B3,B4,S3) (U) Krok od sukcesu uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim 11.3 RPO Łódzkie
28.02.2017 31.03.2017 ECDL BASE (N+U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (III) 1.1.1 POWER
20.02.2017 30.11.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N) Mazowiecka cyfrowa wieś ze standardem DIGCOMP 10.2 RPO Mazowieckie
13.02.2017 28.02.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 6 (N+U) Aktywizacja zawodowa osób o niskich kwalifikacjach w gminie Choszczno 6.5.0 RPO Zachodniopomorskie
16.02.2017 30.04.2018 ECDL BASE (N) Adapter – szkolenia, staże, praca dla osób powyżej 29 roku życia 10.2 RPO Śląsk
16.02.2017 31.10.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N) Cyfrowy zawrót głowy 10.2 RPO Mazowieckie
16.02.2017 30.11.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N) TIK od laika do użytkownika 10.3 RPO Dolnośląskie
16.02.2017 28.02.2017 ECDL BASE (N+U) Akcja aktywizacja – YEI 1.3.2 POWER
27.02.2017 30.04.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N+U) Mazowiecka Akademia rozwoju kompetencji IV 10.2. RPO Mazowieckie
16.02.2017 30.04.2017 ECDL BASE (U) Gotowi do startu 9.1.6. RPO Śląskie
16.02.2017 28.02.2017 ECDL DIGCOMP 14 (N+U) Młodzież NEET chętna do działania 1.2.2 POWER
16.02.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 T (N) Komputer na wsi – rozwój kompetencji informatycznych na terenie mieszkańców Dolnego Śląska 10.3 RPO Dolnośląskie
14.02.2017 31.03.2017 ECDL PROFILE (B1,B4, S2) (N) W drodze do zatrudnienia – kompleksowe wsparcie osób bez pracy 8.2. RPO Małopolska
13.02.2017 31.03.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 2 (N) Wsparcie osób berobotnych poprzez organizację szkoleń z zakresu TIK 8.2 RPO Wielkopolskie
03.02.2017 31.10.2017 ECDL BASE (N+U) Młodzi niepełnosprawni – wzór aktywności zawodowej 1.2.2 POWER
08.02.2017 17.03.2017 e-Citizen, ECDL BASE, S6 (N+U) Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego 6.1.2 RPO Pomorskie
08.02.2017 28.02.2017 ECDL BASE (N+U) Aktywność szansa na zmianę 6.1.2 RPO Pomorskie
06.02.2017 31.03.2017 ECDL BASE (N) Moja zmiana na lepsze 10.2.1 RPO Świętokrzyskie
01.02.2017 31.08.2017 ECDL BASE (N+U) Akademia Aktywności 8.2. RPO Małopolska
27.01.2017 30.06.2018 ECDL BASE (N) Rozwój i praca – aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia 8.2 RPO Małopolska
26.01.2017 30.09.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 2 oraz ECDL PROFILE DIGCOMP 5 (N) Animator Pracy – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w wieku 30+ z woj. małoplskiego 8.2. RPO Małopolska
25.01.2017 31.12.2017 ECDL BASE (N+U) Cyfrowy świat – cyfrowi obywatele 10.2 RPO Mazowieckie
24.01.2017 28.02.2017 ECDL PROFILE (B3) (N+U) Warszawa bez ograniczeń 1.2.1 POWER
11.01.2017 31.10.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N) E-Umiejętności – wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w finansach i księgowości dla osób powyżej 50 roku życia 8.10 RPO Zachodniopomorskie
11.01.2017 30.11.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N) Mazowiecka cyfrowa wieś ze standardem DIGCOMP 10.2. RPO Mazowieckie
23.02.2017 31.10.2017 ECDL e-Citizen (N+U) TIK i języki obce – kompetencje przyszłości 8.2 RPO WLKP
19.01.2017 31.12.2017 ECDL PROFILE DIGCMOP 14 T i A (N) Klucz do kompetencji cyfrowych i językowych osób o niskich kwalifikacjach 10.2 RPO Mazowieckie
20.01.2017 28.02.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N+U) Zwiększenie kompetencji TIK osób 50+ o niskich kwalifikacjach w powiatach międzychodzkim, chodzieskim, grodziskim i wolsztyńskim 8.2 RPO WLKP
17.01.2017 30.06.2017 ECDL BASE (N+U) POWER na start 1.2.1 POWER
20.01.2017 28.02.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N) Młodzi NEET-owcy gotowi do działania 1.2.2 POWER
17.01.2017 30.06.2017 ECDL BASE (N+U) Wsparcie osób młodych 1.2.1 POWER
16.01.2017 31.07.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 5 (N+U) Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 50+ 8.2 RPO Mazowsze
13.01.2017 31.07.2018 ECDL PTI STANDARD (N) Od zwolnienia do zatrudnienia 10.2 RPO Lubelskie
10.01.2017 30.09.2017 ECDL BASE (N) Chcę pracować – projekt aktywizacyjny dla osób po 30 roku życia 8.4 RPO Małopolska
09.01.2017 30.04.2017 ECDL DIGCOMP 8 (N) Postaw na kwalifikacje i doświadczenie 1.2.2 POWER
09.01.2017 30.09.2017 ECDL PROFILE (N) Nowe szanse na zatrudnieni osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w woj. śląskim 7.1.3 RPO Śląsk
09.01.2017 30.04.2017 ECDL DIGCOMP 8 (N) Kurs na karierę – kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy 1.2.2 POWER
09.01.2017 28.02.2018 ECDL BASE (N) CIS MEA – Aktywna Integracja 9.1.2. RPO Łódzkie
30.12.2016 31.01.2017 ECDL DIGCOMP 14 (N+U) Inwestycja młodych w przyszłość 1.2.2 POWER
30.12.2016 31.01.2017 ECDL DIGCOMP 14 (N+U) Młodzież NEET gotowa do działania 1.2.2 POWER
30.12.2016 31.10.2017 ECDL PROFILE (5 egzaminów z puli podstawowej) (N) Młodzi-Aktywni 1.2.2 POWER
29.12.2016 31.01.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N) Młodzi NEET-owcy gotowi do działania 1.2.2 POWER
29.12.2016 31.05.2017 ECDL BASE (N) Akcja aktywizacja – YEI 1.3.2 POWER
29.12.2016 31.05.2017 ECDL BASE (N) Akcja aktywizacja – EFS 1.3.1 POWER
27.12.2016 31.03.2017 ECDL BASE (U) Akcja Aktywizacja – YEI PUBLICITE
21.12.2016 13.01.2017 e-Citizen (N+U) By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej 9.1.6 RPO Śląsk
08.11.2016 31.10.2017 e-Citizen (U) Certyfikowane kompetencje komputerowe 8.1 RPO Zachodniopomorskie
08.11.2016 31.01.2017 ECDL BASE (U) Obudź swój potencjał – YEI 1.3.2 POWER
07.11.2016 30.06.2017 ECDL PROFILE (N) Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy 10.2 RPO Lubelskie
02.12.2016 31.03.2017 IT security, WebEditing (U) Zaprojektuj swoją przyszłość 2.2.1 RPO RPO Warmińsko-Mazurskie
01.11.2016 31.07.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N) I Ty na kursie ICT 10.2 RPO Mazowieckie
01.11.2016 31.07.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N) I Ty na kursie ICT 10.2 RPO Mazowieckie
08.11.2016 28.02.2018 ECDL DIGCOMP 8 (N) Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki 8.2 RPO Małopolska
08.11.2016 31.03.2017 ECDL DIGCOMP 8 (N) W drodze do zatrudnienia – kompleksowe wsparcie osób bez pracy 8.2 RPO Małopolska
30.11.2016 30.04.2018 ECDL PROFILE DIGCOMP 14T/A, ECDL PROFILE DIGCOMP 16T/A (N+U) Mazowiecki start w przyszłość – podniesienie kompetencji TIK w regionie 10.2 RPO Mazowieckie
29.11.2016 31.12.2017 ECDL PROFILE (PTI STANDARD +A1) (N) Nowy Start – wsparcie śląskiej młodzieży 1.2.1 POWER
06.11.2016 31.12.2016 ECDL BASE (N) Obudź swój potencjał – YEI 1.3.2 POWER
06.11.2016 31.12.2016 ECDL BASE (U) Obudź swój potencjał – EFS 1.3.1 POWER
08.11.2016 31.05.2017 ECDL BASE (U) ZSCL – Akademia nowoczesnego kształcenia 11.2.2. RPO Śląskie
16.11.2016 31.01.2019 ECDL BASE (U) Poszukuję specjalistów po UR, Szansa na sukces po UR 3.1 POWER
08.11.2016 31.12.2016 e-Citizen, ECDL BASE (N) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (II) realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych , Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (II), Aktywizacja Zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej z terenu powiatu limanowskiego , Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami w wieku 30 lat i więcej z terenu powiatu limanowskiego 8.2 RPO Małopolska
08.11.2016 30.06.2018 ECDL BASE (N) Naprzeciw zmianom 8.2 RPO Małopolska
08.11.2016 31.01.2018 ECDL BASE (N) Od Bierności do Aktywności 8.4 RPO Małopolska
14.11.2016 09.12.2016 ECDL BASE (U) brak 1.2.2 POWER
08.11.2016 31.12.2016 ECDL PROFILE DIGCOMP 2 (N) Wsparcie osób bezrobotnych poprzez organizację szkoleń z zakresu TIK 8.2 RPO Wielkopolska
08.11.2016 21.11.2016 ECDL BASE (N) Doradca klienta PUP Białystok
08.11.2016 21.11.2016 ECDL BASE (N) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (II) 1.1.1 POWER
08.11.2016 21.11.2016 ECDL BASE (N) Razem Przeciwko Ograniczeniom-Współpraca zapewni Pracę (II) 2.1 RPO Podlaskie
08.11.2016 30.04.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N+U) Wzmocnienie kompetencji kluczowych osób dorosłych w zakresie ICT 12.3 RPO Lubelskie
08.11.2016 31.10.2017 e-Citizen, ECDL BASE, ECDL PROFILE DIGCOMP 8 (N) Wyższe kwalifikacje – większe możliwości 8.2 RPO Wielkopolska
03.11.2016 31.12.2016 ECDL BASE (N+U) Obudź swój potencjał – EFS 1.3.1 POWER
08.11.2016 09.12.2016 ECDL BASE (N) Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
08.11.2016 09.12.2016 ECDL BASE (N) Młodzi i aktywni – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 życia 1.2.2 POWER
08.11.2016 31.01.2017 ECDL PTI STANDARD (N+U) Kierunek Praca 1.2.2 POWER
07.11.2016 31.03.2017 ECDL PROFILE DIGICOMP 16 (N) Dobra droga do pracy 9.1.0 RPO Lubelskie
06.12.2016 31.12.2016 ECDL BASE (N+U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (II) POWER
26.10.2016 28.02.2018 ECDL BASE (N) brak 8.2 RPO Mazowsze
25.10.2016 31.10.2017 ECDL PROFILE, ECDL PROFILE (N) Innowacyjne Mazowsze – nowoczesne techniki sprzedaży i zarządzania firmą 10.3.4 RPO Mazowsze
24.10.2016 30.06.2017 ECDL BASE (N+U) Inkluzja zawodowa – kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia 7.1.3 RPO Śląsk
24.10.2016 30.06.2017 ECDL BASE (N+U) Profesjonaliści w branży turystycznej 1.2.1 POWER
25.10.2016 31.08.2018 ECDL BASE i E-Citizen (N+U) Podnieś swoje kompetencje cyfrowe – to takie proste! 8.2 RPO Wielkopolska
17.10.2016 31.12.2016 ECDL BASE (U) Obudź swój potencjał – YEI 1.3.2 POWER
17.10.2016 31.03.2018 ECDL PROFILE (N+U) Cyfrowa Wielkopolska – podnosimy kompetencje TIK dla osób pracujących 8.2 RPO WLKP
06.10.2016 30.10.2016 e-Nauczyciel (N) e-Nauczyciel Krajowy Fundusz Szkoleniowy
10.10.2016 19.12.2016 ECDL PROFILE / PTI STANDARD (N) KURS KOMPUTEROWY z EGZAMINEM ECDL RPO Kujawsko-Pomorskie
26.09.2016 31.05.2018 ECDL BASE (N+U) Restart III – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia 8.2 RPO Małopolska
20.09.2016 31.12.2016 ECDL BASE (N+U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II) 1.1 POWER
22.09.2016 31.12.2016 ECDL BASE (N) Gwarancja dla młodzieży (tytuł projektu – Obudź swój potencjał – EFS) 1.3.1 POWER
22.09.2016 31.12.2016 ECDL BASE (N) Gwarancja dla młodzieży (tytuł projektu – Obudź swój potencjał – YEI) 1.3.2 POWER
19.09.2016 31.10.2016 ECDL PROFILE (N) Oda do młodości 1.2.1 POWER
15.09.2016 30.12.2017 ECDL DIGICOMP 16 (N+U) Akademia ICT 12 RPO Lublin
09.09.2016 30.06.2018 ECDL PROFILE (N+U) E-Kompetencje drogą do rozwoju personalnego 8.2 RPO Wielkopolska
09.09.2016 31.01.2018 ECDL PROFILE i ECDL BASE (N+U) Certyfikowane szkolenia informatyczne dla mieszkańców wielkopolskiego 8.2 RPO Wielkopolska
08.09.2016 31.12.2016 ECDL BASE (N) Moja przyszłość – Mój wybór – Mój sukces 1.2 POWER
12.09.2016 31.05.2017 ECDL PROFILE (N) Wielkopolska Akademia Kompetencji Cyfrowych 8.2 RPO Wielkopolska
08.09.2016 30.06.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 6 (N) Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski 8.2 RPO Wielkopolska
31.08.2016 30.11.2016 ECDL STANDARD (N+U) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (II) 1.1.1 POWER
31.08.2016 31.12.2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 6 (N+U) DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE – PRACA. Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu 1.2.2 POWER
31.08.2016 30.04.2017 ECDL PROFILE (N+U) Kompetencje cyfrowe dla NEET 1.2.1 POWER
30.08.2016 30.09.2016 ECDL BASE (N+U) Akademia Aktywności 8.2 RPO Małopolska
23.08.2016 31.07.2017 S4, S6, e-Citizen (N) Indywidualna Aktywizacja Zawodowa 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
24.08.2016 30.04.2017 ECDL PTI STANDARD (N) Dzięki EFS znalazł/am/em swoje miejsce na rynku pracy 10.2 RPO Warmińsko-Mazurskie
22-08-2016 31-03-2018 ECDL PROFILE  (N) Akademia pozytywnej zmiany 1.2.2 POWER
03-08-2016 30-04-2017 ECDL PROFILE (N) Nowe kwalifikacje drogą do zatrudnienia 1.2 POWER
01-08-2016 30-06-2017 ECDL PROFILE (N) Udany start!!! 1.2 POWER
29-07-2016 31-01-2017 ECDL BASE i e-Citizen (N) Klucz do kompetencji cyfrowych 8.2 RPO Wielkopolska
27-07-2016 31-08-2016 ECDL BASE aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim II 8.1 RPO Małopolskie
13-07-2016 31-12-2016 ECDL PROFILE (N) Skierujmy się na pracę – Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych 1.2.1 POWER
03-08-2016 25-07-2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 6 (N) Język obcy i komputer – mówię i rozumiem! 8.2 POWER
11-07-2016 31-01-2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 8 (N) Akademia @ktywności – szkolenie komputerowe dla osób w wieku 50 lat i więcej 8.2 RPO Wielkopolska
08-07-2016 31-07-2016 ECDL PROFILE (N) Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów 3.1 POWER
06-07-2016 30-08-2016 ECDL BASE (N) Mama nie sama 9.1 RPO Mazowsze
04-07-2016 31-07-2016 e-Citizen (N) Droga do zmiany – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 9.1.6 RPO Śląskie
27-06-2016 09-08-2016 ECDL PROFILE STANDARD (N) Zwiększenie szansa na zatrudnienie w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawski (II) 9.2 RPO Podkarpackie
26-07-2016 09-08-2016 ECDL PROFILE STANDARD (N) Zwiększenie szansa na zatrudnienie w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawski (II) 9.2 RPO Podkarpackie
27-06-2016 31-05-2017 ECDL BASE (N) Młodzi – aktywni, gotowi do startu, start! 1.2.2 POWER
27-06-2016 30-06-2017 ECDL BASE (N) Młodzi zawodowi 1.2.2 POWER
27-06-2016 01-07-2016 ECDL PROFILE STANDARD (N) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II) 1.1.1 POWER
27-06-2016 31-07-2017 ECDL BASE (N) Akademia Umiejętności Językowych i Komputerowych 8.2 RPO Wielkopolska
28-06-2016 28-07-2016 ECDL PTI STANDARD (N)
21-06-2016 28-02-2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 4 (N) System ICT w placówce służby zdrowia? Dla mnie to żaden problem 8.2 RPO Wielkopolska
24-06-2016 30-04-2017 ECDL BASE (N+U) KOMPuterowe KOMPetencje 8.2 RPO Wielkopolska
20-06-2016 31-12-2016 ECDL PTI STANDARD (N) Kompleksowe wsparcie gwarancją aktywności 1.2.1 POWER
13-06-2016 28-02-2017 ECDL DIGCOMP 14 (N) „Zwiększenie kompetencji cyfrowych u osób 50+ o niskich kwalifikacjach potwierdzone certyfikatem ECDL z wybranych powiatów WLKP” 8.2 RPO Wielkopolska
01-06-2016 14-06-2016 ECDL BASE (N) Umowa nr 09/2016/EFS 9.1.6 RPO Śląsk
21-06-2016 30-09-2016 ECDL PROFILE DIGCOMP 8 (N) Kompetencje Cyfrowe Kluczem do Sukcesu 8.2 RPO Wielkopolska
01-06-2016 28-02-2017 ECDL BASE (N) „e-umiejętności – poznaj nowe możliwości” 8.2 RPO Wielkopolska
01-06-2016 28-02-2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N) „Zwiększenie kompetencji TIK osób 50+ o niskich kwalifikacjach w powiatach międzychodzkim 8.2 RPO Wielkopolska
01-06-2016 05-08-2016 ECDL PROFILE/ PTI STANDARD KURS KOMPUTEROWY z EGZAMINEM ECDL POWER / RPO Kujawsko-Pomorskie / Fundusz Pracy
11-05-2016 30-06-2016 ECDL BASE (N) Wsparcie osób berobotnych poprzez organizację szkoleń z zakresu TIK 8.2 RPO Wielkopolska
01-08-2016 31-08-2016 ECDL BASE (N) Wsparcie osób berobotnych poprzez organizację szkoleń z zakresu TIK 8.2 RPO Wielkopolska
09-05-2016 30-06-2017 ECDL BASE i ECDL PROFILE (N+U) St@rt – kompetencje TIK dla mieszkańców Wielkopolski 8.2 RPO Wielkopolska
22-04-2016 26-04-2016 ECDL BASE (N) Umowa nr 12/2016 z PUP w Oleśnicy PFRON
19-04-2016 30-09-2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 6 (N) Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy Fundusz Azylu Migracji i Integracji
16-04-2016 20-06-2016 ECDL PROFILE STANDARD (N) Ja=Sukces 9.1 RPO Śląskie
06-04-2016 31-07-2017 ECDL PROFILE DIGCOMP 5 i 6 (N+U) Kompetencje Cyfrowe na Tak 8.2 RPO Wielkopolska
06-04-2016 28-02-2017 ECDL BASE (N+U) ECDL BASE – Cyfrowe wsparcie dla Wielkopolski 8.2 RPO Wielkopolska
16-03-2016 14-01-2017 ECDL PROFILE  DIGCOMP 6 (N+U) KRUK – Kompleksowy Rozwój Umiejętności Komputerowych 8.2 RPO Wielkopolska
16-03-2016 31-05-2016 e-Nauczyciel (N) projekt e-Nauczyciel
16-03-2016 31-05-2016 e-Nauczyciel (N) projekt e-Nauczyciel
17-11-2015 30-11-2015 Base (N) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (I) POWER
19-10-2015 30-11-2015 Base (N) „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I)” POWER
13-10-2015 30-11-2015 Base (N) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I)” POWER


PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013

Data rozpoczęcia projektu Data wygaśnięcia projektu Certyfikacja Nazwa projektu POKL
21-12-2015 31-12-2015 e-Citizen Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim 8.1
27-11-2015 31-12-2015 Zarządzanie projektami (N) Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
20-11-2015 04-12-2015 PTI Standard (N) Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim 8.1.
17-11-2015 10-12-2015 CAD (U) Profesjonalne Kadry Polskiej Energetyki 4.1.2
12-11-2015 12-12-2015 e-Citizen (N+U) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka 8
10-11-2015 31-12-2015 CAD (U) Era inżyniera – pewna lokata na przyszłość 4.1.2
10-11-2015 31-12-2015 PTI Standard (N) Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) – MANIA PRACOWANIA 8.1
10-11-2015 31-12-2015 Base (N) Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (I) – Kierunek Praca 8.1
06-11-2015 30-11-2015 Base (N) „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (I)” 8.1
10-12-2015 19-12-2015 Base (N) „Szybki start” 9,6,2
27-10-2015 30-10-2015 Base (N) Aktywizacja ludzi młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim 1.1.2
22-10-2015 22-11-2015 Base (N)
15-10-2015 31-12-2015 WEB Editing (N) CAD (N)+egz. Porawkowe „Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych” 9.6.2
01-10-2015 10-11-2015 Start (N) Zaprogramuj swój sukces 9.6.2
30-09-2015 30-11-2015 Start (N) Pracownik z certyfikatem ECDL na wagę złota 9.6.2
30-09-2015 30-11-2015 Start (N) Okno na przyszłość – kursy jęz. Angielskiego oraz szkolenia komputerowe 9.6.2
29-09-2015 30-11-2015 Base (N) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim 1.1.2
01-10-2015 31-12-2015 Start (N) Centrum Aktywnych 7.2.1
22-09-2015 31-10-2015 Start (N) „ECDL na 5.0+” 9.6.2
22-09-2015 31-10-2015 Start (N) „ECDL na 5.0+” 9.6.2
21-09-2015 31-10-2015 Start (N) „Nowe jutro – nowa szansa” 9.6.2
21-09-2015 31-10-2015 Start (N) „Nowe jutro 50+” 9.6.2
31-08-2015 30-09-2015 Start (N+U) Certyfikat ECDL kluczem do społeczeństwa informacyjnego 9.6.2
24-08-2015 15-09-2015 e-Clerk (N) Elektroniczny urząd-współczesny obywatel 5.2.1
19-08-2015 30-09-2015 Start (N) ECDL podstawą w zinformatyzowanym świecie 9.6.2
19-08-2015 31-08-2015 Core (N+U) Nowe kompetencje nową szansą 8.1.1
05-08-2015 31-10-2015 Start, Core (N) Pełnosprawni na rynku pracy 7.4.
03-08-2015 31-10-2015 Start (N) Z komputerem na TY – kursy przygotowujące do egzaminu ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego 9.6.2
27-07-2015 31-12-2015 Base (N) ECDL – na dobry początek! 9.6.2
21-07-2015 31-08-2015 Base (N) Podnieś kompetencje na Mokotowie 9.6.2
20-07-2015 30-11-2015 Stsrt (N+U) + egz. Poprawkowe ECDL Base, bazą Twojej wiedzy 9.6.2
13-07-2015 31-07-2015 CAD (U) Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH-kierunki zamawiane 4.1.2
08-07-2015 30-09-2015 ECDL Start (N+U) Zainwestuj w siebie 9.6.2
01-07-2015 31-08-2015 ECDL Start (N) Program bezpłatnych szkoleń ECDL dla Rad Osiedlowych 9.6.2
22-06-2015 30-06-2015 e-Urzędnik (N) Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji III 9.6.2
16-06-2015 20-07-2015 e-Citizen (U) Droga do sukcesu 9.1.2
28-05-2015 30-10-2015 e-Citizen (N) Podnieś kwalifikacje i pozostań aktywny 6.1.1
28-05-2015 30-06-2015 Core (N) Aktywność szansą dla młodych 6.1.1
26-05-2015 31-12-2015 Base (U) Nasz Przyjaciel Robot – Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjalistów 9.1.2
25-05-2015 30-11-2015 Base, Core (N) Certyfikuj swoje umiejętności 9.6.2
21-05-2015 30-06-2015 Start (N) Nowe umiejętności – nowe możliwości 9.6.2
21-05-2015 30-06-2015 Start i Core (N) + egz. poprawkowe Akademia kompetencji ICT na Mazowszu 9.6.2
15-05-2015 30-06-2015 e-Citizen (N) Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonwania w szkole XXIw. 9.4
15-05-2015 31-12-2015 Start, Core (N) e-Umiejętności 9.6.2
06-05-2015 31-07-2015 Start (N) Z niepełnosprawnością na rynku pracy 6.1.1
04-05-2015 30-06-2015 Start (U i N) Zainwestuj w wiedzę 9.6.2
30-04-2015 31-12-2015 Start, Core (N) e-Kompetentni 9.6.2
21-04-2015 30-06-2015 Core, Start (N) Znajomość komputera podstawą zatrudnienia 9.6.2
21-04-2015 31-07-2015 Core, Start (N) Kompetencje ICT gwarancją lepszego zatrudnienia 9.6.2
13-04-2015 31-12-2015 Base, PTI Stanadrd (N) KOMpetentni 9.6.2
09-04-2015 31-12-2015 Base (N) + egz. poprawkowe Komputer moje okno na świat – kursy ECDL Base dla osób niepełnosprawnych 9.6.2
09-04-2015 31-12-2015 Core (N) + egz. poprawkowe ECDL Core – kursy komputerowe z certyfikatem 50+ 9.6.2
24-03-2015 30-06-2015 Start (N) Młodzi na start 6.1.1
20-03-2015 30-06-2015 CAD (N) + egz. poprawkowe Kształcić się z nami w branży mechanicznej 9.6.1
20-03-2015 20-04-2015 Core (N) Rozwój zasobów ludzkich Przedszkola muzycznego Piano w Człuchowie 8.1.1
16-03-2015 30-06-2015 Start (U) + egz. popr. Moja wiedza – mój sukces zawodowy 9.2
04-03-2015 19-06-2015 e-Urzędnik (U i N) e-Urząd, e-Patent, e-Usługi 5.2.1
27-02-2015 31-07-2015 Base i Core (U i N) Egzaminy ECDL
27-02-2015 31-07-2015 Base i Core (U i N) Egzaminy ECDL
26-02-2015 20-06-2015 Base (U i N) Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji III 9.6.2
26-02-2015 06-03-2015 Base (U) Podkarpacie stawia na zawodowców 9.2
25-02-2015 31-12-2015 Base i Core (U i N) Zwiększenie kompetencji ICT Twoją szansą 9.6.2
25-02-2015 31-07-2015 Base i Core (U i N) Komputer przejmij ster 9.6.2
18-02-2015 30-06-2015 e-Citizen (U I N) Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie 2.1
09-02-2015 30-06-2015 Start (N) + karty plastikowe OFFICE – kursy obsługi programów biurowych 9.6.2
04-02-2015 30-06-2015 Base (U i N) + egz. poprawkowe Nowe kompetencje 9.6.2
04-02-2015 30-06-2015 Base (U i N) + egz. poprawkowe Mazowiecka akademia umiejętności 9.6.2
28-01-2015 23-04-2015 e-Urzędnik (N) Urzędy Powiatu Żnińskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców 5.2.1
11-02-2015 30-06-2015 Web Editing (N) Liderzy Handlu
20-01-2015 31-07-2015 Core (U i N) Lubelskie centrum umiejętności komputerowych – ECDL Core 9.6.2
15-01-2015 30-01-2015 Start (N) Dojrzali i aktywni 6.1.1
14-01-2015 31-07-2015 Core (U) Szkoły dobrych umiejętności 9.2
14-01-2015 30-05-2015 WebStarter (U) Akademia młodego zawodowca 9.2
13-01-2015 31-12-2015 Start, Core, Base, egz. poprawkowe Egzaminy ECDL
13-01-2015 30-06-2015 Start (N) Poznaj tajniki obsługi komputera 9.6.2
09-01-2015 30-04-2015 Start (N) Rozwój przez zmianę kwalifikacji zawodowych 8.1.2
09-01-2015 30-09-2015 CAD (N) ECDL CAD – nowe kwalifikacje w pracy. Szkolenia ICT dla mieszkańców Mazowsza 9.6.2
08-01-2015 30-04-2015 Start (U) Równi na rynku pracy i Pomysł na siebie
08-01-2015 10-02-2015 WebStarter (U) Staż – praca – kariera 9.2
08-01-2015 28-02-2015 Start i Core (N) Europejski poziom II 9.6.2
07-01-2015 30-06-2015 Start (N) Czas na kompetencje 9.6.2
07-01-2015 30-06-2015 Start (N) Młodzi wykwalifikowani na śląskim rynku pracy 6.1.1
05-12-2014 31-05-2015 Start (N) Gwarancje dla młodzieży – Równi na rynku pracy
05-12-2014 31-12-2014 Start (N) Gwarancje dla młodzieży – Pomysł na siebie
23-12-2014 15-02-2015 Advanced, WebStarter (U) Mam zawód – mam pracę w regionie 9.2
23-12-2014 31-07-2015 Base i Core (U i N) ECDL przejmij ster 9.6.2
22-12-2014 31-05-2015 Start (N) Lubelska Kuźnia ICT 9.6.2
19-12-2014 31-12-2014 Advanced (U) Mój cel – PRACA 6.1.1
18-12-2014 28-02-2015 Start (N) + egz. poprawkowe Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 9.6.2
12-12-2014 31-12-2014 Start (N) Kompetencje ICT dla osób 50+ 9.6.2
12-12-2014 31-12-2014 Start, e-Citizen (N) Kompetencje ICT dla osób dorosłych 9.6.2
12-10-2014 30-06-2015 Base (N) Budujemy potencjał kadrowy Gminy Wołomin – certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe 9.6.2
08-12-2014 30-06-2015 Start, Core (N) Komputer bez tajemnic 9.6.2
04-12-2014 30-04-2015 Advanced (N) – 225 egz. Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii – NITKA 4.3
02-12-2014 31-12-2014 Start (N) Pomysł na siebie
02-12-2014 31-01-2015 Start (N) Równi na rynku pracy
02-12-2014 30-03-2015 Start i Core (U i N) e-Kompetentni 9.6.2
02-12-2014 30-06-2015 Base (U i N) KLIK – Mazovia – KLIK 9.6.2
25-11-2014 31-05-2015 Start (N) Nowe kompetencje nowe szanse 9.6.2
01-12-2014 30-06-2015 Base (N) Z komputerem na 50+ 9.6.2
19-10-2014 30-06-2015 Base i e-Urzędnik (N) Mazowiecki e-Urzędnik 9.6.2
25-11-2014 16-12-2014 CAD (U) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 9.2
25-11-2014 30-05-2015 Start (U) Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe 9.2
21-11-2014 30-06-2015 Start i Core (U i N) Drogowskaz – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn 7.2.1
21-11-2014 28-02-2014 Core (N) Volvo i Honda wyprzedzają konkurencję 8.1.1
18-11-2014 30-06-2015 Base (N) Bez barier 7.2.1
18-11-2014 30-09-2015 Start/Base (U i N) ECDL Start dla mazowieckich kadr 9.6.2
17-11-2014 30-04-2015 Start (U i N) Równi na rynku pracy 1.3.3
17-11-2014 30-04-2015 Start (U i N) Pomysł na siebie 1.3.3
14-11-2014 30-04-2015 WebStarter (U i N) 50+ W cyfrowym świecie 9.6.2
14-11-2014 30-04-2015 Core (N) Nowe szanse na zatrudnienie 8.1.2
14-11-2014 31-12-2014 Start (U) Klucz do kariery 9.2
12-11-2014 15-12-2014 Start (U i N) Aktywni bez barier. Kompleksowe wsparcie dla osób pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim w woj. lubelskim 6.1.1
12-11-2014 30-06-2015 Start i Core (N) Pracownik z certyfikatem ECDL na wagę złota 9.6.2
06-11-2014 30-06-2015 Start i Core (N) Miasto Poznań 9.6.2
06-11-2014 30-06-2015 Start (U i N) + karty plastikowe Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku 9.6.2
05-11-2014 30-06-2015 Start (U i N) + karty plastikowe Centrum Języków Obcych Izabela Szydło 9.6.2
05-11-2014 31-05-2015 Start (U i N) + egz. poprawkowe Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy Pleszew 1.3.3
31-10-2014 30-06-2015 Start i Core (N) IT Config Sp. z o.o. 9.6.2
31-10-2014 30-06-2015 Start i Core (N) IT Config Sp. z o.o. 9.6.2
31-10-2014 30-06-2015 Base (N) IT Config Sp. z o.o. 9.6.2
30-10-2014 30-11-2014 e-Citizen (N) Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu
29-10-2014 31-12-2014 Start (N) + karty Eurobook.pl Sp. z o.o 9.6.2
27-10-2014 31-10-2015 Start (U i N) Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak 9.6.2
23-10-2014 20-11-2014 Start (N) Fabryka Talentów Joanna Maciejewicz 8.1.1
21-10-2014 30-06-2015 Base (N) AkusticaMed Krystyna Gdela Biała-Podlaska 9.6.2
21-10-2014 31-05-2015 Start, Core (N) + karty Combidata Poland Sp. z o.o. 9.6.2
21-10-2014 31-12-2015 Start (N) Altkom Akademia S.A. 9.6.2
21-10-2014 31-12-2015 Start, Core, e-Citizen (N) Centrum Edukacyjne Żelazna 9.6.2
21-10-2014 31-12-2015 Start (N) Centrum Edukacyjne Żelazna 9.6.2
16-10-2014 30-10-2014 Start (N) Agencja Centrum Kształcenia i Doskonalenia Sp. z o.o. 9.6.2
11-10-2014 30-06-2015 Start i Core (U i N) GATE Sp. Z O.O. Warszawa 9.6.2
10-10-2014 31-05-2015 Start (U i N) J&C Group Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz Gdynia 9.6.2
10-10-2014 30-06-2015 Start (U i N) Akcent Europa Ewa Sadowska 8.1.1
09-10-2014 30-06-2014 Szkolenie egzaminatorów ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych Grzegorz Michałowski 9.4
06-10-2014 31-03-2015 Base (N) Liga Obrony Kraju 7.2.1
03-10-2014 30-06-2015 Start i Core (N) Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z .o. 9.6.2
03-10-2014 30-06-2015 Start (N) Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych S.C. 8.1.1
02-10-2014 30-12-2012 Start (N) Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości 9.6.2
02-10-2014 31-10-2014 Start i Core (N) Pretender Adrian Wronka 9.6.2
02-10-2014 31-10-2014 Base (U) Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego Gorlice 9.2
01-10-2014 31-10-2014 Start (U i N) Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczności Wiejskiej „Wspólnota Puszczy” 9.5
25-09-2014 30-06-2015 Base (N) Akuctica Med. Gdela Krystyna 7.4
25-09-2014 30-06-2015 Start, Core (U i N) Business Center 1 Anna Kępka 9.6.2
25-09-2014 30-06-2015 Start, Core (U i N) Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia 9.6.2
25-09-2014 30-06-2015 Start, Advanced (N) Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius 9.6.2
25-09-2014 30-11-2014 Core (N) Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży 6.1.1
24-09-2014 31-12-2014 Core (U) + karty Zespół Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego Białystok 9.2
23-09-2014 07-11-2014 Start (N) The Challenge Group 6.1.1
22-09-2014 31-12-2015 Start, Core (N) Centrum Edukacyjne Żelazna 9.6.2
19-09-2014 30-06-2015 Start, Core (N) A-Trybut Polski HR S.A. 9.6.2
18-09-2014 31-01-2015 Core (N) Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka 9.6.2
28-08-2014 30-06-2015 Base (N) ECDL – nowy kierunek rozwoju zawodowego 9.6.2
26-08-2014 30-04-2015 Start (N), Core (N) ECDL – bądź częścią społeczeństwa informacyjnego 9.6.2
28-08-2014 30-09-2014 Start (N) Akademia kompetencji ICT na Dolnym Śląsku 9.6.2
20-08-2014 31-12-2014 Core (N) Z komputerem na Ty – kursy ECDL dla osób bezrobotnych 9.6.2
14-08-2014 30-11-2014 Core (N) + karty Zacznij od nowa 7.2.1
12-08-2014 31-05-2015 Base (N) Mazowiecka cyfrowa wieś 9.6.2
11-08-2014 30-06-2015 Start, Core, Web Editing, Profile (B1, B2, B4, S2, A2) (N) Szkolenia językowe i w zakresie ICT szansą na rynku pracy w województwie mazowieckim 9.6.2
06-08-2014 30-09-2014 Start (N) + egz. poprawkowe Oddolna inicjatywa lokalna mieszkańców gminy Chmielnik po 50-tym roku życia w zakresie podnoszenia kompetencji w obszarze ICT i języków obcych 9.5
06-08-2014 30-06-2015 Base (N) ECDL Base – kursy komputerowe z certyfikatem 9.6.2
01-08-2014 30-04-2015 Start (N) Sportowe ICT – rozwój umiejętności komputerowych i internetowych 9.6.2
04-08-2014 31-10-2014 Core (N) + karty Kompetencje kluczem do sukcesu
30-07-2014 31-03-2015 Start i Core (N) + karty plastikowe ERUDIO – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących 9.6.2
29-07-2014 30-09-2014 Start (N) + egz. poprawkowe Oddolna inicjatywa lokalna alkoholików po leczeniu przebywających w Ośrodku Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym w Janienie w gminie Busko-Zdrój 9.5
29-07-2014 31-01-2015 Core (N) Nowe możliwości 7.2.1
18-07-2014 30-06-2015 Start (N) Zaprogramuj swój sukces 9.6.2
16-07-2014 30-03-2015 Core (N) Akademia Kompetencji 9.6.2
15-07-2014 30-06-2015 Start (U i N) + egz. poprawkowe Pełnosprawni na olkuskim rynku pracy 7.2
10-07-2014 31-12-2014 Start (N) Program bezpłatnych szkoleń i certyfikacji ECDL dla ON 9.6.2
10-07-2014 31-12-2014 Base (N) Nowoczesny pracownik – szkolenia z zakresu ICT dla osób dorosłych 9.6.2
09-07-2014 30-06-2015 Start (N) ECDL Start 9.6.2
30-06-2015 31-12-2014 Start (N) Małopolski Uniwersytet Kompetencji – szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan 9.6.2
30-06-2014 30-07-2014 Start i Core (N) I Ty na kursie ICT 6.1.1
23-06-2014 14-08-2014 Start (N) + egz. poprawkowe Nowa szansa 7.2.1
27-06-2014 30-04-2015 Core (N) + egz. poprawkowe ECDL dla ambitnych 9.6.2
26-06-2014 30-09-2014 Core (U) Edukacja bez granic 9.2
25-06-2014 25-07-2014 Start (N) Nowe kompetencje 9.6.2
25-06-2014 30-12-2015 Start i Core (N) Dolnośląska Akademia ECDL dla 50+ 9.6.2
25-06-2014 30-12-2015 Start i Core (N) Dolnośląska Akademia ECDL dla 50+ 9.6.2
24-06-2014 30-06-2015 Core (N) Komputerowe prawo jazdy. Szkolenia ECDL Core dla mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego 9.6.2
24-06-2014 31-12-2014 Start i Advanced (N) Kursy ECDL z zastosowaniem pakieti Open Office 9.6.2
24-06-2014 31-03-2015 Start i Core (N) Program bezpłatnych szkoleń i certyfikacji ECDL dla Rad Osiedlowych 9.6.2
24-06-2014 31-03-2015 Base (N) Komputer moje okno na świat – kursy informatyczne dla osób niepełnosprawnych 9.6.2
23-06-2016 31-12-2014 Base (N) Fabryka Kompetencji – Język angielski i ICT z certyfikatem dla osób 50+ 9.6
23-06-2015 31-12-2014 Base (N) ECDL – druga młodość 9.6
23-06-2014 31-05-2015 Core (N) Projekt na miarę potrzeb – szkolenia komputerowe i językowe dla mazowieckich bezrobotnych 9.6.2
18-06-2014 30-06-2015 Start (U i N) Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu
18-06-2014 30-06-2014 Start (N) Pierwszy krok na ścieżce kariery
18-06-2014 30-06-2014 CAD (U) Na wysokich obcasach i w krawacie 9.2
13-06-2014 30-06-2014 Start (N) Certyfikowane szkolenia z języka angielskiego i Excela dla pracowników sektora MMŚP w Łódzkiem odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorstw 8.1.1
12-06-2014 30-06-2014 Core (N) Nie jest za póxno – dla mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka 9.5
02-04-2014 28-02-2015 Start i Core (N) Komputer i certyfikat ECDL – Twoja szansa na rynku 9.6.2
06-06-2014 30-06-2015 Start (N) Podniesienie kwalifikacji w zakresie ICT osób słabo wykształconych z terenu Dolnego Śląska 9.6.2
11-06-2014 30-06-2015 Core (N) Kształcenie w zakresie ICT – szansą rozwoju dorosłych osób z Dolnego Śląska 9.6.2
09-06-2014 31-12-2014 Start (N) Zinformatyzowanie 50+ – komputer oknem na świat 9.6.2
06-06-2014 31-12-2014 Start (U i N) ECDL Start dla mieszkańców powiatu zgierskiego 9.6.2
06-06-2014 31-12-2014 Start (U) Nowa szansa na sukces 9.1.2
06-06-2014 30-09-2014 Start (N) Zobaczyć przyszłość – certyfikowane szkolenia językowe i ICT dla osób z dysfunkcją wzorku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 9.6.2
04-06-2014 31-12-2014 Start (N) Program bezpłatnych szkoleń i certyfikacji ECDL dla kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu bądź wychowaniu dziecka 9.6.2
03-06-2014 30-06-2015 Start i Core (N) Podniesienie kompetencji osób dorosłych z powiatu grodziskiego w zakresie obsługi komputera i znajomości języka angielskiego 9.6.2
03-06-2014 31-12-2014 Start (N) + egz. poprawkowe Z komputerem na TY – kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa małopolskiego 9.6.2
03-06-2014 31-05-2015 Core (N) Nowe kompetencje 9.6.2
03-06-2014 31-12-2014 Start (N) Warsztat Umiejętności Komputerowych 9.6.2
10-03-2014 30-11-2014 Start (N) Nowe kompetencje 9.6.2
29-05-2014 30-06-2015 Start i Core (N) Okno na przyszłość – kursy jęz. Angielskiego oraz szkolenia komputerowe 9.6.2
28-05-2014 30-06-2014 Start (N) Kompetentni, profesjonalni, twórczy – doskoanlenie kadr oświatowych Powiatu Gryfickiego 9.4
28-05-2014 31-12-2014 Start i Core (U i N) Komputer Twoją Sz@nsą 9.6.2
27-05-2014 30-07-2014 Start (U) Szkoła równych szans 9.1.2
27-05-2014 31-12-2014 Start (U) Dobry start – kompleksowy program rozwojowy dla Technikum Budowy Maszyn im. Powstańców Śląskich w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim
27-05-2014 30-09-2014 e-Citizen (N) Biznes XXI wieku 8.1.1
22-05-2014 31-12-2014 Start (U i N) + karty Akademia 50 plus – szkolenia ICT i językowe dla osób po 50 roku życia 9.6.2
19-05-2014 14-09-2014 Core (N) + karty Kompetencje kluczem do sukcesu
19-05-2014 30-06-2015 Start i Core (U iN) ECDL podstawą w zinformatyzowanym świecie 9.6.2
16-05-2014 31-12-2014 Start (N) Nowe horyzonty – szkolenia komputerowe dla osób 50+ 9.6.2
16-05-2014 30-06-2015 Core (U) Moja przyszłość zaczyna się teraz 9.1.2
16-05-2014 30-11-2014 Core i Start (U i N) Certyfikat ECDL – Bądź częścią społeczeństwa informacyjnego 9.6.2
15-05-2014 30-06-2014 Core (N) + egz. poprawkowe On w ICT 9.6.2
15-05-2014 31-10-2014 e-Urzędnik (N) Małopolski e-Urzędnik 9.6.2
07-05-2014 31-12-2014 Advanecd i WebStarter (U i N) Licencja na projektowanie – szkolenia z grafiki prezentacyjnej i projektowania stron www 9.6.2
06-05-2014 31-12-2014 Core (U i N) + egz. pop. Znam komputer na 5-dziesiąt plus 9.6.2
06-05-2014 30-04-2015 Start (U i N) ECDL Start na nowy start 9.6.2
28-04-2014 30-06-2015 Start (N) + egz. poprawkowe Nowe jutro – nowa szansa 9.6.2
28-04-2014 30-06-2015 Start (N) + egz. poprawkowe Nowe jutro 50+ 9.6.2
24-04-2014 25-06-2014 Start (N) Młodzi zawodowcy 6.1.1
24-04-2014 31-05-2015 Start i Core (U i N) Pełnosprawni na rynku pracy 7.4
24-04-2014 30-09-2014 Start (U i N) Komputer bez tajemnic 9.6.2
24-04-2014 30-09-2014 Core (U i N) Komputer bez tajemnic 9.6.2
18-04-2014 30-04-2014 e-Citizen (N) START w przyszłość 9.6.2
16-04-2014 30-06-2014 e-Nauczyciel (N) Innowacyjny e-nauczyciel 9.4
16-04-2014 27-02-2015 Core (N) Lepsze kwalifikacje – nowe możliwości 9.6.2
15-04-2014 31-05-2014 Start i Core (N) Po 50 roku klikanie? Z nami to nie jest dużw wyzwanie 9.6.2
15-04-2015 27-06-2014 Start (U) Podkarpacie stawia na zawodowców 9.2
10-04-2014 30-06-2015 Start i Core (N) ICT dla rozwoju regionu Doliny Baryczy 9.6.2
09-04-2014 30-06-2014 Start (N) Języki i IT bramą do lepszej przyszłości 9.6.2
07-04-2014 30-04-2014 Start (N) Zdolny Śląsk 50+ 6.1.1
01-04-2014 31-12-2014 Start i Core (U i N) + egz. pop. ATRorum – WROcomp
01-04-2014 31-08-2014 Core (U i N) + egz. pop. Komputer mi nie straszny! 9.6.2
01-04-2014 30-06-2014 Start (N) + karty Nadszedł czas na zmiane branży 8.1.2
28-03-2014 30-06-2014 Start (N) Mogę więcej 9.6.2
28-03-2014 31-12-2014 Start (N) Nowe kompetencje
26-03-2014 31-12-2014 Start i Core (U i N) + egz. popr. Nowe perspektywy 2 9.6.2
25-03-2014 01-09-2014 GIS (U) UPGOW
26-03-2014 18-04-2014 CAD (U) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 9.6
26-03-2014 30-06-2014 Start (U i N) + egz. poprawkowe Nowe perspektywy 2 9.6.2
26-03-2014 31-03-2015 Start i Core (N) ECDL na 50+ 9.6.2
24-03-2014 30-06-2015 Core i Advanced (N) Akademia ICT 9.6.2
21-03-2014 31-05-2015 Start (U i N) Komputer bez tajemnic 9.6.2
21-03-2014 30-04-2015 Start, Core, e-Citizen, WebStarter (U i N) Arena kluczowych możliwości 9.6.2
19-03-2014 31-12-2014 Start (N) Poszerz swoje horyzonty 9.6.2
19-03-2014 31-07-2014 Core, Advanced, WebStarter (U) Mam zawód – mam pracę w regionie 9.2
18-03-2014 30-06-2015 Core (U) Informatyka – moja przyszłość 9.2
18-03-2014 30-06-2015 Start (N) ECDL Start. Szkolenia komputerowe dla dorosłych osób z terenu województwa wielkopolskiego 9.6.2
17-03-2014 31-10-2014 Start (N) Zaktualizuj swoje umiejętności 9.6.2
10-03-2014 24-03-2014 Start (N) + karty Szkolenia instrumentem pomocy firmie 8.1.1
12-03-2014 30-11-2014 Core (U i N) + karty Komputery łamią bariery 9.6.2
06-03-2014 30-06-2014 Starat (N) Kształcenie zawodowe – szansa na przyszłość 9.4
05-03-2014 31-12-2014 Start i Core (U i N) Kompetencje ICT Małopolan – projektują przyszłość 9.6.2
05-03-2014 201501-31 Start (U i N) + karty Komputer to nie problem! 9.6.2
03-03-2014 31-10-2014 Start i Core (U i N) Czego Jaś się nie nauczył to Jan musi uzupełnić. Szkolenia komputerowe dla osób po 50 roku życia 9.6.2
03-03-2014 31-05-2015 Core (U) Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo
27-02-2014 31-10-2014 Start (N) Podniesienie kompetencji ICT niewidomych mieszkańców wielkopolski 9.6.2
26-02-2014 30-03-2014 Start i Core (N) Akademia Wiedz – szkolenie z zakresu ECDL i Corel dla mieszkańców Śląska 9.6.2
26-02-2014 30-04-2014 Core (N) Kompetentni – szkolenie z zakresu ECDL dla mieszkańców Śląska 9.6.2
25-02-2014 31-10-2014 Start i WebStarter (N) Akademia ICT – projektowanie stron internetowych Twoim atutem na rynku pracy 9.6.2
26-02-2014 31-12-2014 Core (N) Młodzi i aktywni. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 15-30 6.1.1
24-02-2014 30-11-2014 Base (N) Lubelska Cyfrowa Wieś 9.6.2
21-02-2014 31-12-2014 Base (N) Okno na świat. Komputer dla 50+ 9.6.2
21-02-2014 31-12-2014 Base (N) Małopolska Cyfrowa Wieś 9.6.2
21-02-2014 30-11-2014 Base (N) Wielkopolska Cyfrowa Wieś 9.6.2
21-02-2014 31-12-2014 Base (N) Cyfrowa Wieś 9.6.2
21-02-2014 10-03-2014 WebStarter (U) Starż – praca – kariera 9.2
20-02-2014 31-12-2014 Start (N) Warsztat integracji cyfrowej 9.6.2
13-02-2014 31-12-2014 Start i Core (N) Małopolska Ak@Demia ECDL dla 50+ 9.6.2
13-02-2014 31-12-2014 Start i Core (N) Nowe umiejętności – większe możliwości 9.6.2
13-02-2014 28-02-2014 e-Citizen (N) Nowa rola dla rolników 8.1.2
13-02-2014 31-05-2015 Start (N), e-Nauczyciel (U) e-Nauczyciel 9.4
13-02-2014 30-09-2014 e-Citizen (U I N) Aktywnie w przyszłość 9.3
06-02-2014 30-06-2015 Start, Core, Advanced, WebStarter, CAD, e-Citizen, ZP (N) + karty Kursy komputerowe i językowe szanasa dla mieszkańców północnego Podkarpacia 9.6.2
11-02-2014 31-05-2015 Start i Core (U i N) Komputer bez tajemnic 9.6.2
10-02-2014 30-06-2015 Start i Core (N) Akademia Umiejętności Komputerowych 9.6.2
10-02-2014 30-04-2015 Start (N) Komputer bez tajemnic 9.6.2
10-02-2014 20-02-2014 WebStarter (N) Nowe umiejętności – nowe możliwości 8.1.2
10-02-2014 31-12-2014 Start i Core (U i N) Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2014 9.6.2
07-02-2014 31-03-2015 Start i Core (N) Cyfrowi = Przebojowi 9.6.2
03-02-2014 31-10-2014 Start i Core (U i N) Wzrost umiejętności komputerowych mieszkańców województwa wielkopolskiego w wielku po 50 roku życia 9.6.2
03-02-2014 31-10-2014 Start (U i N) Młodzi zadowowcy 6.1.1
03-02-2014 31-10-2014 Start (U i N) Dziś w cenie doświadczenie 6.1.1
07-02-2014 30-06-2014 Start (U i N) Nowe perspektywy 2 9.6.2
07-02-2014 31-12-2014 Core (U i N) Komputerowy zawrót głowy 9.6.2
06-02-2014 30-04-2015 Start i Core (N) Zachodniopomorska Akademia ECDL 9.6.2
06-02-2014 31-12-2014 Start (N) Kompetencje to podstawa – Urząd Marszałkowski woj.. Dolnośląskiego 9.6.2
06-02-2014 31-12-2014 Start (N) Kompetencje to podstawa – WUP Kraków 9.6.2
31-01-2014 28-02-2014 Start (N) Nowe perspektywy 2 1.3.3
29-01-2014 31-10-2014 Core (U iN) ICT – autostrada do nowoczesnego jutra 9.6.2
27-01-2014 31-07-2014 WebStarter (U) Nauka kluczem do dobrej pracy 9.2
27-01-2014 30-06-2015 Start, Core, IT Security, CAD, Web Editing Podniesienie kompetencji osób dorosłych z woj. mazowieckiego w zakresie obsługi komputera i znajomości języka angielskiego 9.6.2
27-01-2014 31-05-2014 Start (N) Nowe perspektywy 2 1.3.3
24-01-2014 31-03-2015 WebStarter + karta (N) ECDL to niezbędne minimum 9.6.2
23-01-2014 30-06-2014 Start (N) Aktywni w społeczeństwie – aktywni na rynku pracy 7.2.1
23-01-2014 30-04-2014 Core (N) Certyfikowane szkolenia dla pracowników oddziału BIT S.A. 8.1.1
22-01-2014 31-12-2014 Start i Core (N) ECDL – aktywna przyszłość 9.6.2
21-01-2014 30-07-2015 Start/Base (U i N) ECDL Start dolnośląskich kadr 9.6.2
15-01-2014 31-01-2014 Start (U) Nowe perspektywy 2 1.3.3
15-01-2014 31-05-2015 Start i Core (N) ECDL – start w przyszłość 9.6.2
15-01-2014 30-06-2014 Start (N) Z komputerem na Ty 9.6.2
14-01-2014 30-06-2015 Start i Core (N) Przyjazny komputer 🙂 Certyfikowane kompetencje ICT – Twój klucz do sukcesu 9.6.2
13-01-2014 31-07-2014 Start, ZP, IT Security, Wbestarter (U iN) Nowoczesne technologie Lubelskie gwarancją sukcesu 9.6.2
10-01-2014 30-06-2014 Core (U i N) Zdobądź certyfikat ECDL 9.6.2
10-01-2014 30-06-2014 PTI Standard (U) Po ścieżkach wiedzy 9.1.2
09-01-2014 30-06-2015 Start (N) Z komputerem na Ty 9.6.2
07-01-2014 31-01-2014 Start i Core (U i N) Akademia Komputerowa po 50-tce 9.5
07-01-2014 31-12-2014 Start (N), e-Nauczyciel (U) Akademia IT e-Nauczyciela 9.4
03-01-2014 30-01-2014 Start i Core (N) Wystartuj z nami w zawodową przyszłość 6.1.1
03-01-2014 19-11-2014 Start (U i N) Komputer – zdam, bo znam 9.6.2
03-01-2014 31-08-2014 Start, Core, e-Citizen, WebStarter (U i N) ICT na 5+ 9.6.2
30-12-2013 30-06-2015 Start i Core (N) Z komputerem na TY – kursy ECDL dla mieszkańców województwa lubuskiego 9.6.2
02-12-2013 30-06-2015 Start (N) + egzaminy poprawkowe ECDL Start – kursy komputerowe z certyfikatem 9.6.2
23-12-2013 01-07-2014 e-Nauczyciel (N) Kompetentny e-Nauczyciel 9.4
02-12-2013 30-04-2015 Core (N) + egzaminy poprawkowe ECDL Core – kursy komputerowe z certyfikatem 9.6.2
20-12-2013 31-05-2014 Start (N) + egz. poprawkowe Nowe perspektywy 2 1.3.3
19-12-2013 31-05-2015 Start (N) Obsługa komputera – nowoczesny pracownik 9.6.2
17-12-2013 30-06-2015 ECDL Profile (U) Równi na starcie – program rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku 9.1.2
17-12-2013 31-01-2014 Start (U i N) + egz. poprawkowe Nowe perspektywy 2 9.6.2
16-12-2013 31-12-2013 e-Citizen (N) Nowa rola dla rolników 8.1.2
16-12-2013 13-12-2013 e-Citizen (N) START w przyszłość 9.6.2
16-12-2013 31-12-2013 e-Citizen (U I N) Nowe możliwości 9.6.2
12-12-2013 31-12-2014 Start i Core (U i N) Zaawansowane kompetencje komputerowe – klucz do sukcesu na rynku pracy 9.6.2
12-12-2013 31-12-2014 Start i Core (U i N) Zdobądź certyfikat ECDL – zostań konkurencyjny na rynku pracy! 9.6.2
12-12-2013 31-03-2014 Start (N) Zaktualizuj swoje umiejętności 9.6.2
02-06-2013 Start, Core (N) Z komputerem na TY – kursy ECDL dla osób po 50 roku życia 9.6.2
09-12-2013 31-12-2014 Start i Core (U i N) + egz. popr. Level – Akademia Komputerowa 9.6.2
09-12-2013 31-12-2014 Start (U i N) Akademia rozwoju zawodowego Levela 9.6.2
09-12-2013 31-12-2014 Start (N) + egz. poprawkowe ECDL Start 9.6.2
09-12-2013 31-12-2014 Start (N) + egz. poprawkowe 50+ na START 9.6.2
09-12-2013 31-12-2014 Start (N) + egz. poprawkowe ECDL Start 9.6.2
09-12-2013 31-12-2014 Start (U i N) Akademia rozwoju zawodowego Levela 9.6.2
09-12-2013 31-12-2014 Start i Core (U i N) + egz. popr. Level – Akademia Komputerowa 9.6.2
06-12-2013 15-05-2014 Core (U) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 9.2
06-12-2013 28-02-2014 Start (N) My się zmian nie boimy 5.2.1
06-12-2013 15-07-2014 Core (U i N), Advanced (U i N) Komputerowe prazo jazy ECDL 9.6.2
06-12-2013 30-06-2015 Start (U i N) Dobre kadry w każdym wieku 9.6.2
06-12-2013 30-06-2015 Start (N) Budowanie społeczeństwa informacyjnego – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Start 9.6.2
05-12-2013 31-12-2013 WebStarter (N) Podwyższenie kompetencji ICT osób z woj. mazowieckiego 9.6.2
05-12-2013 31-12-2013 Core (N) Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core
05-12-2013 31-12-2014 e-Citizen (U) Akademia Innowacji 9.2
05-12-2013 10-12-2013 WebStsrter (N) Nowe umiejętności – nowe możliwości 8.1.2
02-12-2013 30-04-2015 Core (N) + egzaminy poprawkowe ECDL Core – kursy komputerowe z certyfikatem 9.6.2
02-12-2013 30-06-2015 Start (N) + egzaminy poprawkowe ECDL Start – kursy komputerowe z certyfikatem 9.6.2
01-12-2013 31-12-2013 Start (N) Nowoczesna kobieta w nowoczesnym przedsiębiorstwie 8.1.1
29-11-2013 31-12-2013 Core (U) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 9.6.2
28-11-2013 30-06-2015 Core (U) + karty Elektronik Szkołą Przyszłości 9.2
26-11-2013 30-06-2014 Start (N) ECDL bez barier 9.6.2
25-11-2013 30-09-2014 Start (N) Certyfikat ECDL? Proszę bardzo! 9.6.2
22-11-2013 31-12-2013 Start (N) Dobra marka – OPS Ursynów budzi do życia 7.1.1
22-11-2013 31-12-2013 Start (N) szCOOL się 9.6.2
22-11-2013 31-05-2015 Start i Core (U/N) ICT dla kobiet 9.6.2
22-11-2013 31-05-2015 Start i Core (U/N) ICT dla niepełnosprawnych 9.6.2
20-11-2013 30-09-2014 Start (N) Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji II 9.6.2
20-11-2013 30-11-2013 Start (N) Pierwszy krok na ścieżce kariery 7.2.1
18-11-2013 31-01-2015 Core (N) ICT 9.6.2
18-11-2013 30-11-2015 Advanced (U) Matematyk – absolwent wszechstronny 4.1.2
14-11-2013 31-05-2015 Start (N) Komputer Twoim narzędziem do pracy – szkolenia dla osób dorosłych 9.6.2
14-11-2013 19-01-2014 Core (N) Podnieś kwalifikacje – poszerz horyzonty! Wsparcie dla osób odchodzących z rolnictwa 8.1.2
14-11-2013 31-05-2015 Core (N) Akademia bezpieczeństwa IT – równe szanse na rynku pracy 9.6.2
07-11-2013 20-11-2013 Start (N) Dziś aktywni jutro pracujący 6.1.1
07-11-2013 30-11-2014 Start, Core (N) Kompetencje z zakresu ICT dla osób w wielu 50-64 lata z regionu radomskiego 9.6.2
06-11-2013 30-11-2013 Start (N) Pierwszy krok na ścieżce kariery 7.2.1
06-11-2013 30-06-2014 Start i Core (N) Czas na kompetencje komputerowe 9.6.2
05-11-2013 30-06-2015 e-Nauczyciel (N) e-Nauczyciel powiatu pleszewskiego 9.4.1
04-11-2013 30-09-2014 Start (U i N) + karta ECDL Start dla mieszkańców miasta Kalisz i powiatu kaliskiego 9.6.2
04-11-2013 30-01-2014 Core (N), e-Citizen (N) Interaktywny Nauczyciel 9.4
04-11-2013 21-12-2013 Start (N) Nowa szansa 7.2.1
31-10-2013 30-04-2015 Core, Start (N) Kompetencje ITC dla osób niepełnosprawnych w województwie opolskim 9.6.2
30-10-2013 28-02-2014 Core (N) Łódzka Akademia Wieku Średniego 9.6.2
29-10-2013 30-04-2015 Core (N) + egz. poprawkowe Kariera w ICT – profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo 7.4
28-10-2013 30-06-2015 Start (U) + karty plastikowe Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości 9.1.2
28-10-2013 30-06-2014 Start (U) Równe szanse to lepsze jutro 9.1.2
28-10-2013 30-06-2014 Start (U) Nasza wiedza – nasza pasja 9.1.2
25-10-2013 30-06-2014 Start (U) START(ujemy) z ECDL 9.6.2
24-10-2013 31-12-2014 Start i Core (U/N) Kompetencje przyszłości 9.6.2
24-10-2013 31-01-2014 Core, e-Citizen, WebStarter (U i N) Kluczowo wykwalifikowani 9.6.2
23-10-2013 20-12-2013 e-Citizen (U) Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino 9.1.2
18-10-2013 31-07-2014 Core Nauka kluczem do dobrej pracy 9.2
15-10-2013 31-07-2014 Start, e-Nauczyciel e-Nauczyciel 9.4
15-10-2013 31-05-2015 Start, Core Już potrafię – ECDL to proste II 9.6.2
14-10-2013 31-07-2014 Start, Core Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 9.6.2
11-10-2013 31-10-2014 Core Obsługa komputera to takie proste 9.6.2
10-10-2013 31-12-2013 Core Mam zawód – mam pracę w regionie
10-10-2013 30-06-2014 Start, e-Citizen Języki i komputery przepustką do kariery 9.6.2
10-10-2013 30-09-2014 Start Zaktualizuj swoje umiejętności 9.6.2
08-10-2013 30-06-2015 Start, Core Wiedza otwiera mozliwości 9.6.2
08-10-2013 31-01-2014 Core Większe kompetencje – szersze perspektywy 9.2
08-10-2013 31-12-2014 Start Klucz do Cyfrowego Świata 9.6.2
07-10-2013 31-12-2014 Start, Core Lubelska Akademia ECDL 9.6.2
04-10-2013 31-01-2014 Core Kompetencje kluczem do sukcesu
30-09-2013 31-01-2015 Start, Core ECDL – start w przyszłość 9.6.2
30-09-2013 29-11-2013 Core Mobilni na rynku pracy
25-09-2013 30-06-2015 Start, Core Komputerowe ABCadło 9.6.2
25-09-2013 30-04-2014 Start, Core Przyjazny komputer 9.6.2
23-09-2013 31-10-2013 Core Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 9.2
18-09-2013 30-06-2015 PTI Standard Klucz do przyszłości 9.1.2
18-09-2013 30-06-2015 PTI Standard Klucz do przyszłości 9.1.2
16-09-2013 30-09-2014 Start, Core Z komputerem na TY – kurs ECDL dla osób bezrobotnych 9.6.2
11-09-2013 31-10-2013 Start Podnieść kwalifikacje – sukces gwarantowany 9.6.2
11-09-2013 18-09-2013 WebStarter Nowe umiejętności – nowe możliwości 8.1.2
11-09-2013 31-08-2014 Start Zaktualizuj swoje umiejętności 9.6.2
10-09-2013 31-12-2014 Start Stawiam na kompetencje 9.6.2
09-09-2013 30-09-2014 Start, Core Komputer 50+ ECDL Start dla Seniorów z Opolszczyzny 9.6.2
03-09-2013 31-12-2014 Start, Core Z komputerem na TY – kurs ECDL dla osób po 50 roku życia 9.6.2
03-09-2013 30-11-2014 Start, Core Kompetencje ICT kluczem do sukcesu na rynku pracy 9.6.2
02-09-2013 30-04-2014 Start Zaktualizuj swoje umiejętności 9.6.2
28-08-2013 15-03-2014 Start Możemy więcej 3 – aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców z powiatu gorlickiego, nowosądeckiego, tarnowskiego 7.2.1
20-08-2013 31-05-2015 Start, Core ECDL szansą na rynku pracy 9.6.2
19-08-2013 01-12-2013 Core Kompetencje przyszłości 9.6
19-08-2013 31-12-2013 Core, Advanced Urząd na piątkę z plusem 5.2.1
31-07-2013 28-02-2014 Zarzadzanie Kwalifikacje potwierdzone certyfikatem w budownictwie 8.1.1
Projektami
31-07-2013 31-08-2014 Core Zdobądź certyfikat ECDL. Projekt dla mieszkańców powiatu starogardzkiego z wykształceniem co najwyżej średnim 9.6.2
26-07-2013 06-09-2013 Core Doświadczenie jest w cenie
24-07-2013 23-08-2013 Start Kurs ECDL dla osób bezrobotnych – PUP w Suwałkach
24-07-2013 31-08-2014 Start Młodzi zawodowcy – program rozwojowy Technikum Nr 2 w Suwałkach
22-07-2013 01-09-2013 Start, Core Eurocertyfikat na miarę potrzeb 9.6
19-07-2013 31-12-2013 Start Akademia rozwoju umiejętności językowych i komputerowych 9.6.2
17-07-2013 31-07-2014 Start, Core Komputer bez tajemnic; Komputer bez varier 9.6.2
04-07-2013 31-03-2014 Start, Core Kariera po 50-tce 6.1.1
03-07-2013 15-07-2013 Start Dziś aktywni jutro pracujący 6.1.1
25-06-2013 31-12-2014 Start, e-Citizen e-sprawni 9.6.2
25-06-2013 31-12-2014 Start, Core Nowoczesna edukacja 9.4
24-06-2013 30-07-2013 Start Eurojakość w urzędzie – szkolenia kadry samorządowej Powiatu Legionowskiego 5.2.1
20-06-2013 31-12-2014 Start, Core Komputer szansa dla osób 50+ 9.6.2
19-06-2013 15-11-2013 Start, Core, WebStarter Twoja przyszłość w Twoich rękach 7.1.2
18-06-2013 28-02-2015 Start, Advanced, Webstarter, e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim 9.6.2
e-Guardian
17-06-2013 02-07-2013 Advanced Wykwalifikowana kadra CSI 8.1.1
14-06-2013 31-12-2014 Start, Core Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ITC jej mieszkańców 9.6.2
12-06-2013 28-06-2013 Core Komputer bez tajemnic 9.6.2
11-06-2013 01-07-2014 Start Angielski i komputer bez tajemnic 9.6
03-06-2013 30-09-2014 Core Podnoszenie kwalifikacji językowych i ICT żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w woj. dolnośląskim 9.6.2
31-05-2013 28-02-2014 Start ECDL Start sznasą na rynku pracy w woj. pomorskim 9.6.2
27-05-2013 31-07-2013 Start, ZP, Przez wolontariat do zatrudnienia 6.1.1
WebStarter
22-05-2013 31-08-2014 Core Nasza lepsza przyszłość 9.1.2
21-05-2013 30-01-2014 Core Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego 9.2
20-05-2013 31-07-2015 Start Centrum Aktywnych 7.2.1
15-05-2013 30-06-2015 Start, Core Bez barier – szkoilenia komputerowe dla bezrobotnych 9.6.2
14-05-2013 31-03-2014 Start, CAD, WebStarter, I Ty na kursie IT 9.6.2
IT Security
14-05-2013 31-12-2014 Start Na lepszy Start – ECDL Start dla pielęgniarek/pielęgniazy i połoznych 9.6.2
13-05-2013 30-06-2013 Start Dołącz do najlepszych 9.1.2
08-05-2013 30-09-2014 Start , Core Nauka bez granic 9.6.2
08-05-2013 30-11-2013 Start, Core Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych 7.2.1
24-04-2013 28-02-2014 Start Nowoczesne kierunki kształcenia szansą na atrakcyjne zawody dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie kutnowskim 9.2
22-04-2013 31-12-2013 Core Nie trać czasu! Informatyk = wiedza + certyfikaty 9.2
19-04-2013 31-05-2013 Start, WebStarter Komputer dla każdego 9.5
19-04-2013 30-04-2013 Start Nowa szansa 7.2.1
15-04-2013 30-04-2013 Start Pierwszy krok na ścieżce kariery 7.2.1
12-04-2013 30-11-2013 Start, Core Kompenentny dziś, zatrudniony jutro 6.1.1
10-04-2013 10-10-2013 e-Citizen Aktywnie w przyszłość 9.3
04-04-2013 30-06-2013 WebStarter Postaw na swój rozwój zawodowy 9.2.1
03-04-2013 31-08-2013 Start Jesteś pracownikiem – możesz być szefem 8.1.1
27-03-2013 31-05-2013 WebStarter Myślimy o przyszłości 9.2
25-03-2013 25-06-2013 od Start do Core Klucz do przyszłości 9.1.2
19-03-2013 30-06-2013 Core Rozwój kadry MOPR w Giżycku 8.1.1
13-03-2013 31-12-2013 Start Zaktualizuj swoje umiejętności 9.6.2
12-03-2013 31-01-2014 Start Szerokie horyzonty z ECDL 9.6.2
06-03-2013 15-07-2013 Core Finansowe kwalifikacji Kobiet@ FKK 8.1.2
04-03-2013 30-06-2013 Start, Akademia Technologii Cyfrowych 9.6.2
Advanced,
WebStarter
28-02-2013 30-06-2014 Start, Core Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – program rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 9.2
26-02-2013 30-06-2014 Core Szkolenia komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia 9.6.2
15-02-2013 31-12-2013 WebStarter Małopolska on-line – podniesienie kwalifikacji IT osób pracujących z wybranych powiatów Małopolski 8.1.1
14-02-2013 31-12-2013 e-Urzednik Siemiatycze na drodze rozwoju 5.2.1
12-02-2013 30-06-2013 Core Sięgnij po wiedzę – sięgnij po awans 8.1.1
05-02-2013 30-09-2014 Start, Core Nowe umiejętności – nowe szanse 9.2
01-02-2013 31-12-2014 Start, Core Już potrafię – ECDL to proste 9.6.2
01-02-2013 31-03-2015 Start, Core Już potrafię – ECDL to proste 9.6.2
23-01-2013 28-02-2013 e-Citizen Wszyscy jesteśmy sprzedawcami 8.1.1
21-01-2013 15-04-2013 Core Akcja aktywizacja 6.1.1
21-01-2013 15-02-2013 Start Młodzi kompetentni 6.1.1
21-01-2013 31-03-2013 e-Citizen Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy 6.1.1
16-01-2013 30-06-2014 Start, Core, Kobiety aktywne cyfrowo 9.6.2
Advanced,
CAD,
WebStarter, ZP
16-01-2013 15-07-2013 e-Citizen Nowa jakość 50+ 8.1.1
14-01-2013 30-06-2014 Start, Core, Pozytywnie scyfrowani 9.6.2
Advanced,
CAD,
WebStartre, ZP
08-01-2013 28-02-2013 Start Lepszy start w ZS nr 3 w Międzychodzie 9.2
02-01-2013 31-08-2013 Start Atrakcyjna szkoła – lepszy start 9.1.2
02-01-2013 30-06-2014 Start, WebStarter Certyfikat ECDL kluczem do społeczeństwa informacyjnego 9.6.2
02-01-2013 31-05-2014 WebStsrter Zaistnieć w sieci – szkolenie ECDL WebStarter 8.1.1
02-01-2013 31-12-2013 WebStarter Zaistnieć w sieci – szkolenie ECDL WebStarter 8.1.1
28-12-2012 31-07-2013 Core Akademia ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 8.1.1
20-12-2012 31-07-2014 Core Nauka kluczem do dobrej pracy 9.2
14-12-2012 31-12-2012 Start Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego 9.2
13-12-2012 05-01-2013 WebStarter Akademia Kompetencji 8.1.1
13-12-2012 31-03-2013 Start i Core, WebStarter Młodzi zatrudnieni 6.1.1
13-12-2012 28-02-2013 Core, e-Citizen, WebStarter Myśl pozytywnie – startuj aktywnie 6.1.1
10-12-2012 18-01-2013 Advanced Europejski Certyfikat Umiejetności Komputerowych ECDL Advanced
10-12-2012 30-06-2014 Start, Core Podkarpacie stawia na zawodowców 9.2
06-12-2012 06-06-2013 Start Wiem, bo się uczę 9.1.2
05-12-2012 27-06-2013 Core Zawodowe horyzonty 4 9.2
04-12-2012 30-06-2013 Core Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle 9.2
30-11-2012 30-11-2013 Core Kopernik dał nam przykład – wielotorowy program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w ZS w Witnicy 9.2
27-11-2012 30-09-2013 GIS Odkrywcy nowych technologii w zarządzaniu środowiskiem 8.1.1
20-11-2012 31-07-2013 Start, e-Citizen Nowe Perspektywy 1.3.3
19-11-2012 Core Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core
13-11-2012 31-05-2013 Core Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego 5.2.1
12-11-2012 15-01-2013 e-Citizen ICT – kluczem do rozwoju oświaty 9.4
09-11-2012 31-08-2014 Core Od laika do certyfikowanego użytkownika 9.6.2
25-10-2012 28-02-2014 Start e-50-tki na START 9.2
12-10-2012 31-12-2012 Start Specjaliści nowoczesnej gospodarki – studia podyplomowe i szkolenia w WSEiZ 9.6.2
10-10-2012 31-12-2012 Start, Advanced, CAD, e-Citizen Podwyższenie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT 4.1.1
05-10-2012 31-03-2013 Core Nowe standardy 7.1.1
04-10-2012 30-10-2012 Core Ja i moja przyszłość 9.2
01-10-2012 25-03-2014 Start Otwarci na nowe jutro 7.1.2
28-09-2012 31-12-2012 Core My z generacji 45+ 6.1.3
11-09-2012 31-07-2013 Advanced, CAD Specjaliści na światowym poziomie 9.2
30-08-2012 04-09-2012 Start Własnymi siłami 7.1.1
28-08-2012 10-12-2012 e-Nauczyciel Edukacja ku przyszłości 9.1.2
24-08-2012 30-01-2013 Start 50 plus pracownikiem na 5 plu 6.1.1
24-08-2012 30-03-2013 Start Alternatywnie dla rolnictwa 8.1.2
24-08-2012 30-10-2012 Start Młodzi w działaniu 6.1.1
20-08-2012 31-12-2013 Start, Core, Nowy start – lepsza przyszłość 7.2.1
e-Citizen
20-08-2012 31-03-2014 Core (N) Trener pracy
14-08-2012 31-12-2012 GIS Rozwój systemu zarządzania Urzędem 5.2
13-08-2012 30-06-2013 WebStarter, Szkolenia z zakresu technologii informatycznych i komunikacyjnych 8.1.1
e-Citizen,
e-Guardian
07-08-2012 30-04-2013 Core Umowa szkoleniowa nr RS.3213-10.2/12
31-07-2012 31-08-2012 WebStarter Akademia umiejętności IT 8.1.1
31-07-2012 30-11-2012 Core Uczeń z certyfikatem – sojusznik pracodawcy 9.2
30-07-2012 24-08-2012 Core Doradzamy Zawodowo
26-07-2012 31-08-2012 Core 7 życzeń 6.1.3
09-07-2012 31-12-2012 Core Rynek pracy czeka 6.1.3
05-07-2012 31-07-2012 e-Citizen Wszyscy jesteśmy sprzedawcami 8.1.1
02-07-2012 31-07-2012 Core 3M – Młodość, Motywacja, Możliwości
26-06-2012 31-08-2012 e-Citizen ICT kluczem do rozwoju oświaty 9.4
26-06-2012 28-02-2013 Start Ze stażem Ci się opłaca – kompleksowy program wspierający powrót do aktywności zawodowej o 30- z terenu województwa mazowieckiego 8.1.2
22-06-2012 30-06-2013 Start, Core Uczeń Elektryka z nowymi mozliwościami na rynku pracy 9.2
19-06-2012 06-07-2012 Start, e-Citizen Fabryka wiedzy i umiejętności 9.1
15-06-2012 31-01-2013 Start, Core, Rozwój umiejętności komputerowych pracowników po 45 roku życia 8.1.1
Advanced,
WebStarter (N)
11-06-2012 31-12-2012 Core ECDL – Twoją szansą na rynku pracy 8.1.1
08-06-2012 31-07-2012 Core Nowoczesny samorząd – podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorzadu terytorialnego Województwa Łódzkiego 5.2.1
06-06-2012 31-08-2012 Core Aktywni mogą więcej 7.1.2
04-06-2012 31-07-2013 Core Droga do samodzielności
04-06-2012 31-07-2012 Core Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim 7.1.2
31-05-2012 31-08-2013 Core, Start, Nowe kwalifikacje – Twoja kariera 8.1.1
e-Citizen
22-05-2012 31-05-2012 Core, Start, WebStarter Atrakcyjnie i nowocześnie kształceni zawodowo w powiecie oleskim 9.2
16-05-2012 31-05-2012 e-Citizen Technikum Nowej Ery – program rozwojowy technikum samochodowego 9.2
15-05-2012 31-12-2012 Advanced Nie czas na emeryturę! Profesjonalni i konurencyjni pracownicy 50+ 8.1.1
02-05-2012 31-12-2012 Core Nie trać czasu! Informatyk = wiedza + certyfikaty 9.2
24-04-2012 31-10-2012 Core Z komputerem są za pan brat – szkolenia dla osób powyżej 45 roku życia 8.1.1
19-04-2012 30-10-2012 Start Potwierdź swoje kwalifikacje 9.3
16-04-2012 30-06-2013 Core Doskonalenie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu 9.2
16-04-2012 30-10-2012 Core Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL 9.4
16-04-2012 31-08-2012 Start Sprway zawodowe w Twoich rękach 8.1.1
12-04-2012 31-03-2013 Core Rozwój zawodowy z niepełnosprawnością 8.1.2
11-04-2012 31-12-2012 Start Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego 9.3
02-04-2012 30-06-2012 Core Komputerowe Prawo Jazdy dla osób pracujących z województwa Śląskiego 8.1.1
02-04-2012 20-07-2012 Core, Advanced Szansa na lepsze zarządzanie. Kompleksowy program podnoszenia jakości zarządzania i funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego na obszarze Powitu Grójeckiego 5.2.1
28-03-2012 30-09-2013 Advanced Postów na rozwój. Doradztwo zawodowe dla osób dorosłych w zakresie kształcenia zawodowego oraz certyfikacja kwalifikacji językowych i komputerowych 9.3
26-03-2012 31-12-2012 Core Światowy handlowiec z województwa śląskiego 8.1.1
21-03-2012 30-07-2013 e-Citizen Lepsze perspektywy rozwoju osób pracujących z województwa świętokrzyskiego 8.1.1
20-03-2012 20-11-2012 Core Nowe umiejętności szansą na lepszą pracę 9.2
20-03-2012 31-03-2012 Advanced Pozytywny wizerunek drogą do sukcesu 8.1.1
15-03-2012 30-06-2013 CAD Sięgnij po awans 9.2
13-03-2012 31-12-2012 Start, e-Citizen, Advanced (N) Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska 5.2.1
06-03-2012 31-03-2013 Start Aktywni na rynku pracy 8.1.1
02-03-2012 15-06-2012 Core Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów 9.1.2
01-03-2012 10-04-2012 Core Komputer-Recepta na wykluczenie 7.3
24-02-2012 30-06-2012 Start Portfel nastolatka 9.1
24-02-2012 31-08-2012 Core Program Rozwoju Kluczowych Kompetencji Informatycznych 8.1.1
23-02-2012 31-12-2012 Core Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego 9.2
20-02-2012 20-08-2012 Start Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej 9.4
17-02-2012 31-12-2012 Start, Core Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 5.2.1
15-02-2012 31-12-2012 Start, Core Jestem kompetentny stale się zmieniam 8.1.1
15-02-2012 31-12-2012 Start Kompetentny znaczy otwarty na zmiany 8.1.1
02-02-2012 31-07-2013 Core Moja wiedza – mój sukces 9.2
01-02-2012 30-06-2012 Core Nowy kompetencje – nowe możliwości na rynku pracy 9.2.1
27-01-2012 30-06-2013 Core Teoria-praktyka-praca, przygotowanie do zawodu 9.2
25-01-2012 31-03-2012 Start Od dobrych praktyk po nowoczesne zawody 9.2
24-01-2012 31-12-2013 Start Technologie informacyjne szansą na rozwój zawodowy mieszkańców wsi 8.1.1
20-01-2012 04-03-2012 Core Osiągnij sukces zgodnie z planem 8.1.2
18-01-2012 31-03-2012 Core Wykorzystaj szansę 2 9.2
17-01-2012 12-07-2013 Core, Start, Innowacja edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze 6.1.1
Advanced
11-01-2012 25-06-2012 Start Edukacja bez granic 9.5
29-12-2011 13-03-2013 Start Nowoczesne kierunki i metody edukacji szansą na atrakcyjne zawody 9.2
13-12-2011 31-01-2012 Start Podnoszenie kwalifikacji pracowników – drogą do sukcesu firmy 8.1.1
07-12-2011 30-11-2012 e-Citizen Rozwój potencjału zasobów ludzkich Śląska poprzez szkolenia 8.1.1
01-12-2011 30-06-2012 Start Przędzalnia kwalifikacji 8.1.2
25-11-2011 30-06-2012 Core Zajęcia dla młodzieży Technikum Nr 4 w Przemyślu na zdobycie zawodu i dobrej pracy 9.2
24-11-2011 31-12-2012 Start, Core Akademia Aktywizacji 8.1.1
24-11-2011 31-08-2012 Start Dziś tworzymy szkołę jutra 9.2
22-11-2011 30-12-2011 Core Nowa jakość urzędników JST – usprawnienia funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej z Powiatu Sokołowskiego 5.2.1
21-11-2011 30-11-2011 Core Czas Nowych Możliwości 8.1.1
21-11-2011 Core Profesjonalna obsługa komputerowa zakończona egzaminem ECDL (oświadczenie) 9.4
21-11-2011 14-12-2011 Core Równe szanse na rynku pracy 7.2.1
17-11-2011 31-07-2012 Start, Core Po technikum w pracę 9.2
15-11-2011 31-07-2012 Core Technik kluczowych kompetencji 9.2
13-11-2011 31-12-2011 Core Uczymy się i integrujemy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego 9.1.2
10-11-2011 30-11-2011 e-Citizen I na nas czeka świat 9.1.2
09-11-2011 31-01-2012 Core Pozalekcyjna Akademia Kompetencji 9.1.2
08-11-2011 31-05-2013 Start Z wojska do cywila- outplacement dla cywilnych pracowników 3RBM w Łodzi 8.1.2
07-11-2011 31-12-2011 Core Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów 5.2.1
04-11-2011 23-12-2011 Start Edukacja przez całe życie 6.1.1
03-11-2011 31-12-2012 Core, Advanced Czas na aktywność w mieście Przemyśl 7.1.2
02-11-2011 31-07-2012 Start, Core e-future.net plus 9.1.2
02-11-2011 30-11-2011 Core Innowacja edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze
02-11-2011 30-11-2011 Core Lepszy Start – promocja aktywnej integracji w powiecie zawiercińskim
28-10-2011 31-01-2012 Core W przyszłość – przygotowani zawodowo 9.2
27-10-2011 30-06-2012 Core Inwestujemy w certyfikaty – inwestujemy w swój sukces 9.2
27-10-2011 31-08-2012 Core Planujemy lepsze Jutro 9.1.2
25-10-2011 25-11-2011 Core I Ty na kursie IT – szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Błonie 6.3
24-10-2011 31-12-2012 Core WIEDZA – Kapitał na przyszłość 9.1.2
20-10-2011 29-11-2011 e-Citizen e-kompetencje (Radom, Płock) 8.1.1
20-10-2011 30-11-2011 Start, Core Nowy start 8.1.2
20-10-2011 31-08-2012 Core WIKT – Wiedza Inspiracja Kreatywność Twórczość 9.1.2
18-10-2011 31-10-2011 Core Nowe kwalifikacje – nowe życie 6.1.1
17-10-2011 30-06-2012 Core Komputerowe Prawo Jazdy dla osób pracujących z województwa Śląskiego
13-10-2011 22-02-2012 Start, Advanced, Nowa szansa nowe perspektywy 8.1.1
e-Citizen
11-10-2011 31-12-2011 Start Akademia Nowoczesnych Kompetencji 6.1.1
10-10-2011 30-04-2012 Start ECDL – europejski certyfikat umiejętności komputerowych 8.1.1
06-10-2011 30-11-2011 Start Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rowój IV edycja 1.1.3
04-10-2011 31-05-2013 e-Citizen Warsztat Umiejętności Komputerowych 8.1.1
01-10-2011 30-11-2012 Core Uczeń z certyfikatem – sojusznik pracodawcy 9.2
27-09-2011 15-11-2011 Start Kadry Jutra 9.5
20-09-2011 18-01-2013 Core Krok do przodu 6.1.3
20-09-2011 25-05-2012 Core Miejskie Gimnazjum w Zielonce szkołą sukcesu każdego ucznia 9.1.2
19-09-2011 31-10-2013 Start, Core, Rozwój kompetencji językowych i informatycznych pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 8.1.1
e-Citizen
14-09-2011 31-12-2012 Start, Advanced ICT i przedsiębiorczość w zakresie edukacji dorosłych 9.4
12-09-2011 31-12-2012 Core Droga do zatrudnienia w Centrum Pracy 6.1.1
12-09-2011 30-05-2013 Core Gotowi do Pracy 6.1.3
12-09-2011 30-06-2012 Advanced Profesjonalna obsługa komputera przez osoby w każdym wieku 8.1.1
07-09-2011 31-05-2012 CAD Specjalistyczne szkolenia kluczem do kariery 8.1.1
01-09-2011 30-06-2012 Core Klucz do sukcesu 9.2
01-09-2011 14-09-2011 e-Citizen Nowa szansa nowe perspektywy 8.1.1
31-08-2011 31-12-2011 Start Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój IV edycja 1.3.3
26-08-2011 31-10-2012 Start Wykorzystaj swoją szansę 6.1.1
16-08-2011 29-02-2012 Core Kreatywny pracownik 8.1.1
10-08-2011 31-10-2011 Core EduSzansa 8.1.1
01-08-2011 31-10-2012 Start Jak wykorzystać techniki ICT w nauczaniu? – Szkolenia dla wielkopolskich nauczycieli 9.4
07-07-2011 31-10-2012 Core, Advanced Akademia Wiedzy i Umiejętności 8.1.1
07-07-2011 Core Kształtowanie kadr zarzadzających 8.1.1
04-07-2011 30-06-2012 Start Wiedza niezawodną busolą życia 9.1.2
01-07-2011 30-09-2011 Start Na obcasach 6.1.1
01-07-2011 30-09-2011 Start Nowoczesna 45+ 6.1.1
01-07-2011 31-12-2012 Advanced Wygraj kompetencjami w swojej dziedzinie 8.1.1
17-06-2011 31-07-2011 Start, WebStarter Nauczyciel – wiedza i działanie 9.4
15-06-2011 30-11-2012 Start Aktywni 7.3
15-06-2011 30-06-2012 Core Żyjesz aktywnie – myślisz pozytywnie 7.2.1
13-06-2011 31-10-2011 Start Europejski Urząednik – szkolenia dla pracowników gmin i powiatów Podkarpacia 5.2
13-06-2011 30-04-2012 Advanced Wiem umiem pracuję lepeij 8.1.1
10-06-2011 31-03-2012 Core Moja przyszłość w moich rękach 9.1.2
09-06-2011 15-07-2011 Start Stawiam na rozwój, grupa II 8.1.1
06-06-2011 31-12-2011 Start Akademia Realnych Kompetencji 8.1.1
06-06-2011 30-11-2011 Start, e-Citizen Opolska Akademia ACT 8.1.1
06-06-2011 20-09-2011 Start Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na europejskim rynku pracy 9.2
01-06-2011 30-06-2011 Core e-Aktywizacja mieszkańców gminy Czerwionka Leszczyny 7.3
01-06-2011 30-06-2011 Core e-Aktywizacja mieszkańców gminy Łaziska Górne 7.3
01-06-2011 30-06-2011 Core e-Aktywizacja mieszkańców gminy Pszczyna 7.3
01-06-2011 31-12-2012 Core Moja pierwsza firma 9.2
01-06-2011 31-12-2012 Core, CAD Moja szansa 9.1.2
01-06-2011 31-05-2012 Core Nowy zawód lepsza perspektywa 8.1.2
01-06-2011 31-12-2011 Core Po 45 roku życia klikanie? Z nami to nie jest duże wyzwanie. Szkolenie komputerowe dla pracowników po 45 roku życia 8.1.1
31-05-2011 31-08-2011 Core Wiedza gwarantem sukcesu – szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu gnieźnieńskiego 8.1.1
30-05-2011 24-08-2012 Core Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 9.2
27-05-2011 11-06-2011 Core Równy start do kariery – progrma rozwojowy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 9.2
25-05-2011 22-02-2012 Core Lepszy start w przyszłość 9.1.2
25-05-2011 31-08-2011 Start Praca na miarę 6.1.1
19-05-2011 31-12-2012 Advanced, Poszerzenie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego szansą na doskonalenie umiejętności zawodowych na dynamicznym rynku pracy 4.1.1
e-Citizen
18-05-2011 31-12-2011 Core Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i połoznych z terenu województwa świętokrzyskiego 1.1.1
11-05-2011 31-05-2011 Core Czas na zmiany 8.1.2
11-05-2011 31-12-2011 Start Koleją do Europy 8.1.1
11-05-2011 31-08-2012 Core Przystanek szkoła – podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice 9.1.2
11-05-2011 31-08-2011 Core Zostań specjalistą – kształć się z nami 9.2
10-05-2011 30-06-2012 Start Kompetentny i profesjonalny samorząd – szkolenia i wdrożenie usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Jaworzna 5.2.1
10-05-2011 31-05-2011 Start Nowocześnie kształceni w powiecie oleskim 9.2
10-05-2011 Rozwój aktywności i kwalifikacji lokalnych liderów
06-05-2011 31-12-2013 WebStarter Modyfikacaj programu na kierunku studiów Informatyka i utworzenie nowej specjalności 4.1.1
06-05-2011 30-11-2012 Core, Advanced, CAD, WebStarter Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość 9.2
04-05-2011 31-12-2011 Core Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów 9.1.2
04-05-2011 15-09-2011 Core Profesjonalizacja w Urzędzie Miasta Chełm 5.2.1
04-05-2011 15-06-2012 Core Wygraj swoją przyszłość 9.1.2
29-04-2011 30-09-2011 Start 50+ wykorzystuje wiedzę 9.5
21-04-2011 31-05-2011 Core Postaw na siebie – aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia z terenu powiatu Kolbuszowskiego 6.1.1
20-04-2011 30-09-2011 Advanced Certyfikowane szkolenia informatyczne – nowa szansa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 7.2.1
18-04-2011 31-07-2011 Core Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie ICT 9.4
15-04-2011 27-09-2011 Core USG – Uczeń, Społeczeństwo, Gospodarka 9.2
14-04-2011 31-03-2012 Start, Core Akademia Umiejętności (Warszawa, Łódź); Projekt rozwojowy dla pracowników administracyjno-biurowych 8.1.1
14-04-2011 31-07-2011 Start, WebStarter, CAD Kompleksowe rozwiązania na rzecz podniesienia umiejętności zawodowych uczniów
14-04-2011 30-05-2011 Core Twój rozwój – Twoja szansa 8.1.1
13-04-2011 30-06-2012 Core Moja pasja-moja przyszłość 9.1.2
13-04-2011 13-04-2012 Start Nowoczesne kadry personelu medycznego 8.1.1
11-04-2011 12-04-2011 Start Droga do zatrudnienia 6.1.1
11-04-2011 31-03-2012 Core ECDL nowe szanse na rynku pracy 8.1.1
11-04-2011 01-07-2011 Core Kierunki matematyczno-przyrodnicze kluczem do zrozumienia świata 9.1.2
11-04-2011 13-05-2011 Start Obierz dobry kurs 6.1.1
11-04-2011 30-08-2011 Core Podnoszenie kompetencji kadr z obszaru województwa śląskiego 8.1.1
10-04-2011 31-05-2013 Start, Core Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu 3.3.4
07-04-2011 31-07-2013 Core Program rozwoju kształcenia zawodowego z Zespole Szkół w Iwoniczu 9.2
05-04-2011 31-03-2012 Core Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na rynku pracy, Kielce 6.1.1
01-04-2011 30-06-2012 Advanced Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy 4.1.2
01-04-2011 31-07-2011 Core, Advanced, Kompetencje na miarę potrzeb 7.2.1
e-Citizen
01-04-2011 15-03-2012 CAD Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż 4.1.2
31-03-2011 30-04-2011 Core Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle 9.2
28-03-2011 30-06-2011 WebStarter Tworzenie stron internetowych z elementami grafiki komputerowej 6.3
25-03-2011 31-12-2011 Core Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 9.2
25-03-2011 31-12-2012 Core Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurecyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów 4.1.1
18-03-2011 31-07-2011 Core, CAD, Perspketywa – nowa jakość kształcenia zawodowego w powicie gorlickim 9.2
e-Citizen
18-03-2011 30-11-2011 Core Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości 9.2
17-03-2011 30-06-2012 Core, Advanced, CAD, WebStarter Zaawansowane techniki IT – nowe możliwości zawodowe 8.1.1
10-03-2011 30-06-2011 e-Citizen Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny 9.5
01-03-2011 31-08-2011 Core Cel ECDL – szkolenie komputerowe dla mieszkańców gminy Błonie. I edycja 9.5
01-03-2011 30-06-2011 Core Lubuska Szkoła Zawodów 9.2
01-03-2011 31-08-2012 Core Perfekcyjna w każdym calu 5.2.1
01-03-2011 31-12-2012 Core Twórczy nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – nowy standard studiów zawodowych 3.3.2
01-03-2011 31-12-2011 Wzrost kwalifikacji – certyfikowane szkolenia dla osób pracujących
2011-02-29 31-08-2013 Core, WebStarter Na rynek pracy start – wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności dla większych ich szans i możliwości 9.2
27-02-2011 15-06-2014 Core, Start, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 9.2
CAD, WebStarter
23-02-2011 15-07-2011 Core Klub Integracji Społecznej 7.2.1
07-02-2011 29-04-2011 Core Wysokie kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancją sukcesu zawodowego 9.2
01-02-2011 30-11-2011 Core, e-Citizen, WebStarter ECDL kluczem do sukcesów zawodowych 8.1.1
10-01-2011 01-10-2011 Core Integracja dla samodzielności 7.1.2
10-01-2011 01-09-2011 Core Komputer w pracy – zadbaj o przyszłość i podnieś swoje kwalikacje 8.1.1
10-01-2011 01-12-2011 Core Komputer w pracy – zadbaj o przyszłość i podnieś swoje kwalikacje 8.1.1
10-01-2011 15-07-2011 CAD Rozwój Kadr Rynku ICT w Tarnowie 8.1.1
10-01-2011 15-07-2011 Start, Core Stawiam na rozwój 8.1.1
10-01-2011 01-10-2011 Core Wzmocnienie potencjału kadr starostwa powiatowego i urzędów gmin z powiatu płońskiego 5.2.1
03-01-2011 29-02-2012 Core ECDL – szansą rozwoju zawodowego pracowników powiatu słupskiego 8.1.1
03-01-2011 31-10-2012 Start,Core, WebStarter Nowa era szkoleń – rozwój kompetencji Kadr Przyszłości na Warmii i Mazurach, edycja I i II 8.1.1
03-01-2011 31-12-2012 Core Nowe szanse rozwoju zawodowego pracowników dzięki Europejskiemu Certyfikatowi Umiejętności Komputerowych 8.1.1
03-01-2011 31-12-2012 Start, Core Pokaż pracodawcy, że potrafisz – Rozwój kompetencji informatycznych i miękkich kadr 45+ 8.1.1
03-01-2011 31-05-2011 CAD Specjalistyczne szkolenia kluczem do kariery 8.1.1
01-12-2010 30-04-2011 e-Citizen Droga do aktywności; realizowany przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach 7.2.1
01-12-2010 31-07-2012 Start, Core Europejskie Certyfikaty w zasięgu ręki – szkolenia biznesowe EBCL i informatyczne ECDL dla Kadr Warmii i Mazur 8.1.1
01-12-2010 30-04-2011 Start, Core Praca na miarę; realizowany przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 6.1.1
01-12-2010 30-04-2011 Core Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój III edycja; realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w Gołdapii 1.3.3